Skip to main content

  Hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Viêt Nam năm 2022: Hãy “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”! Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022: Hãy “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển”

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 1051/QD-UBND 22-06-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho Công ty TNHH Yên Vượng tại xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
Số 516/BC-UBND 22-06-2022 BÁO CÁO Đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019, Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2021 và Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh (lần 3 - địa bàn thành phố
Số 1295/STNMT-KHTC 21-06-2022 V/v đề nghị đăng tải dự thảo sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất đối với một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2020- 2024 lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh
Số 1436/QĐ-UBND 21-06-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
Số 2745/VP-THNC 21-06-2022 V/v thi thăng hạng viên chức ngành tài nguyên và môi trường năm 2022 và hoàn thiện danh sách viên chức dự thi thăng hạng theo chỉ tiêu năm 2020
Số 1290/STNMT-QLĐĐ 21-06-2022 Về việc góp ý đề xuất điều chỉnh dự án Trồng rừng khu vực xã Bính Xá, huyện Đình Lập
Số 261/GM-UBND 21-06-2022 GIẤY MỜI Kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo chuyên đề, ngành, lĩnh vực năm 2022 tại huyện Chi Lăng
Số 1287/STNMT-TTr 20-06-2022 V/v triển khai ứng dụng, nhân rộng kết quả thực hiện Đề tài khoa học vào thực tiễn
Số 117/QĐ-HĐĐG 20-06-2022 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt danh sách cụ thể các thành viên Hội đồng xác định giá trị tài sản theo yêu cầu định giá số 09/YC-VPCQCSĐT ngày 06/6/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Lạng Sơn
Số 1251/STNMT-CĐS 18-06-2022 V/v triển khai ứng dụng, nhân rộng kết quả thực hiện Đề tài khoa học vào thực tiễn
Số 1027/QĐ-UNBD 17-06-2022 QUYẾT ĐỊNH Giao đất cho Công ty TNHH Sản xuất, Lắp ráp Tuấn Nghĩa để thực hiện dự án Khu đô thị mới Bến Bắc, thành phố Lạng Sơn
Số 1024/QĐ-UBND 17-06-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc giữ lại tiếp tục sử dụng đối với cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn
Số 1247/STNMT-TTCNTT 16-06-2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 – 2025
Sô 04/NĐ/2022/NĐ-CP 15-06-2022 NGHỊ ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ
Số 233/CCBVMT-HCTH 15-06-2022 V/v tham gia thẩm định đề xuất dự án Khu du lịch sinh thái cộng đồng xã Liên Hội, huyện Văn Quan (lần 3)
Số 1256/QĐ-BTNMT 13-06-2022 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
Số 1002/QĐ-UBND 13-06-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Thủy điện Tràng Định 2, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
Số 172/TB-VPCP 13-06-2022 Thong bá kết luận của Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc về dự án đường Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh vaf dự án Hữu nghị - Chi Lăng
Số 151/QHH-STNMT 13-06-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn thực hiện lấy mẫu phân tích phục vụ công tác giám sát xả thải các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2022
Số 829/QĐ-UBND 13-06-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn