Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1856/ĐCKS-KS 12-07-2021 Công văn v/v điều chỉnh công suất mỏ đá vôi xi măng Đồng Bành, tỉnh Lạng sơn
1360/QĐ-UBND 10-07-2021 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Cấp lần đầu: ngày tháng 7 năm 2021)
Số: 1352/QĐ-UBND 09-07-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép Công ty TNHH Thảo Viên chuyển mục đích sử dụng đất để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Khu dân cư Khối 3, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
số: 85/QĐ-BQLKKTCK 06-07-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc cho Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Xăng dầu Quân đội thuê đất thực hiện dự án Trạm cấp phát xăng dầu và kho vật tư tổng hợp tại cửa khẩu Hữu Nghị, huyện Cao Lộc (đợt 1)
Số: 229 /QĐ-STNMT 06-07-2021 QUYẾT ĐỊNH Về viêc thành lâp ̣ Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021
số 1335/QĐ-UBND 06-07-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
Số: 2499 /STP-HCTP&BTTP 05-07-2021 V/v thông báo công khai việc đấu giá tài sản trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản
số: 1328/QĐ-UBND 05-07-2021 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Cấp lần đầu: ngày tháng 7 năm 2021)
số 84/BQLKKTCK 05-07-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc cho Công ty Cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn thuê đất để thực hiện dự án Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tại xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc (đợt 4)
số: 1225/STNMT-BVMT 02-07-2021 V/v hướng dẫn về yêu cầu cung cấp thông tin về Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Lạng Sơn của Bà Trần Hạnh Dung
số: 1303/QĐ-UBND 01-07-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất và giao đất cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở cơ quan
số 1304/QĐ-UBND 01-07-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc cho Nhà khách Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn (Nhà khách A1) thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình sự nghiệp
số 25/GP-UBND 01-07-2021 GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN Mỏ đá vôi Hồng Phong II, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng
Số: 318/BC-STNMT 30-06-2021 BÁO CÁO Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi phía Bắc đến năm 2020
Số: 24/GP-UBND 30-06-2021 GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN Đất san lấp trong khu vực dự án đầu tư xây dựng công trình Sản xuất rau an toàn, rau hữu cơ (đặc sản rau bò khai) gắn với tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài tỉnh tại thôn Văn Miêu, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng
số: 349/TB-UBND 30-06-2021 THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Văn Lãng ngày 25/6/2021
Số: 51 /KH-STNMT 30-06-2021 KẾ HOẠCH Thực hiện chương trình chuyển đổi số tài nguyên và môi trườngđến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàntỉnh Lạng Sơn
số 1300/QĐ-UBND 30-06-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất và giao đất cho UBND thành phố Lạng Sơn để thực hiện giao đất tái định cư tại dự án Khu đô thị Phú Lộc I+II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
số: 872/UBND-KT 30-06-2021 V/v triển khai thực hiện quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai
số: 350/QĐ-UBND 30-06-2021 THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng và tình hình thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Lộc Bình
Số: 311 /BC-STNMT 30-06-2021 BÁO CÁO Tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ
Số: 1992/QĐ-BVHTTDL 29-06-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc xếp hạng di tích quốc gia
Số: 39/ QĐ- HĐTĐ 26-06-2021 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Lạng Sơn
Số: 143/QĐ-UBND 24-06-2021 KẾ HOẠCH Triển khai các nhiêm v ̣ u, ̣ giải pháp nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh Lạng Sơn năm 2021
Số: 1228/QĐ-UBND 24-06-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tỷ lệ 1/500 (giai đoạn 2)
số 1215/QĐ-UBND 22-06-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc giao đất cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn để quản lý và thực hiện chức năng theo quy định
Số: 2468/VP-KT 22-06-2021 V/v cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên cả vợ và chồng
Số: 1586...1600/QĐ-UBND 21-06-2021 Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn
số: 1203/QĐ-UBND 21-06-2021 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ
số: 1200/QĐ-UBND 19-06-2021 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ
Số: 1581 /QĐ-UBND 18-06-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
Số: 433/QĐ-UBDT 18-06-2021 Quyết định phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc tiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025
Số: 1181/QĐ-UBND 15-06-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
Số: 1183/QĐ-UBND 15-06-2021 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác đất san lấp trong khu vực dự án Sản xuất rau an toàn, rau hữu cơ tại thôn Văn Miêu, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
số 196/QĐ-BQLDA 15-06-2021 QUYẾT ĐỊNH Phân công nhiệm vụ thành viên Ban quản lý dự án: Chỉnh lý hồ sơ địa chính sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã thuộc các huyện Cao Lộc, Lộc Bình và Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
Số 23/GP-UBND 15-06-2021 GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT
Số: 1033/STNMT-QLĐĐ 10-06-2021 V/v xin ý kiến phản biện xã hội đối với dự thảo quy định Hạn mức giao đất ở; điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
số 1040/STNMT-VP 10-06-2021 V/v cung cấp thông tin người phát ngôn, cung cấp thông tin và người theo dõi bản tin chất lượng cao trên Báo điện tử Vietnamnet.vn
Số: 171/QĐ-STNMT 07-06-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn thành viên Ban Quản lý dự án Chỉnh lý hồ sơ địa chính sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã thuộc các huyện Cao Lộc, Lộc Bình và Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
Mã số dự án: 3572567186 07-06-2021 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
Số: /STNMT-BVMT 07-06-2021 V/v tổ chức hoạt động tại Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2021
Số: 1107/QĐ-UBND 05-06-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc giao đất cho Sư đoàn 3/Quân khu I để sử dụng vào mục đích đất quốc phòng
Số: 2194/VP-KT 04-06-2021 V/v tổ chức hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2021
Số: 256a /BC-STNMT 04-06-2021 BÁO CÁO Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số: 22/GP-UBND 01-06-2021 GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT Công trình khai thác nước dưới đất tại thôn Tềnh Chè, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Số: 03/PA-VP 01-06-2021 PHƯƠNG ÁN Tổ chức thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Số: 250 /BC-STNMT 01-06-2021 BÁO CÁO Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) 6 tháng đầu năm 2021
số 1298 /STC-QLGCS&DN 31-05-2021 V/v thực hiện nộp hồ sơ TTHC và nhận kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công.
Số: 162 /QĐ-STNMT 28-05-2021 QUYẾT ĐỊNHVềviệc điều độngbà Nguyễn Thị Thu Hiền,Chánh Văn phòng Sở đếnnhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụTrưởng phòng Kế hoạch –Tài chính Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơ
Số: 935 /STNMT-VP 28-05-2021 V/v cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 và dịch vụ thanh toán trực tuyến
Số: 163/QĐ-STNMT 28-05-2021 QUYẾT ĐỊNH Vềviêc̣ bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 161 /QĐ-STNMT 28-05-2021 QUYẾT ĐỊNH Về viêc điều đông̣ Bà Lương Thu Luyên, Phó trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 193/TB-UBND 26-05-2021 THÔNG BÁO Công bố công khai khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
số 218/BC-UBND 26-05-2021 BÁO CÁO Đánh giá tình hình, kết quảtriển khai, thực hiện Đề án Cải cách thủ tục hành chính đến năm 2020; định hướng đến năm 2025 và những năm tiếp theo
số 18/KH-UBND 25-05-2021 KẾ HOẠCH Cải thiện chỉ số PCI tỉnh Lạng Sơn năm 2021
Số: 221/TTr-VP 25-05-2021 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ
Số: 889/STNMT-TTCNTT 24-05-2021 V/v đăng ký thống tin kết nối, khai thác CSDL quốc gia về dân cư
Số: 854 /STNMT-VP 19-05-2021 V/v hướng dẫn tổ chức, cá nhân lập hồ sơ tham gia xét tặng giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021
số: 44/KH-STNMT 18-05-2021 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số: 837/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ 11-05-2021 V/v tăng cường biện pháp quản lý việc hủy Giấy chứng nhận đã cấp
Số: 2077/BTNMT-TNN 05-05-2021 V/v đôn đốc thực hiện Nghị định số 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Số: 1121/QĐ-UBND 29-04-2021 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn (Đợt 11+12)
Số: 39 /KH-STNMT 20-04-2021 KẾ HOẠCH Duy trì áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021
Số: 848 /QĐ-UBND 20-04-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo mở rộng địa giới hành chính thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số: 103/QĐ-STNMT 14-04-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Quản lý dự án Chỉnh lý hồ sơ địa chính sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã thuộc các huyện Cao Lộc, Lộc Bình và Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
Số: 118 /BC-STNMT 18-03-2021 BÁO CÁO Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường trong Quý I, năm 2021
Số: 1046 /BTNMT-TĐKTTT 08-03-2021 V/v hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021
Số: 27 /KH-STNMT 26-02-2021 KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về lập Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) cấp tỉnh; lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện
Số: 80/BC-STNMT 24-02-2021 BÁO CÁO Kết quả thực hiện quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn năm 2020
Số 25-KH/ĐUK 09-02-2021 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
Số: 192 /STNMT-VP 03-02-2021 V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19
Số: 13 /KH-STNMT 29-01-2021 KẾ HOẠCH Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số: 14 /QĐ-STNMT 14-01-2021 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Ban Quản lý dự án Tăng cường quản lý đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Lạng Sơn và 4 huyện Cao Lộc, Tràng Định, Bình Gia, Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (Dự án VILG tỉnh Lạng Sơn)
Số 21/TB-TTTNMT 13-01-2021 Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 29 ô đất thuộc lô N27 tại khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn
Số: 13 /BC-STNMT 11-01-2021 BÁO CÁO Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn vệ sinh lao động năm 2020
Số: 03 /KH-STNMT 08-01-2021 KẾ HOẠCH Cải cách hành chính năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số: 02 /KH-STNMT 07-01-2021 KẾ HOẠCH Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở Tài nguyên và Môi trường trong năm 2021
Số: 02/TB-STNMT 05-01-2021 Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng Thông báo v/v không sử dụng phôi giấy chứng nhận bị thất lạc
Số: 86 /KH-STNMT 30-12-2020 KẾ HOẠCH Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực tại Sở Tài nguyên và Môi trường đến năm 2025
Số: 11/STNMT-VP 30-12-2020 Về việc triển khai thực hiện chủ đề năm 2021 của UBND tỉnh
Số:2772/QĐ-UBND 29-12-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
mau6a6b 28-12-2020 BẢN NHẬN XÉT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG/CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CHUYÊN GIA/CÁN BỘ KHOA HỌC ĐƯỢC LẤY Ý KIẾN
Số: 670 /BC-STNMT 25-12-2020 BÁO CÁO Tình hình quản lý và sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Kỳ báo cáo: Năm 2020 (từ 01/01/2020 đến 15/12/2020)
Số: 253/TB-STNMT 24-12-2020 Thông báo về việc mất phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 1657/UBND- KT 20-12-2020 V/v chấn chỉnh công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn tỉnh
Số: 1658/UBND-THNC 20-12-2020 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo
Số: 648 /BC-STNMT 17-12-2020 BÁO CÁO Kết quả công tác năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn (Báo cáo gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Số: 84 /KH-STNMT 15-12-2020 KẾ HOẠCH Thanh tra, kiểm tra năm 2021
Số 1598/UBND-KT 08-12-2020 Về việc tiếp nhận tài sản được hình thành từ dự án xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát nguồn nước xuyên biên giới
Số: 355/QĐ-STNMT 27-11-2020 Quyết định Về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số: 345 /QĐ-STNMT 25-11-2020 Quyết định Ban hành Quy định xét công nhận sáng kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 312a /QĐ-STNMT 15-10-2020 QUYẾT ĐỊNH Về viêc công bố, công khai thực hiện Dự toán thu-chi ngân sách Quý III năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 301 /QĐ-STNMT 09-10-2020 Quyết định Về viêc thành lâp Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020
Số: 1402 TCKTTV-QLDB 06-10-2020 nhận định xu thế thiên tai khí tượng thủy văn từ nay đến hết năm 2020
Số: 294 /QĐ-STNMT 01-10-2020 Quyết định Về việc cử cán bộ thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính “4 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn
Số: 78 /KH-STNMT 29-09-2020 Kế hoạch Triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020
Số: 469 /BC-STNMT 24-09-2020 Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở Tài nguyên và Môi trường quý III năm 2020
Số: 466 /BC-STNMT 18-09-2020 Báo cáo Tổng kết thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 28/3/2016 của UBND tỉnh về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số: 1829/QĐ-UBND 17-09-2020 Quyết định Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 1770 /QĐ-UBND 10-09-2020 Quyết định Về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn