Skip to main content

  Hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Viêt Nam năm 2022: Hãy “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”! Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022: Hãy “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển”

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Giới thiệu, phổ biến Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 củaChính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 củaChính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đấ

Thực hiện Công văn số 148/BTNMT-TCQLĐ ngày 12/01/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT)về phổ biến nội dung Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;được sự đồng ý của UBND tỉnh Lạng Sơn, ngày 22/04/2021,Sở TN&MTLạng Sơn phối hợp với Vụ Chính sách và Pháp chế; Cục Kiểm soát Quản lý và sử dụng đất thuộc Tổng Cục Quản lý đất đai, Bộ TN&MT,tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Tới dự và truyền đạt Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai có đồng chí Chu Ngọc Sơn, Phó Vụ trưởng vụ Chính sách và Pháp chế, Tổng Cục Quản lý đất đai, Bộ TN&MT, đồng chí Bùi Văn Hải, Cục Trưởng Cục Kiểm soát và Quản lý sử dụng đất đai, Bộ TN&MT và các đồng chí Chuyên viên Cục Kiểm soát và sử dụng đất đai, Tổng Cục Quản lý đất đai, Bộ TN&MT; dự hội nghị cóđại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành của tỉnh: Văn phòng UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc gồm: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Thanh tra các huyện, thành phố. Về phía Sở TN&MT Lạng Sơn, có đồng chí Chu Văn Thạch, Phó Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị, lãnh đạo các Phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở.

Đồng chí Chu Văn Thạch, Phó Giám đốc Sở TN&MT Lạng Sơn phát biếu khai mạc Hội nghị.

 

 

Tại Hội nghị các đồng chí Báo cáo viên đã truyền đạt những điểm mới, nội dung mới trong Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 08/02/2021) liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, bổ sung quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất, diện tích tối thiểu được tách thửa theo từng loại đất; bổ sung quy định giao đất, cho thuê đất đối với các thửa nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý; bổ sung trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường về tổ chức xây dựng phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai cấp tỉnh trước khi tích hợp vào quy hoạch; nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/9/2019 của Chính phủ(có hiệu lực ngày 05/01/2020) về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai có nhiệu nội dung mới như: quy định cụ thể các hành vi lấn đất, chiếm đất, hủy hoại đất; quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính; đặc biệt là làm rõ các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và trao đổi, tháo gỡ trả lời các thắc mắc của các đại biểu dự hội nghị, khi thực thi nhiệm vụ ở cơ sở.