Skip to main content

  Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ”. Nhiệt liệt chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chi Lăng đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử tỉnh

Triển khai thực hiện kế hoạch, chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm 2022 được giao và chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 394/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 03/3/2022 về việc tuyên truyền thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 trong đăng ký thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai; nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giúp nâng cao tính công khai, minh bạch trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường về đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận).

2.jpg

(Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chi Lăng tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện việc nộp hồ sơ TTHC trực tuyến trên cổng Dịch vụ công của tỉnh cho công chức địa chính - môi trường trên địa bàn huyện)

Thời gian vừa qua, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Chi Lăng đã kịp thời triển khai tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ và nhân dân trên địa bàn về việc thực hiện nộp, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận bằng hình thức trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4 trên cổng dịch vụ công của tỉnh. Trong đó, Chi nhánh đã chủ trì tổ chức được 01 buổi hội nghị tập trung trên địa bàn huyện để tuyên truyền, đồng thời hướng dẫn thực hiện đối với 100% công chức địa chính – môi trường trên địa bàn huyện; song song với đó, Chi nhánh cũng đã cử cán bộ trực để hướng dẫn người dẫn trực tiếp thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện khi người dân đến nộp hồ sơ đăng ký thực hiện TTHC về đất đai; đồng thời, Chi nhánh cũng thực hiện giao chỉ tiêu thực hiện cho viên chức, người lao động trong Chi nhánh để tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các tầng lớp nhân dân thực hiện. Kết quả bước đầu trong 6 tháng đầu năm 2022, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chi Lăng đã tiếp nhận và giải quyết được 980 hồ sơ TTHC bằng hình thức trực tuyến ở mức độ 3,4 qua cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, trên tổng số 1443 hồ sơ TTHC đã giải quyết (đạt tỷ lệ 67,9%).

                                                       Tác giả: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chi Lăng.