Skip to main content

  Hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Viêt Nam năm 2022: Hãy “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”! Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022: Hãy “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển”

Tin chuyên ngành

Tham gia xử lý 128 tấn hàng hóa tồn đọng tại cửa khẩu Chi Ma

Trong các ngày 07-08/6/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham gia Hội đồng xử lý hàng hóa tồn đọng tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma, tiến hành giám sát việc xử lý 05 lô hàng tồn đọng đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân tại Quyết định số 316/QĐ-HQLS ngày 17/5/2022 và theo phương án xử lý được phê duyệt tại Quyết định số 318/QĐ-HQLS ngày 17/5/2022 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Tin chuyên ngành

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chi Lăng đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử tỉnh

Triển khai thực hiện kế hoạch, chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm 2022 được giao và chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 394/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 03/3/2022 về việc tuyên truyền thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 trong đăng ký thực hiện các thủ tục hành

Tin tổng hợp

Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai Chiến lược phát triển khí tượng thủy văn

Bộ TN&MT vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với 5 giải pháp quan trọng về chính sách pháp luật; hiện đại hóa hệ thống quan trắc, thông tin; phát triển nguồn nhân lực; thông tin truyền thông và hợp tác q

Hoạt động đoàn thể

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” với chủ đề “Tự soi, tự sửa

Ngày 24 tháng 3 năm 2022 Chi bộ Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức sinh hoạt Chuyên đề Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” với chủ đề “Tự soi, tự sửa”.

Tin chuyên ngành

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Văn Lãng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong đăng ký thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai

Theo Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Danh mục thủ tục hành chính triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh thì tổng số thủ tục hành chính (TTHC)

Tin chuyên ngành

Ban Quản lý VILG họp giao ban công tác tháng 5, kế hoạch công tác tháng 6 năm 2022, đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và CSDL đất đai thành phố Lạng Sơn và 4 huyện Cao Lộc, Tràng Định, Bình

Ngày 01/6/2022, ông Nguyễn Đại Dương Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Lạng Sơn và 4 huyện Cao Lộc, Tràng Định, Bìn

Tin chuyên ngành

Hội thảo Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2021 và định hướng đến năm 2030 trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Ngày 31/5/2022,  Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo “Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2021 và định hướng đến năm 2030 trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số”.

Tin chuyên ngành

Công tác đăng ký đất đai tại địa bàn thực hiện làm điểm thuộc xã Tân Liên, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-STNMT ngày 08/4/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện công tác đăng ký đất đai lần đầu đối với người sử dụng đất, người được Nhà nước giao đất để quản lý trên địa bàn 01 xã (làm điểm) thuộc huyện Cao Lộc

Tin tổng hợp

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lộc Bình thực hiện công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính

Ngày 28/3/2022 UBND huyện Lộc Bình đã khánh thành đưa vào sử dụng Trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện Lộc Bình, theo phân công của UBND huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lộc Bình được bố trí cán b

Tin tổng hợp

Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường hợp tác với Winrock trong lĩnh vực BVMT và ứng phó với Biến đổi khí hậu

Trong khuôn khổ chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, thăm và làm việc chính thức tại Hoa Kỳ và với Liên hợp quốc, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã có cuộc gặp với ông Rodney Ferguson, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Winrock International tại trụ sở Winrock ngày 11 tháng 5 năm 2022.

Tin tổng hợp

Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Lạng Sơn

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-VPĐKĐĐ ngày 12/01/2022 của Văn phòng  Đăng ký đất đai về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Văn phòng Đăng ký đất đai năm 2022, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký