Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số: 129 /QĐ-STNMT 14-05-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất có số phát hành BT 560320, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH- 03237 do UBND thành phố Lạng Sơn đã cấp cho ông Phạm Bình Hùng và bà Đinh Thu Hương
Số: 52 /KH-STNMT 05-05-2020 Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 24/02/2020 của Tỉnh Ủy Lạng Sơn thực hiện Kết luận số 56-KL/TW, ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị
26-04-2020 THƯ CẢM ƠN
Số: 50/KH-STNMT 19-04-2020 Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030 của Ngành tài nguyên và môi trường
Số: 753 /STNMT-BVMT 19-04-2020 Về việc triển khai hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020
Số:102 /QĐ-STNMT 31-03-2020 Quyết định hủy 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ Dương Ngọc Môn và bà Sằn Móc Phúc, trú tại thôn Nà Quan, xã Đồng Thắng, huyện Đình Lập
Số 01 -KH /TBTT 31-03-2020 Kế hoạch Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Số: 100 /QĐ-STNMT 30-03-2020 Quyết định Về việc hủy 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Lăng Viết Văn và bà Lý Thị Hành, trú tại Thôn Bản Duộc, xã Hòa Bình, huyện Bình Gia
Số: 98 /QĐ-STNMT 27-03-2020 Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Số: 796/QĐ-BTNMT 27-03-2020 Quyết định Ban hành Quy trình thí điểm liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quan trắc môi trƣờng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng
Số: 535 /STNMT-BVMT 27-03-2020 Về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19
Số: 517 /STNMT-BVMT 25-03-2020 Về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Số: 470 /STNMT-BVMT 19-03-2020 về việc triển khai hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2020
Số: 470 /STNMT-BVMT 19-03-2020 về việc triển khai hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2020
Số: 480 /STNMT-BVMT 19-03-2020 Công bố Báo cáo “Đánh giá Khí hậu tỉnh Lạng Sơn”.
Số: 457 /STNMT-TTr 16-03-2020 Về việc triển khai Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Số: 59 /QĐ-STNMT 20-02-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp ngày 19/3/2019 cho bà Trịnh Thị Hạnh
Số: 60/QĐ-STNMT 20-02-2020 Quyết định hủy 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp cho bà Nguyễn Thị Hoa
Số: 201 /STNMT-VP 19-02-2020 Phối hợp đăng ký triển khai cài đặt phần mềm diệt virus bản quyền CMC Antivirus
Số: 131 /STNMT-VP 07-02-2020 Xin ý kiến góp ý vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh
Số: 23 /KH-STNMT 05-02-2020 Kế hoạch Triển khai các hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số: 113 /STNMT-BVMT 04-02-2020 Tăng cường công tác phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Số: 36 /QĐ-STNMT 04-02-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Hoàng Văn Huân, thôn Chợ Bãi 2, xã Yên Phúc, huyện Văn Quan
Số: 37 /QĐ-STNMT 04-02-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Số: 33 /QĐ-STNMT 04-02-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Số: 34 /QĐ-STNMT 04-02-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Số: 35/QĐ-STNMT 04-02-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Hoàng Quốc Hưng và bà Nguyễn Thị Thu Hiền, trú tại thôn Chợ Bãi 2, xã Yên Phú, huyện Văn Quan
Số: 38 /QĐ-STNMT 04-02-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận
Số: 19 /KH-STNMT 31-01-2020 Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020
Số: 17/KH-STNMT 31-01-2020 Kế hoạch Triển khai phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị ngành tài nguyên và môi trường năm 2020
Số: 16/KH-STNMT 30-01-2020 Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ
Số: 14 /KH-STNMT 30-01-2020 Kế hoạch Kiểm tra, làm việc với UBND các huyện, thành phố về công tác quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên, môi trường năm 2020
Số: 21 /QĐ-STNMT 22-01-2020 Quyết định hủy 05 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Lộc Bình cấp ngày 24/4/2014 cho bà Mã Thị Hằng tại xã Quan Bản, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Số: 19 /QĐ-STNMT 22-01-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do UBND huyện Lộc Bình cấp ngày 25/6/2004 cho hộ bà Lô Thị Kim Anh; đồng thời cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Lô Thị Kim Anh (Lô Kim Anh)
Số: 20 /QĐ-STNMT 22-01-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BL 372068, số vào sổ CH 01541 do UBND huyện Lộc Bình cấp ngày 24/4/2014 cho hộ ông Mã Văn Trưởng tại xã Quan Bản, huyện Lộc Bình
Số: 17 /QĐ-STNMT 22-01-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Lộc Bình cấp ngày 13/9/2013 cho hộ ông Vy Văn Ngộ và bà Hoàng Thị Khanh tại thôn Bản Chu A, xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình
Số: 13/KH-STNMT 20-01-2020 Kế hoạch Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số: 92 /STNMT-TTr 20-01-2020 Gửi Kế hoạch thanh tra về tài nguyên và môi trường năm 2020
Số: 12 /KH - STNMT 17-01-2020 Kế hoạch Thực hiện Quyết định 68/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của UBND tỉnh, Quyết định số 91/QĐ-BTNMT ngày 13/01/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 13/01/2020 của UBND tỉnh
Số: 10 /BC-STNMT 11-01-2020 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác tháng 01, kế hoạch công tác tháng 02 năm 2020
Số: 04 /QĐ-STNMT 08-01-2020 Quyết định hủy 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất do Sở TN&MT đã cấp ngày 29/3/2019 cho ông Trần Xuân Hiển và Giấy chứng nhận do Sở TN&MT đã cấp ngày 04/7/2019 cho ông Trần Xuân Hiền và bà Bùi Thị Đào Liễu
Số: 01 /QĐ-STNMT 02-01-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Hoàng Văn Mận, trú tại khối 3, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Số: 382 /QĐ-STNMT 31-12-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Hoàng Văn Khánh và bà Hoàng Thị Huệ, trú tại thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Số: 309/HDLN-SKHĐT-STC-SXD-STNMT-SLĐTBXH-CT 31-12-2019 Hướng dẫn liên ngành về thủ tục và hồ sơ đề nghị hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư quy định tại Nghị quyết số 12/2018/NĐ-HĐND ngày 10/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số: 2112 /CTr-STNMT 31-12-2019 Chương trình Công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020
Số: 370 /QĐ-STNMT 24-12-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Trình Văn Vệ, trú tại thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Số: 371 /QĐ-STNMT 24-12-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Lăng Văn Tấn, trú tại thôn Nà Slìm, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Số: 2056 /STNMT-TTr 23-12-2019 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính.
Số: 368 /QĐ-STNMT 20-12-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Hứa Trung Và và bà Nông Thị Lệ, trú tại Khu Trung tâm, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.
Số: 367 /QĐ-STNMT 20-12-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (viết tắt là Giấy chứng nhận) đã cấp cho hộ ông Hoàng Văn Phi và bà Nông Thị Duyên, trú tại thôn Pá Phiêng, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc
Số: 686 /BC-STNMT 17-12-2019 Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2019, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Số: 680 /BC-STNMT 16-12-2019 Báo cáo Kết quả thực hiện quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn năm 2019
Số: 354 /QĐ-HĐKTSH 13-12-2019 Quyết định Ban hành Nội quy kiểm tra, sát hạch tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số: 352 /QĐ-STNMT 11-12-2019 Quyết định Về việc hủy kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019
Số: 351 /QĐ-STNMT 10-12-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (viết tắt là Giấy chứng nhận) đã cấp cho hộ ông Tô Văn Dình, trú tại thôn Hợp Tân, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Số: 340 /QĐ-STNMT 04-12-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ bà Lê Thị Tiếu, trú tại số nhà 09, phố Hòa Bình, khu 2, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.
Số: 339/QĐ-STNMT 04-12-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Hoàng Tuấn Phong, trú tại thôn Khun Phang, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.
Số: 337 /QĐ-STNMT 03-12-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Doanh nghiệp tư nhân Hà Giang, địa chỉ tại Tổ 5, khối 1, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Số: 337 /QĐ-STNMT 03-12-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Triệu Thị Miện, trú tại thôn Quán Thanh, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.
Số: 327 /QĐ-STNMT 27-11-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng do UBND huyện Bắc Sơn cấp ngày 20/11/2009 cho hộ ông Hoàng Doãn Thủy và bà Dương Thúy Mai trú tại thôn Tiến Hợp 2, xã Hữu Vĩnh, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số:328 /QĐ-STNMT 27-11-2019 Quyết định Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Bắc Sơn cấp ngày 30/11/2010 cho hộ ông Hoàng Công Phương và bà Dương Thị Đệ trú tại thôn Lân Luông, xã Long Đống, huyện Bắc Sơn
Số: 320 /QĐ-STNMT 26-11-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND thành phố Lạng Sơn đã cấp cho bà Hà Thị Duyên và ông Đinh Tiến Dũng ngày 19/9/2008; đã chuyển nhượng cho ông Ngụy Văn Đường và được chỉnh lý sang tên tại trang 4 Giấy chứng nhận
Số: 318 /QĐ-STNMT 26-11-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND thị xã Lạng Sơn (nay là UBND thành phố Lạng Sơn) đã cấp cho hộ ông Chu Văn Tin ngày 24/6/1999; đồng thời cấp lại Giấy chứng nhận, ông Chu Đức Giang do nhận thừa kế
Số: 323 /QĐ-STNMT 26-11-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Hoàng Văn Long và bà Bế Thị Mùi, trú tại thôn Còn Quyền, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Số: 321 /QĐ-STNMT 26-11-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp cho bà Long Thùy Hương ngày 13/9/2017, trú tại số 168, đường Trần Quang Khải, khối Trần Quang Khải I, P. Chi Lăng
Số: 319 /QĐ-STNMT 26-11-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Ngô Thị Loan, trú tại thôn Tềnh Chè, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Số: 324 /QĐ-STNMT 26-11-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Hoàng Văn Huấn và bà Nông Thị Hoan, trú tại thôn Nà Chuông, xã Tri Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
Số: 325 /QĐ-STNMT 26-11-2019 Quyết định hủy 03 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp cho ông Vũ Đức Hiền (Vũ Xuân Thảo), do UBND thành phố Lạng Sơn cấp ngày 31/12/2014
Số: 317 /QĐ-STNMT 26-11-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND thị xã Lạng Sơn (nay là UBND thành phố Lạng Sơn) đã cấp cho hộ ông Chu Đức Giang ngày 24/6/1999, trú tại khối 9, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
Số: 322 /QĐ-STNMT 26-11-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp cho ông Lương Duy Việt ngày 11/6/2018, trú tại số 6/5, đường Bến Bắc, khối 10, phường Tam Thanh, TP. Lạng Sơn
Số: 308 /QĐ-STNMT 20-11-2019 Quyết định Phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 304 /QĐ-STNMT 15-11-2019 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 21/8/2019 cho ông Phùng Ngọc Huy và bà Phạm Thị Nhịp tại thôn Pá Nim, xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
Số: 305 /QĐ-STNMT 15-11-2019 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 18/12/2017 cho ông Vũ Hữu Nam và bà Nguyễn Thị Tâm tại thôn Khơ Đa, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
Số: 2220 /QĐ-UBND 14-11-2019 Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
Số: 302 /QĐ-STNMT 08-11-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp cho bà Lương Thị Mùi ngày 30/5/2019, trú tại Khe Dăm, xã Lâm Ca, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
Số: 1713 /STNMT-QLĐĐ 01-11-2019 Đôn đốc thực hiện kiểm kê đất đai theo chuyên đề năm 2019
Số: 293 /QĐ-STNMT 24-10-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Bắc Sơn cấp ngày 30/11/2010 cho hộ ông Hoàng Công Giới và bà Hoàng Thị Nga trú tại thôn An Ninh Minh Quang, xã Long Đống, huyện Bắc Sơn
Số: 290 /QĐ-STNMT 24-10-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Hoàng Văn Chuyên và bà Hoàng Thị Hạnh, trú tại thôn Bản Khính, xã Khánh Khê, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.
Số: 292 /QĐ-STNMT 24-10-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Trần Văn Hậu, trú tại thôn Na Hoa, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
Số: 294 /QĐ-STNMT 24-10-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ bà Hoàng Thị Lệ và ông Đỗ Văn Thuyết, trú tại Phố Tân Xuân, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.
