Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
146/TB-STNMT 15-07-2021 THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò mỏ đá vôi Lũng Tém (phần mở rộng), xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc
Số: 148 /TB-STNMT 15-07-2021 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
144/TB-STNMT 14-07-2021 THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò mỏ đất san lấp Bản Mới, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định
số: 134/TB-STNMT 06-07-2021 THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò mỏ đất san lấp Lân Tắng, xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn
Số: 127/TB-STNMT 30-06-2021 THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận thủ tục hành chính hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò mỏ đá vôi Lũng Vặm, xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng
số: 123/TB-STNMT 21-06-2021 THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính đề nghị cấp Giấy phép thăm dò mỏ cát, sỏi dải Hồng Thái - Song Giang, xã Nhạc Kỳ, huyện Văn Lãng
Số111/TB-STNMT 07-06-2021 THÔNG BÁO Kết luận của ông Bùi Văn Côi, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại cuộc họp ngày 3/6/3021 đánh giá tình hình thực hiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Lạng Sơn
Số: 101 /TB-STNMT 28-05-2021 THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021
Số 17/TB-TTDVĐGTS 27-05-2021 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Số 206 /TB-TTTNMT 10-05-2021 THÔNG BÁO Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử 61 ô đất Lô N26 và Lô N26 Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn
Số: 555/STNMT-QLĐĐ 08-05-2021 V/v đăng tải dự thảo văn bản quy phạm pháp luật lên Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn để lấy ý kiến góp ý
05/5/2021 05-05-2021 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2021
04/5/2021 04-05-2021 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2021
Số: 64 /TB-STNMT 28-04-2021 THÔNG BÁO Về việc công bố danh mục vùng phải đăng ký khai thác nước dướ i đất trên đia ḅ àn tỉnh Lang Sơn
Số: 248 /QĐ-VPĐKĐĐ 26-04-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc giao phụ trách Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
23/4/2021 23-04-2021 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2021
16/4/2021 16-04-2021 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2021
09/4/2021 09-04-2021 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2021
Số: 54 /TB-STNMT 07-04-2021 THÔNG BÁO Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021
05.03LS/TBĐG-DDA 29-03-2021 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Số: 40 /TB-STNMT 24-03-2021 THÔNG BÁO Về phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt công trình cấp nước sinh hoạt xã Yên Sơn, huyện Hữu Lũng
Số: 09 /QC-ĐGHDVH 08-03-2021 QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ
Số: 60/TB-TTTNMT 19-02-2021 THÔNG BÁO Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất và tài sản gắn liền với Lô đất M3, Cụm Công nghiệp địa phương số 2, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Số: 217 /STNMT-VP 08-02-2021 v/v báo cáo và đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2021
Số: 01/TB-TGV 01-02-2021 THÔNG BÁO V/v phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ chuyên viên giúp việc Ban quản lý dự án Tăng cường quản lý đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Lạng Sơn và 4 huyện Cao Lộc, Tràng Định, Bình Gia, Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.
