Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2327/STNMT-VP 29-11-2021 V/v gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021 (lần 2)
241/TB-STNMT 05-11-2021 THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò mỏ đất san lấp thôn Cóc Dỹ, xã Đồng Tân và xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng
2148/STNMT-VPĐKĐĐ 05-11-2021 V/v chấp thuận sản phẩm dữ liệu đất đai của huyện Bình Gia đối với dự án chỉnh lý hồ sơ địa chính sau sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã thuộc các huyện Cao Lộc, Lộc Bình và Bình Gia tỉnh Lạng Sơn
2121/STNMT-QLĐĐ 03-11-2021 V/v đề nghị đăng tải dự thảo Bảng giá đất điều chỉnh (lần 2) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2024 lên trang thông tin điện tử của tỉnh
880/BC-UBND 28-10-2021 BÁO CÁO Giải trình về tiến độ thực hiện dự án đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính và lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
2009/QĐ-UBND 22-10-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh tên doanh nghiệp trong Giấy phép khai thác mỏ quặng Antimon Khòn Rẹ, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng
223/TB-STNMT 20-10-2021 THÔNG BÁOVề việc tiếp nhậnhồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thămdò mỏđất san lấpMinh Sơn 2(phần còn lại), xãMinh Sơn, huyện Hữu Lũng
224/TB-STNMT 20-10-2021 THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị để cấp Giấy phép thăm dò mỏ đất san lấp Minh Sơn 2, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng
1944/QĐ-UBND 30-09-2021 QUYẾT ĐỊNH Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
1847/STNMT-VP 28-09-2021 V/v lựa chọn, đề xuất TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết thực hiện theo cơ chế “4 tại chỗ”
1830/STNMT-VPĐKĐĐ 24-09-2021 Công văn V/v đôn đốc người sử dụng đất nộp lại Giấy chứng nhận phục vụ chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính, xây dựng, cập nhập cơ sở dữ liệu đất đai
1916/QĐ-UBND 24-09-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh khoản 3 Điều 1 Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Thiết kế kỹ thuật - dự toán Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Lạng Sơn
198/TB-STNMT 20-09-2021 THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò mỏ đất san lấp Minh Sơn 2, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng
199/TB-STNMT 20-09-2021 THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị để cấp Giấy phép thăm dò mỏ đất san lấp Kéo Hin, xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình
121/TTr_UBND 18-09-2021 TỜ TRÌNH Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để thực hiện các dự án: “Xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 và khu tái định cư Hợp Thành” và dự án “Khu dân cư Hợp Thành
298/QĐ-STNMT 06-09-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BT 846767, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CS 00584, do Sở Tài nguyên và Môi trường ký ngày 21/12/2016 cấp cho bà Vi Thị Huệ tr
01-09-2021 THƯ MỜI QUAN TÂM
1230/UBND-THNC 31-08-2021 V/v triển khai cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”
297/QĐ-STNMT 30-08-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BĐ 358145, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 02145, do UBND huyện Bắc Sơn ký ngày 30/11/2010 cấp cho hộ ông Dương Công Hải, địa ch
43/TB-BQLDAVILG 27-08-2021 Thông báo kết luận của Ông Ngô Viết Hải, Giám đốc BQL Dự án: Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai TPLS và 4 huyện Cao Lôc, Tràng Định, Bình Gia, Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn tại cuộc họp ngày 23/8/2021
429/TB-STNMT 20-08-2021 THÔNG BÁO Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng 73 ô đất Lô N26, N27, N28 và N25 tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn
178/TB-STNMT 17-08-2021 THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò mỏ đất san lấp Keo Hin, xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình
16/TB-HĐTDVC 16-08-2021 THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2021
174/TB-STNMT 16-08-2021 THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị để cấp Giấy phép thăm dò mỏ đá vôi Lũng Tém (khu vực mở rộng), xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc
13/TB-HĐTDVC 16-08-2021 THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2021
14/TB-HĐTDVC 16-08-2021 THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2021
15/TB-HĐTDVC 16-08-2021 THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2021
1493/STNMT-VP 12-08-2021 V/v gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021
168/TB-STNMT 10-08-2021 THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị để cấp Giấy phép thăm dò mỏ đất san lấp Bản Mới, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định
2249/QĐ-UBND 09-08-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
2248/QĐ-UBND 09-08-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
1552/QĐ-UBND 04-08-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất đối với 02 thửa đất số 156 và số 178 tại Khu phi thuế quan giai đoạn 1, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng
165/TB-STNMT 03-08-2021 THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị để cấp Giấy phép thăm dò mỏ đá vôi Lũng Vặm, xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng
Số: 06/TB-HĐTDVC 03-08-2021 THÔNG BÁO Về việc điều chỉnh thời gian thi phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021
164/TB-STNMT 02-08-2021 THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị để cấp Giấy phép thăm dò mỏ đất san lấp Lân Tắng, xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn
54/KH-STNMT 29-07-2021 KẾ HOẠCH Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021
1508/QĐ-UBND 29-07-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc cho Công ty TNHH Thương mại Hoàn Hùng thuê đất để sử dụng vào mục đích khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát, sỏi Bản Bằng, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình
số: 05/TB-HĐTTVC 29-07-2021 THÔNG BÁO Về việc triệu tập thí sinh dự thi, quy định hình thức, nội dung, thời gian, địa điểm thi và cơ cấu, thang điểm đề thi phỏng vấn vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021
1505/QĐ-UBND 29-07-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc cho Công ty TNHH Long Tân Lạng Sơn thuê đất để sử dụng vào mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại thôn Pò Coóc, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
253/QĐ-STNMT 28-07-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 148 /TB-STNMT 15-07-2021 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
146/TB-STNMT 15-07-2021 THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò mỏ đá vôi Lũng Tém (phần mở rộng), xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc
144/TB-STNMT 14-07-2021 THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò mỏ đất san lấp Bản Mới, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định
số: 134/TB-STNMT 06-07-2021 THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò mỏ đất san lấp Lân Tắng, xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn
Số: 127/TB-STNMT 30-06-2021 THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận thủ tục hành chính hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò mỏ đá vôi Lũng Vặm, xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng
số: 123/TB-STNMT 21-06-2021 THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính đề nghị cấp Giấy phép thăm dò mỏ cát, sỏi dải Hồng Thái - Song Giang, xã Nhạc Kỳ, huyện Văn Lãng
Số111/TB-STNMT 07-06-2021 THÔNG BÁO Kết luận của ông Bùi Văn Côi, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại cuộc họp ngày 3/6/3021 đánh giá tình hình thực hiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Lạng Sơn
Số: 101 /TB-STNMT 28-05-2021 THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021
Số 17/TB-TTDVĐGTS 27-05-2021 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Số 206 /TB-TTTNMT 10-05-2021 THÔNG BÁO Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử 61 ô đất Lô N26 và Lô N26 Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn
Số: 555/STNMT-QLĐĐ 08-05-2021 V/v đăng tải dự thảo văn bản quy phạm pháp luật lên Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn để lấy ý kiến góp ý
05/5/2021 05-05-2021 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2021
04/5/2021 04-05-2021 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2021
Số: 64 /TB-STNMT 28-04-2021 THÔNG BÁO Về việc công bố danh mục vùng phải đăng ký khai thác nước dướ i đất trên đia ḅ àn tỉnh Lang Sơn
Số: 248 /QĐ-VPĐKĐĐ 26-04-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc giao phụ trách Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
23/4/2021 23-04-2021 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2021
16/4/2021 16-04-2021 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2021
09/4/2021 09-04-2021 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2021
Số: 54 /TB-STNMT 07-04-2021 THÔNG BÁO Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021
05.03LS/TBĐG-DDA 29-03-2021 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Số: 40 /TB-STNMT 24-03-2021 THÔNG BÁO Về phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt công trình cấp nước sinh hoạt xã Yên Sơn, huyện Hữu Lũng
Số: 09 /QC-ĐGHDVH 08-03-2021 QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ
Số: 60/TB-TTTNMT 19-02-2021 THÔNG BÁO Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất và tài sản gắn liền với Lô đất M3, Cụm Công nghiệp địa phương số 2, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Số: 217 /STNMT-VP 08-02-2021 v/v báo cáo và đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2021
Số: 01/TB-TGV 01-02-2021 THÔNG BÁO V/v phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ chuyên viên giúp việc Ban quản lý dự án Tăng cường quản lý đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Lạng Sơn và 4 huyện Cao Lộc, Tràng Định, Bình Gia, Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.
Số: 14 /TB-STNMT 29-01-2021 THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò mỏ cát, sỏi Bản Piềng 1, xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định
Số: 13/TB-STNMT 29-01-2021 THÔNG BÁO Lịch trực Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường
Số: 05.02LS/TBDG/DDA 19-01-2021 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Số 04/QC-TTDVDGTS 18-01-2021 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Số: 09/TB-STNMT 18-01-2021 THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 07 /TB-STNMT 15-01-2021 THÔNG BÁO Về phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt công trình cấp nước sinh hoạt xã Lâm Ca, huyện Đình Lập
Số: 344 /TB-STNMT 23-12-2020 THÔNG BÁO Về việc công bố danh mục vùng han chế khai thác nước dướ i đất trên đia ḅ àn tỉnh Lang Sơn
Số: 342 /TB-HĐTTVC 23-12-2020 THÔNG BÁO Kết quả điểm thi vòng 2 và dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số: 05.01LS/TĐBG-DDA 18-12-2020 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Số: 339 /TB-STNMT 18-12-2020 THÔNG BÁO Về phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt công trình cấp nước sinh hoạt xã Mông Ân, huyện Bình Gia
Số: 36/TB-TTDVDGTS 18-12-2020 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Số: 338 /TB-STNMT 18-12-2020 THÔNG BÁO Về phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt công trình cấp nước sinh hoạt xã Đề Thám, huyện Tràng Định
Số: 322 /TB-HĐTTVC 30-11-2020 Thông báo Về việc triệu tập thí sinh dự thi, quy định hình thức, nội dung, thời gian, địa điểm thi và cơ cấu, thang điểm đề thi phỏng vấn vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020
Số: 4474 /TB-TNMT 26-11-2020 Thông báo về việc mất phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
05LS/QC-DDA 20-11-2020 Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất
Số 31/QC-TTDVDGTS 18-11-2020 Quy chế cuộc đấu giá
Số: 291 /TB-HĐTTVC 11-11-2020 Thông báo Kết quả thi tuyển viên chức (vòng 1) kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số: 462/TB-TTTNMT 10-11-2020 Thông báo Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 47 ô đất thuộc lô N17, lô N18 tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn
Số: 470/TB-TTTNMT 10-11-2020 Thông báo Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 39 ô đất thuộc Lô N23 tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn
Số:1866/STNMT-BVMT 09-11-2020 V/v đăng ký nhu cầu đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng năm 2020
Số: 319 /QĐ-STNMT 29-10-2020 Quyết định Về việc tổ chức kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 281/TB-STNMT 29-10-2020 Thông báo Về việc điều chỉnh nội dung Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 80/ KH-STNMT 29-10-2020 Kế hoạch Về tổ chức đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cánhân kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏngtrên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020
Số: 2403 /QĐ-BTNMT 29-10-2020 Quyết định Về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
Số: 276/TB-STNMT 26-10-2020 Thông báo Không tổ chức kiểm tra sát hạch trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển vào viên chức năm 2020
Số: 316/QĐ-STNMT 26-10-2020 Quyết định Về việc bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh Lạng Sơn
Số: 275/TB-HĐTTVC 26-10-2020 Thông báo Về việc triệu tập thí sinh dự thi kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn (vòng 1)
Số: 318/QĐ-STNMT 26-10-2020 Quyết định Về viêc điều đông̣ ông Hà Văn Doanh, Phó trưởng phòng Quản lý Tài nguyên nước và khoáng sản đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơ
Số: 272 /TB-HĐTTVC 19-10-2020 Thông báo Về việc triệu tập thí sinh dự thi kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn (vòng 1)
Số: 269 /TB-STNMT 16-10-2020 Thông báo Về việc tiếp nhận thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 268 /TB-STNMT 16-10-2020 Thông báo Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
Số: 270 /TB-HĐTTVC 16-10-2020 Thông báo Nội dung tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số: 263 /TB-STNMT 13-10-2020 Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi; thí sinh thuộc đối tượng tiếp nhận không qua thi tuyển vào viên chức năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 79/KH-STNMT 12-10-2020 Kế hoạch Tuyển dụng viên chức năm 2020
Số: 29/TB-TTDVĐGTS 16-09-2020 Thông báo đấu giá tài sản