Skip to main content

  Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ”. Nhiệt liệt chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hữu Lũng từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Nhằm phát huy kết quả đã đạt được của năm 2021, khắc phục những hạn chế, yếu kém, các khó khăn còn tồn tại, căn cứ những nhiệm vụ, chỉ tiêu được cấp trên giao, ngay từ đầu năm 2022, Lãnh đạo, viên chức, người lao động Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hữu Lũng đã quyết tâm nỗ lực, không ngừng đổi mới, sáng tạo, chủ động bố trí, sắp xếp trang thiết bị, nhân lực cơ quan để nhằm đáp ứng tốt nhất việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng, khối lượng. Nhất là trong công tác giải quyết và tham mưu giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, Chi nhánh đã đẩy mạnh bố trí nhân lực, vật lực nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường tính công khai minh bạch, qua đó góp phần từng bước nâng cao mức độ hài lòng của người dân khi đăng ký thực hiện các TTHC tại Chi nhánh.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hữu Lũng luôn đổi mới hoạt động, hướng đến sự hài lòng của người dân.

 Bằng sự cố gắng, quyết tâm của toàn thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Chi nhánh mà trong 06 tháng đầu năm năm 2022 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hữu Lũng đã thực hiện và đạt được một số kết quả công tác quan trọng, nổi bật như công tác giải quyết hồ sơ TTHC: Đã tiếp nhận 3.497 hồ sơ, đã giải quyết được 3.398 hồ sơ; Trong đó, hồ sơ trả đúng và trước hẹn 3.370 hồ sơ, đạt trên 99%, số hồ sơ trả chậm hẹn 28 hồ sơ, chiếm gần 1%, số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết bằng hình thức trực tuyến trên cổng dịch vụ công của tỉnh ở mức độ 3, mức độ 4 là 2.154 hồ sơ, đạt 61,2 % trên tổng số hồ sơ tiếp nhận. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Chi nhánh không có đơn thư phản ánh hay khiếu nại, tố cáo của người dân. Công tác tiếp nhận trả kết quả hồ sơ TTHC  tại Chi nhánh ngày càng chuyên nghiệp, cán bộ thực hiện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ, nhiệt tình, hỗ trợ, hướng dẫn người dân đầy đủ các thủ tục, đặc biệt, khi hồ sơ bị chậm trả kết quả, cán bộ phụ trách chủ động gọi điện thông báo nguyên nhân, giải thích cụ thể và xin lỗi người dân, điều này khiến người dân cảm thấy hài lòng hơn.

Trong thời gian tiếp theo, Chi nhánh tiếp tục  đề ra các giải pháp, đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao; trong đó, tập trung nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác quản lý và điều hành đơn vị, tiếp tục quán triệt nắm bắt tư tưởng, thái độ, quán triệt thực hiện nghiêm túc việc nâng cao chất lượng phục vụ trong việc giải quyết TTHC.

                                                           Tác giả: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hữu Lũng