Số: 14 /TB-STNMT 29-01-2021 THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò mỏ cát, sỏi Bản Piềng 1, xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định
Số: 13/TB-STNMT 29-01-2021 THÔNG BÁO Lịch trực Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường
Số: 05.02LS/TBDG/DDA 19-01-2021 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Số 04/QC-TTDVDGTS 18-01-2021 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Số: 09/TB-STNMT 18-01-2021 THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 07 /TB-STNMT 15-01-2021 THÔNG BÁO Về phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt công trình cấp nước sinh hoạt xã Lâm Ca, huyện Đình Lập
Số: 342 /TB-HĐTTVC 23-12-2020 THÔNG BÁO Kết quả điểm thi vòng 2 và dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số: 344 /TB-STNMT 23-12-2020 THÔNG BÁO Về việc công bố danh mục vùng han chế khai thác nước dướ i đất trên đia ḅ àn tỉnh Lang Sơn
Số: 05.01LS/TĐBG-DDA 18-12-2020 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Số: 339 /TB-STNMT 18-12-2020 THÔNG BÁO Về phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt công trình cấp nước sinh hoạt xã Mông Ân, huyện Bình Gia
Số: 36/TB-TTDVDGTS 18-12-2020 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Số: 338 /TB-STNMT 18-12-2020 THÔNG BÁO Về phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt công trình cấp nước sinh hoạt xã Đề Thám, huyện Tràng Định
Số: 322 /TB-HĐTTVC 30-11-2020 Thông báo Về việc triệu tập thí sinh dự thi, quy định hình thức, nội dung, thời gian, địa điểm thi và cơ cấu, thang điểm đề thi phỏng vấn vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020
Số: 4474 /TB-TNMT 26-11-2020 Thông báo về việc mất phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
05LS/QC-DDA 20-11-2020 Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất
Số 31/QC-TTDVDGTS 18-11-2020 Quy chế cuộc đấu giá
Số: 291 /TB-HĐTTVC 11-11-2020 Thông báo Kết quả thi tuyển viên chức (vòng 1) kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số: 462/TB-TTTNMT 10-11-2020 Thông báo Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 47 ô đất thuộc lô N17, lô N18 tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn
Số: 470/TB-TTTNMT 10-11-2020 Thông báo Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 39 ô đất thuộc Lô N23 tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn
Số:1866/STNMT-BVMT 09-11-2020 V/v đăng ký nhu cầu đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng năm 2020
Số: 319 /QĐ-STNMT 29-10-2020 Quyết định Về việc tổ chức kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 281/TB-STNMT 29-10-2020 Thông báo Về việc điều chỉnh nội dung Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 80/ KH-STNMT 29-10-2020 Kế hoạch Về tổ chức đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cánhân kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏngtrên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020
Số: 2403 /QĐ-BTNMT 29-10-2020 Quyết định Về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
Số: 276/TB-STNMT 26-10-2020 Thông báo Không tổ chức kiểm tra sát hạch trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển vào viên chức năm 2020
Số: 316/QĐ-STNMT 26-10-2020 Quyết định Về việc bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh Lạng Sơn
Số: 275/TB-HĐTTVC 26-10-2020 Thông báo Về việc triệu tập thí sinh dự thi kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn (vòng 1)
Số: 318/QĐ-STNMT 26-10-2020 Quyết định Về viêc điều đông̣ ông Hà Văn Doanh, Phó trưởng phòng Quản lý Tài nguyên nước và khoáng sản đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơ
Số: 272 /TB-HĐTTVC 19-10-2020 Thông báo Về việc triệu tập thí sinh dự thi kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn (vòng 1)
Số: 269 /TB-STNMT 16-10-2020 Thông báo Về việc tiếp nhận thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 268 /TB-STNMT 16-10-2020 Thông báo Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
Số: 270 /TB-HĐTTVC 16-10-2020 Thông báo Nội dung tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số: 263 /TB-STNMT 13-10-2020 Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi; thí sinh thuộc đối tượng tiếp nhận không qua thi tuyển vào viên chức năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 79/KH-STNMT 12-10-2020 Kế hoạch Tuyển dụng viên chức năm 2020
Số: 29/TB-TTDVĐGTS 16-09-2020 Thông báo đấu giá tài sản
Số: 224 /TB-STNMT 26-08-2020 Thông báo Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020
31-07-2020 Biểu tổng hợp danh sách thí sinh đăng kí dự tuyển công chức năm 2020
Số: 192 /TB-STNMT 17-07-2020 Thông báo Về việc kéo dài thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2020 tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 382/TB-VPDKDD 16-07-2020 Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bắc Sơn
Số: 153 /TB-STNMT 15-06-2020 Thông báo Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020
Số: 124 /TB-STNMT 12-05-2020 Thông báo Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức bổ sung năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 121/QĐ-STNMT 11-05-2020 Quyết định Phê duyệt kết quả tuyển dụng kỳ thi tuyển viên chức bổ sung năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 114 /TB-HĐTTVC 28-04-2020 Thông báo Kết quả điểm thi vòng 2 và dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức bổ sung năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường
số 02.0LS/TBĐG-DDA 27-04-2020 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Số: 107 /TB-HĐTTVC 23-04-2020 Thông báo Hình thức, nội dung, thời gian, địa điểm thi và cơ cấu, thang điểm đề thi phỏng vấn vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2019
Số: 94 /TB-HĐTTVC 13-04-2020 Thông báo Về việc đính chính nội dung Thông báo số 90/TB-STNMT ngày 10/4/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2019
Số: 93 /TB-HĐTTVC 13-04-2020 Thông báo Về việc đính chính nội dung Thông báo số 90/TB-STNMT ngày 10/4/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2019
Số: 90 /TB-HĐTTVC 10-04-2020 Thông báo Về việc triệu tập thí sinh dự thi kỳ thi tuyển viên chức bổ sung năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn (vòng 2)
Số: 109/QĐ-STNMT 10-04-2020 Quyết định Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 130/TB-TTTNMT 10-04-2020 Thông báo Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu đất khối 8, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
Số: 80/TB-STNMT 31-03-2020 Thông báo Về việc công bố người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số: 77 /TB-STNMT 30-03-2020 Thông báo Về việc tạm dừng tổ chức thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 73 /TB-HĐTTVC 25-03-2020 Thông báo Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển viên chức bổ sung năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số: 97 /QĐ-STNMT 25-03-2020 Quyết định Về viêc ̣ công nhận kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển viên chức bổ sung năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số: 62 /TB-HĐTTVC 16-03-2020 Thông báo nội dung tài liệu ôn tập vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số: 60 /TB-STNMT 11-03-2020 Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số 54 /TB-HĐTTVC 06-03-2020 Thông báo kết quả thi tuyển viên chức (vòng 1) kỳ thi tuyển viên chức bổ sung năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số: 45/TB-STNMT 19-02-2020 Thông báo Về việc triển khai thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 40/TB-HĐTTVC 13-02-2020 Thông báo Về việc triệu tập thí sinh dự thi kỳ tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn (vòng 1)
Số: 51 /QĐ-STNMT 13-02-2020 Quyết định Về việc tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 38 /TB-STNMT 12-02-2020 Thông báo Bổ sung Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi; lý do thí sinh không đủ điều kiện dự thi viên chức bổ sung năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 132/STNMT-VP 07-02-2020 Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Số: 29 /TB-HĐTTVC 05-02-2020 Thông báo Tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm, hình thức kiểm tra sát hạch các trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển vào viên chức năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số: 21 /KH-STNMT 04-02-2020 Kế hoạch Tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2019
Số: 28 /TB-STNMT 04-02-2020 Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi; thí sinh thuộc đối tượng tiếp nhận không qua thi tuyển vào viên chức; thí sinh không đủ điều kiện dự thi viên chức bổ sung năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 27/TB-HĐTTVC 04-02-2020 Thông báo nội dung lài liệu ôn tập vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số: 01/KH-STNMT 02-01-2020 Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Số: 60 /TB - TTDVDGTS 31-12-2019 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Số: 443/TTTNMT-PTQĐ 29-12-2019 Thông báo đấu giá quyền thuê Lô đất C.C.1
Số: 01LS /TBĐG-DDA 24-12-2019 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Số: 02LS /TBĐG-DDA 24-12-2019 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Số: 83 /KH-STNMT 17-12-2019 Thông báo Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020
Số: 300 /TB-STNMT 17-12-2019 Thông báo Về việc hủy phôi Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất bị hỏng trong quá trình in, viết trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số: 297 /TB-STNMT 13-12-2019 Thông báo Tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp năm 2019
Số: 478/TB-TTTNMT 12-12-2019 Thông báo Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 39 ô/172 ô đất tại khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn