Skip to main content

  Hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Viêt Nam năm 2022: Hãy “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”! Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022: Hãy “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển”

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Ngày 18/01/2022, Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2021.Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Dương Mai Khoa, Phó Chủ Tịch công đoàn viên chức tỉnh; đồng chí Bùi Văn Côi, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, các đồng chí đảng ủy Sở, Lãnh đạo Sở; Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban Chấp hành Chi đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường và toàn thể công chức, viên chức và người lao động là đoàn viên công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đồng chí Bùi Văn Côi, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo hội nghị