Skip to main content

  Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ”. Nhiệt liệt chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tràng Định đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ hành chính công trực tuyến phục vụ người dân trên địa bàn

Thực hiện Văn bản số 394/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 3/3/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tuyên truyền thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 trong đăng ký thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai; nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao tính công khai, minh bạch, nhanh chóng, tiện lợi, tiết kiệm thời gian trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường về đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tràng Định đã hướng dẫn đầy đủ, chu đáo cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện việc nộp hồ sơ TTHC trực tuyến khi có nhu cầu đăng ký thực hiện các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và tham mưu giải quyết của Chi nhánh. Bên cạnh đó, Chi nhánh cũng chủ động tăng cường tuyên truyền, phổ biến tới người dân về ý nghĩa, sự thuận tiện khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Chi nhánh cũng đã tổ chức tập huấn, sử dụng dịch vụ công trực tuyến đã được cung cấp trên Cổng Thông tin Dịch vụ Hành chính công của tỉnh cho toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị và công chức địa chính cấp xã trên địa bàn.

Cán bộ Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Tràng Định hướng dẫn người dân nộp hồ sơ TTHC qua cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh

          Trong 6 tháng đầu năm 2022 (01/01 - 25/6), Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tràng Định triển khai đã đưa phần mềm dịch vụ công trực tuyến vào vào sử dụng, phục vụ việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC và đã tiếp nhận được giải quyết được tổng số 1078 hồ sơ TTHC trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4, trên tổng số 1097 hồ sơ đã giải quyết, đạt tỷ lệ 98,2%. Sáu tháng cuối năm 2022, Chi nhánh xác định tiếp tục phấn đấu duy trì việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC bằng hình thức trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4 đạt trên 90% tổng số hồ sơ tiếp nhận thuộc thẩm quyền giải quyết và tham mưu giải quyết./.

Tác giả: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tràng Định