Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Thông tin phát triển ngành

Cần thăm dò, khai thác và đưa vào dự trữ quốc gia các khoáng sản thế mạnh

Kết quả những đề án điều tra, đánh giá khoáng sản do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thực hiện từ năm 2013 hoặc trước đó đến năm 2020, đã tạo ra cơ sở khoa học chắc chắn để tiếp tục đánh giá hoặc đầu tư thăm dò theo các hình thức không đấu giá quyền thăm dò, khai thác hoặc đấu giá the

Thông tin phát triển ngành

Năm 2021 cần tập trung vào việc tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013

Ngày 7/1, tại Hà Nội, Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Lê Minh Ngân đã chủ trì buổi làm việc với Tổng cục Quản lý đất đai về việc triển khai Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Đất đai, xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường

Hội nghị công chức, viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn năm 2020

Thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư 01/2016/TT-BNV, ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/20

Thông tin phát triển ngành

Tiêu hủy lượng lớn thuốc bắc và tang vật buôn lậu

Sáng ngày 21/12/2020, Hội đồng giám sát tiêu hủy tang vật buôn lậu gồm Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Sở Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân, Sở Tài nguyên và Môi trường, Bệnh viện Y học cổ truyền, Trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm và Công an tỉnh đã cùng tiến hành giám sát việc tiêu hủy vật chứng buôn lậu theo Kế hoạch số 1044/KH-CTHADS ngày 18/12/2020

Thông tin phát triển ngành

Hội nghị khách hàng giới thiệu 86 ô đất N17, N18, N23 tại khu tái định cư và dân cư nam thành phố Lạng Sơn

Thực hiện Quyết định số 1886/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh về việc đấu giá quyền sử dụng 47 ô đất lô N17, N18; Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 của UBND tỉnh về việc đấu giá quyền sử dụng 39 ô đất lô N23 tại

Thông tin phát triển ngành

Siết chặt công tác quản lý chất thải, bảo vệ môi trường

Những năm qua, vấn đề quản lý, xử lý rác thải đã được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo sát sao và thường xuyên, các cơ quan chức năng của tỉnh cũng đã triển khai nhiều giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đối với các cơ sở y tế và cơ sở xử lý rá