Ngày 22/8/2017 đồng chí Lê Văn Lịch, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Trưởng Đoàn công tác đã làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác, về phía Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn có đồng chí Nguyễn Hữu Chiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở, các đồng chí lãnh đạo Sở, Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.

 

 

1

Đồng chí Lê Văn Lịch- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai phát biểu tại buổi làm việc

 
Tại buổi làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn đã báo cáo và nêu những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai tình hình thực hiện Chị thị số số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chính việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; Chị thị số 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 112/2015/NQ-QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc nông trường, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh. Với yêu cầu nhiệm vụ, các thành viên Đoàn công tác đã chất vấn, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến quản lý Nhà nước về đất đai. Thay mặt Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn, đồng chí Nguyễn Hữu Chiến Giám đốc Sở đã báo cáo giải trình, làm rõ các vấn đề mà Đoàn công tác quan tâm.

1

Đồng chí Nguyễn Hữu Chiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở TN&MT Lạng Sơn phát biểu, giải trình tại buổi làm việc

 
Kết thúc buổi làm việc đồng chí Lê Văn Lịch Phó Tổng cục trưởng thay mặt Lãnh đạo Tổng cục, đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, công chức, viên chức, người lao động  Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn đã đạt được trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trong thời gian qua và giải đáp những khó khăn, vướng mắc mà Sở Tài nguyên và Môi trường đề cập và ghi nhận một số kiến nghi của của Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn để xem xét giải quyết trong thời gian tới. Đồng thời, đồng chí Phó Tổng cục trưởng cũng đã giao nhiệm vụ cho các thành viên Đoàn công tác tiếp tục làm việc, kiểm tra cụ thể kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của chương trình làm việc và đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp để tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

Tác giả bài viết: Trung tâm CNTT TN&MT