Số: 291 /QĐ-STNMT 24-10-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Hà Văn Ban và bà Vi Thị Ét, trú tại thôn Nà Lốc, xã Khánh Khê, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.
Số: 275 /QĐ-STNMT 18-10-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Phạm Thị Kim Nga, trú tại 425 Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ thành phố Hà Nội.
Số: 274 /QĐ-STNMT 18-10-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Trung Dự và bà Nông Thị Hiền, trú tại thôn Cây Hồng, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng.
Số: 273 /QĐ-HĐXTVC 17-10-2019 Quyết định Về việc ban hành Nội quy kỳ xét tuyển viên chức năm 2019
Số: 271 /QĐ-STNMT 16-10-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng do UBND huyện Đình Lập cấp ngày 23/01/1995 cho ông Nông Văn Phản, trú tại thôn Bản Chuông, xã Đình Lập, huyện Đình Lập
Số: 272 /QĐ-STNMT 16-10-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND thành phố Lạng Sơn đã cấp ngày 20/4/2012 cho hộ bà Phương Thị Sléo; đồng thời cấp lại Giấy chứng nhận
Số: 1541 /STNMT-VP 11-10-2019 Về việc triển khai, phổ biến các văn bản hợp nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số: 1553 /STNMT-NKS 11-10-2019 Về việc hướng dẫn, đôn đốc thực hiện quản lý các hoạt động trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước.
Số: 259 /QĐ-STNMT 30-09-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Bắc Sơn cấp ngày 14/12/2017 cho ông Dương Công Trường tại Thôn An Ninh 1, xã Long Đống, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số: 260 /QĐ-STNMT 30-09-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do UBND thị xã Lạng Sơn (nay là UBND thành phố Lạng Sơn) cấp ngày 05/8/2002 cho hộ ông Hoàng Như Quỳnh, trú tại số 32, đường Cao Thắng, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
Số: 234 /QĐ-STNMT 28-09-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp GCN H 00833 do UBND huyện Bắc Sơn cấp ngày 24/01/2005 cho ông Hoàng Kim Hương tại Thôn Nà Nhì, xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Số: 253 /QĐ-STNMT 19-09-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành W 922312, số vào sổ cấp GCN 00089 do UBND huyện Lộc Bình cấp ngày 10/9/2003 cho hộ ông Mai Văn Thành tại thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Số: 252 /QĐ-STNMT 18-09-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 29/10/2018 cho ông Hà Văn Quyết và bà Hà Thu Hường tại xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.
Số: 250 /QĐ-STNMT 17-09-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do UBND thị xã Lạng Sơn (nay là UBND thành phố Lạng Sơn) cấp ngày 20/12/2001 cho ông Lưu Doãn Chính, trú tại số 6, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số: 232 /QĐ-STNMT 30-08-2019 Quyết định hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng do UBND huyện Lộc Bình cấp ngày 20/12/2004 cho hộ ông Hoàng Văn Giáp và bà Vi Thị Ngan tại Khu Pò Mục, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Số: 233 /QĐ-STNMT 30-08-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Bắc Sơn cấp ngày 10/8/2010 cho hộ ông Bàn Nguyên Quý và bà Đặng Thị Xuân tại thôn Tân Rã Bản Liếng, xã Long Đống, huyện Bắc Sơn, tỉnh L
Số: 220 /QĐ-STNMT 27-08-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Hữu Lũng cấp cho ông Hoàng Văn Thái, đất tại thôn Na Hoa, xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
Số: 219 /QĐ-STNMT 26-08-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND thị xã Lạng Sơn (nay là UBND thành phố Lạng Sơn) đã cấp ngày 18/8/1999 cho hộ bà Hoàng Thị Hồng, địa chỉ thửa đất tại khối 8, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Số: 218 /QĐ-STNMT 26-08-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 04/6/2019 cho bà Đoàn Thị Biên, trú tại số 9, đường Lê Đại Hành, khối 11, phường Vĩnh Trại thành phố Lạng Sơn
Số: 217 /QĐ-STNMT 22-08-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , do UBND huyện Đình Lập cấp ngày 21/01/2010 cho hộ ông Mã Văn Hùng và bà Dương Thị Khuyên, trú tại thôn 3 Trại Giữa, xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh