Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 3196/QĐ-BTNMT ngày 16/12/2019 về ban hành kiến trúc chính phủ điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường.

Các đồng chí Lãnh đạo Sở TN&MT dự hội thảo CNTT ngành TN&MT Lạng Sơn

Ngày 24/7/2020 tại Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn, VNPT Lạng Sơn giới thiệu các Giải pháp ứng dụng Công nghệ thông tin cho Ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Lạng Sơn. Tới dự có đồng chí Bùi Văn Côi, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn, các đồng chí Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Phòng, đơn vị thuộc Sở.

Tại Hội thảo đại diện bên VNPT Lạng Sơn đã giới thiệu Giải pháp tổng thể xây dựng Hệ thống thông tin Cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường; các hệ thống thông tin trọng điểm Ngành tài nguyên và môi trường; hệ thống thông tin đất đai – VNPT iLIS và phần mềm Quản lý hồ sơ thuê đất, giao đất của các tổ chức.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Bùi Văn Côi, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, đề nghị đơn vị VNPT Lạng Sơn phát triển phần mềm cần tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu dự hội thảo, để chỉnh sửa, bổ sung phần mềm cho đúng với thực tế của Ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Lạng Sơn và giao thí điểm  01 huyện để VNPT thử nghiệm phần mềm quản lý đất đai VNPT-iLIS, sau đó sẽ nhân rộng ra các huyện còn lại trên địa bàn tỉnh.