Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Cuộc họp chuyên đề xem xét giải quyết khó khăn, vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các dự án (kỳ tháng 8/2021)

Thực hiện nội dung công văn số 3135/VP-KTN ngày 01/8/2019 của Văn phòng UBND tỉnh và Thông báo số 443/TB-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng tháng 7/2021. Ngày 26/8/2021, tại Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn đã chủ trì cuộc họp chuyên đề về tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các Dự án trọng điểm của tỉnh và giải quyết khó khăn, vướng mắc các dự án trên địa bàn tỉnh (tháng 8/2021). Đồng chí Chu Văn Thạch, Phó giám đốc Sở chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có đại điện các sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra tỉnh, Lãnh đạo UBND các huyện: Lộc Bình, Cao Lộc, Tràng Định, Văn Lãng, Bình Gia,  thành phố Lạng Sơn và các phòng ban có liên quan.