Skip to main content

  Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ”. Nhiệt liệt chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bắc Sơn thực hiện tốt công tác phối hợp với cơ quan Thuế trong việc chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trên địa bàn

Thực hiện Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành quy chế phối hợp thực hiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Văn phòng Đăng ký đất đai, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn; Quy chế phối hợp trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân giữa cơ quan Thuế và cơ quan Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn số 1194/QCPH-CT-TN&MT được Sở Tài nguyên và Môi trường và Cục Thuế tỉnh ký ban hành ngày 01/10/2021, thời gian qua, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bắc Sơn đã tổ chức thực hiện tốt công tác chuyển thông tin địa chính sang cơ quan thuế để phục vụ xác định nghĩa vụ tài chính liên quan khi người sử dụng đất đăng ký thực hiện các TTHC về đất đai, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn huyện. Cụ thể:  Chi nhánh đã nghiên cứu các quy chế phối hợp và các quy định liên quan của pháp luật hiện hành để chủ động phối hợp chặt chẽ cùng cơ quan Thuế thực hiện nghiêm túc trình tự, thủ tục, tuân thủ thời gian quy định trong việc chuyển thông tin địa chính, và xác định nghĩa vụ tài chính; áp dụng đúng đơn giá theo quy định để làm cơ sở tính tiền sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân theo đúng quy định; cán bộ, viên chức thực hiện nhiệm vụ luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực ứng dụng, sử dụng các phần mềm tin học, phần mềm chuyên ngành vào việc tính toán, để xác định chính xác vị thửa đất theo đúng bảng giá đất do UBND tỉnh quy định.

Cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bắc Sơn bàn giao hồ sơ chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai cho Chi cục Thuế

Kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2022 (tính đến ngày 08/7/2022),  Chi nhánh đã thực hiện chuyển thông tin được tổng số 1.139 hồ sơ sang cơ quan Thuế của huyện để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai. Trong đó có: Hồ sơ chuyển nhượng QSD đất là 385 hồ sơ, với diện tích 97,03 ha; hồ sơ tặng cho QSD đất là 161 hồ sơ, với diện tích 52,78 ha; hồ sơ thừa kế QSD đất là 123 hồ sơ, với diện tích 91,68 ha; hồ sơ chuyển đổi QSD đất nông nghiệp là 16 hồ sơ, với diện tích 1,18 ha; hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSD đất lần đầu là 310 hồ sơ, với diện tích 140,49 ha và hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất là 144 hồ sơ, với diện tích 5, 47 ha.

Bằng sự cố gắng, trách nhiệm, tận tụy với công việc của toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị và sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế,  Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bắc Sơn trong thời gian vừa qua không có hồ sơ chuyển cơ quan thuế chậm thười hạn, các hồ sơ có vướng mắc đều được lãnh đạo hai đơn vị quan tâm xử lý kịp thời, đảm bảo thời gian giải quyết của TTHC.

          Trong thời gian tiếp theo, Chi nhánh tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc nâng cao chất lượng giải quyết TTHC nói chung, trong đó có nhiệm vụ luân chuyển hồ sơ tới cơ quan Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính, xác định các khoản tiền sử dụng đất, thuế, phí, lệ phí khác liên quan khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký thực hiện các TTHC về đất đai, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn huyện./.

Tác giả: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bắc Sơn.