Skip to main content

  Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ”. Nhiệt liệt chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đánh giá tình hình thực hiện công tác chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường năm 2022

Thực  hiện  Kế hoạch  số 92/KH-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn vềchuyển đổi sốtỉnh Lạng Sơn năm; Kế  hoạch  số  43/KH-STNMT  ngày  11/3/2022  của  Sở TN&MTvề thực hiện chuyển đổi số ngành TN&MT tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; kế hoạch số 74/KH-STNMT ngày 13/6/2022 về kế hoạch  chuyển đổi số năm 2022.

Ngày 23/6/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp về đánh giá tình hình thực hiện công tác chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường năm 2022. Chủ trì cuộc họp đồng chí Bùi Văn Côi, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Đến dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các Sở, ban ngành: Sở  Thông tin và Truyền thông; Viễn thông Lạng Sơn; Các phòng, đơn vị thuộc Sở và Phòng Tài nguyên môi trường thành phố Lang Sơn.