Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị Công bố Quyết định rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cấp Giấy chứng chứng nhận quyền sử dụng đất và triển khai vận hành cơ sở dữ liệu địa chính huyện Lộc Bình.

Ngày 04/11/2016 Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và triển khai vận hành cơ sở dữ liệu địa chính huyện Lộc Bình. Tới dự có đại diện lãnh đạo, chuyên viên các Sở Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Cuc thuế tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND và Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện Lộc Bình, Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn; đại diện lãnh đạo Bưu điện và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn. Về phía Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Nguyễn Hữu Chiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở, các đồng chí lãnh đạo Sở, lãnh đạo các Phòng, đơn vị trực thuộc, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố Lạng Sơn.

1

Đ/c: Nguyễn Hữu Chiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn phát biểu tại Hội nghị.

 
Phát biểu tại hội nghị  đồng chí Giám đốc Sở  yêu cầu tập thể lãnh đạo Sở, lãnh đạo các Phòng, đơn vị trực thuộc, Phòng tài nguyên và môi trường các huyện, thành phố, Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về khắc phục chỉ số SIPAS trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Quyết định số 278/QĐ-STNMT, ngày  03/11/2016 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc trách nhiệm giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, theo đó thời gian thực hiện phải đảm bảo rút ngắn trung bình là 40% (Nhiều nhất là 85% thời gian).  
Đồng thời, để từng bước nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính thì công tác ứng dụng công nghệ thông tin cho điều hành và quản lý cơ sở dữ liệu đất đai là hết sức quan trọng; nhằm chuẩn bị tiến tới Giao dịch điện tử, thực hiện một số dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn đã và đang xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn toàn tỉnh; trong đó Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Lộc Bình đã cơ bàn hoàn thành và đã đưa vào vận hành.  Yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc sở khẩn trượng thực hiện các dự án, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai để đưa vào vận hành sử dụng; tăng cường công tác tập huấn để vận hạnh, sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đất đai, địa chính.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, yêu cầu các Phòng, đơn vị liên quan kịp thời báo cáo định kỳ hàng tháng để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với khối lượng hồ sơ còn tồn đọng. Phải chấn chỉnh lề lối làm việc, thực thi công vụ tuân thủ đúng quy trình, đảm bảo về thời gian theo quy định; kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ./.
 

1

Toàn cảnh Hội nghị

Tác giả bài viết: Trung tâm CNTT TN&MT