Ngày 14/9/2020 Đoàn đại biểu Quốc tỉnh Lạng Sơn tiếp xúc cử tri Sở Tài nguyên và môi trường Lạng Sơn về việc tiếp xúc cử tri chuyên đề “Lấy ý kiến đóng góp ý vào dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)”. Dự Hội nghị tiếp xúc có Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn: Ông Dương Xuân Hòa Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn, Ông Triệu Tuấn  Hải, Uỷ viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Phó Giám đốc Công an tỉnh, ĐBQH tỉnh Lạng Sơn, Bà Ngàn Phương Loan, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Phó Trưởng Khoa Ngoại ngữ Trường CĐSP tỉnh Lạng Sơn, ĐBQH tỉnh Lạng Sơn; đại diện Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; đại diện Lãnh đạo Ban văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh;  đại diện Lãnh đạo một số Sở, ngành. Về phía Sở Tài nguyên và Môi trường có đồng chí Ngô Viết Hải, Phó Giám đốc Sở,cùng các đồng chí lãnh đạo Phòng, đơn vị, công chức trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ông Dương Xuân Hòa Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị tiếp xúc, các cử tri cơ bản nhất trí bản dự thảo Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) và đã có có nhiều ý kiến đóng góp đối với dự thảo luật, tập trung về các vấn đề như: phân loại dự án đầu tư theo mức độ tác động đến môi trường và đánh giá sơ bộ tác động môi trường; thẩm quyền thẩm định báo cáo tác động môi trường; công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại; những quy định về quá trình phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; bố trí kinh phí, nguồn lực cho công tác bảo vệ môi trường; quy hoạch khu vực tập kết, xử lý rác thải.

Phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri Sở Tài nguyên và Môi trường, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn, Ông Dương Xuân Hòa Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn đánh giá cao sự tham gia góp ý của các cử tri đối với dự thảo Luật, Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý vào dự thảo luật của cử tri và đề nghị các cử tri tiếp tục gửi ý kiến góp ý bằng văn bản đến Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.