Skip to main content

  Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ”. Nhiệt liệt chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đánh giá và xây dựng khung hoạt động Dự án ứng phó và tăng cường khả năng chống chịu biến đổi khí hậu và thiên tai của tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2724/VP-THNC ngày 21/6/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngày 24/6/2022, hội nghị trực tuyến giữa Sở Ngoại vụ với đại diện AFD và  nhóm chuyên gia tư vấn về Đánh giá và xây dựng khung hoạt động Dự án ứng phó và tăng cường khả năng chống chịu biến đổi khí hậu và thiên tai của tỉnh Lạng Sơn. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và UBND các huyện có liên quan về đề xuất chương trình công tác thực địa tại tỉnh Lạng Sơn (từ ngày 27/6 đến 01/7/2022).