Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ: Tăng cường phối hợp trong công tác tổ chức cán bộ

 

1

Quang cảnh buổi làm việc giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với Bộ Nội vụ về công tác tổ chức cán bộ chiểu 26/5/2017

 
Chiều ngày 26/5, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng chủ trì buổi làm việc giữa hai Bộ về công tác tổ chức cán bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc hai Bộ.

Báo cáo tóm tắt về công tác tổ chức cán bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Tạ Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, theo Nghị định số 36/2017/NĐ-CP, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường được kiện toàn như: sáp nhập Vụ Kế hoạch và Vụ Tài chính thành Vụ Kế hoạch – Tài chính; thành lập Tổng cục Khí tượng Thủy văn trên cơ sở tổ chức lại, chuyển đổi mô hình hoạt động của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia và tiếp nhận bộ phận quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn tại Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu; thành lập Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường trực thuộc Bộ trên cơ sở sáp nhập và tổ chức lại bộ phận thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại một số đơn vị trực thuộc Bộ; số phòng trong các Vụ trực thuộc Bộ giảm 11 phòng so với quy định cũ;...
 

1

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu tại buổi làm việc

 
Cũng thực hiện Nghị định số 36/2017/NĐ-CP, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh sách các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng, trình ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị; trong đó, có các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 05 Tổng cục trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
Về công tác biên chế và xác định vị trí việc làm, Bộ đã hướng dẫn xây dựng và phê duyệt đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021 của các đơn vị trực thuộc Bộ với mục tiêu đặt ra là giảm 10% biên chế được giao so với năm 2015 đối với tất cả các đơn vị. Qua đó, đã cắt giảm 38 chỉ tiêu so với năm 2015, theo đúng tỷ lệ cắt giảm chung của các Bộ, ngành. Bộ cũng đã xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Bộ, gửi Bộ Nội vụ theo quy định.
Công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức được Bộ chỉ đạo triển khai nghiêm túc, thực hiện đúng quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ.
 
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cũng được quan tâm, chú trọng đến đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho các lĩnh vực quản lý của Bộ; nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học phục vụ công việc...
 
Đồng thời, luôn xác định CCHC là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, Bộ đã tập trung triển khai toàn diện các nội dung cải cách hành chính từ khâu lập kế hoạch đến tổ chức thực hiện. Các nội dung cải cách hành chính được thực hiện đồng bộ, quyết liệt đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo điều hành, hoàn thiện thể chế, tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm bớt thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, hiện đại hóa hành chính, cải cách tài chính góp phần tích cực, hiệu quả trong quản lý nhà nước của Bộ.
 
Tại buổi làm việc, các đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ đã trao đổi, giải đáp các kiến nghị, đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trong công tác tổ chức cán bộ thời gian tới như: phối hợp, trình dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Tổng cục thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; xem xét, phê duyệt bổ sung danh mục vị trí việc làm đối với các đơn vị của Bộ...
 

1

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng phát biểu tại cuộc họp

 
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng đánh giá cao nỗ lực của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế của ngành tài nguyên và môi trường ở Trung ương và ở địa phương.
 
Trên cơ sở các đề xuất, kiến nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng đã trực tiếp trao đổi, trả lời một số vấn đề và đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác tổ chức cán bộ.
 
Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cảm ơn Bộ Nội vụ đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, góp phần quan trọng trong công tác kiện toàn tổ chức bộ máy và biên chế của ngành tài nguyên và môi trường ở Trung ương và ở địa phương.
 
Qua các trao đổi tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị của Bộ Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là việc hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 05 Tổng cục trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời, Thứ trưởng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Nội vụ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong công tác tổ chức cán bộ trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Theo http://monre.gov.vn

The website encountered an unexpected error. Please try again later.