Skip to main content

  Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 - Bình đẳng giới là thước đo của sự văn minh, tiến bộ và công bằng xã hội - Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc - Bình đẳng giới là chìa khoá để xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới - Hãy chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái - Hãy lên tiếng khi bị bạo lực Hành động ngay hôm nay, bình đẳng giới trong tầm tay....

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đại hội Đoàn cơ sở TNCS Sở Tài nguyên và môi trường nhiệm kỳ 2009 – 2011

Thực hiện kế hoạch số 33-KHHD/ĐDC của đoàn khối CQDC đảng tỉnh về việc tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2009-2011. Ngày 26/11/2009, Đoàn cơ sở Sở TN&MT đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2009-2011.

Đại hội lần này đánh dấu bước phát triển, trưởng thành của tổ chức đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường từ chi đoàn chưa có tới 10 đoàn viên đến nay đã trở thành Đoàn cơ sở với hơn 70 đoàn viên, thanh niên tham gia sinh hoạt. Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết công tác đoàn thanh niên trong thời gian lâm thời và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2009-2011. Trong thời kỳ lâm thời, Đoàn cơ sở đã xây dựng và tổ chức nhiều hoạt động phong phú, có ý nghĩa giáo dục và động viên các đoàn viên tích cực rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống như phát động phong trào “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; triển khai cuộc thi viết “Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tổ chức học tập chuyên đề “Bác Hồ với việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau” ; tham gia tích cực các phong trào thi đua, hoạt động đoàn thể do Đoàn khối phát động...

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 7 đồng chí. Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới có nhiệm vụ kiện toàn tổ chức, phân công trách nhiệm nhằm triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2009-2011 đã đề ra. Đại hội được tổ chức trang trọng và thành công tốt đẹp./.