Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (gọi tắt là Dự án VILG) là dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng bởi cơ sở dữ liệu đất đai là 1 trong 5 cơ sở dữ liệu được Chính phủ ưu tiên xây dựng. Theo đó dự án có mục tiêu phát triển, vận hành một hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu cầu của Chính phủ, doanh nghiệp và người dân. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và minh bạch của công tác quản lý đất đai tại địa bàn thực hiện thông qua việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai.

Ngày 5/6/2023, tại thành phố Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế đã diễn ra Hội nghị tập huấn hướng dẫn chung về các hoạt động kết thúc hoàn thành Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai. Đến dự Hội nghị có Lãnh đạo, các ủy viên Ban Quản lý dự án VILG cấp Trung ương; các chuyên gia về Tài chính, Mua sắm đấu thầu và quản lý hợp đồng, công nghệ thông tin của Ngân hàng Thế giới cùng đại diện 28 Ban Quản lý dự án VILG các tỉnh, thành phố.

Ông Chu An Trường – Giám đốc Ban Quản lý dự án VILG

cấp Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị.

Trong hai ngày diễn ra Hội nghị (từ ngày 5/6 – 6/6/2023), Ban QLDA VILG cấp Trung ương và các Chuyên gia từ Ngân hàng Thế giới đã truyền đạt đến toàn thể Hội nghị báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện dự án; các nội dung về công tác Kế toán tài chính của Ngân hàng Thế giới; các nội dung về công tác kế hoạch; các yêu cầu về kỹ thuật của Dự án; các yêu cầu về đóng gói sản phẩm, quản lý, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai; các yêu cầu về công tác Mua sắm đấu thầu và quản lý hợp đồng; các yêu cầu về theo dõi đánh giá M&E, khung đánh giá kết quả Dự án.

Tại Hội nghị tập huấn đã truyền tải đến các đại biểu tham dự những nhiệm vụ cần thực hiện cũng như những lưu ý về kỹ thuật, đấu thầu, kế toán – tài chính để có thể đóng gói hoàn thành dự án đảm bảo tiến độ trước ngày 30/6/2023, phương án duy trì vận hành, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai sau khi Dự án kết thúc. Bên cạnh đó, tại hội nghị cũng trao đổi, thảo luận, giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực hiện tại các địa phương. Qua đó giúp Ban Quản lý dự án VILG các tỉnh, thành phố nắm được cụ thể trình tự, các bước thực hiện để triển khai đạt hiệu quả, góp phần vào thành công chung của Dự án khi kết thúc.

Tác giả: Phùng Minh Hoàng, Viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai.