Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường

Hội thảo trực tuyến tham vấn các địa phương khu vực phía bắc về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020

Thực hiện Công văn số 3636/BTNMT ngày 02/7/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về mời tham gia Hội thảo trực tuyến tham vấn các địa phương khu vực phía Bắc về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Thông tin phát triển ngành

Xây dựng Nghị định quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn có tính khả thi, bám sát yêu cầu thực tiễn

Ngày 13/5, Thứ trưởng Lê Công Thành đã chủ trì Hội thảo trực tuyến lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn, tham dự Hội thảo tại 136 điểm cầu có đại diện lãnh đạo, cán bộ của các Bộ, ngành Trung ương, đại diệ

Hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường

Tập huấn triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số thuộc dự án VILG Lạng Sơn

Thực hiện Quyết định số 1628/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Lạng Sơn và 4 huyện Cao Lộc, Tràng Định, Bình Gia và Lộc Bình (viết tắt là Dự án VILG); Quyết định số 519/QĐ-UBN

Thông tin phát triển ngành

Bộ TN&MT và Ban Kinh tế Trung ương triển khai Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 – 2025

Sáng 19/3, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do ông Cao Đức Phát, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường về Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025.