Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
238/QĐ-STNMT 20-07-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BC 226952, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 00068, do UBND huyện Hữu Lũng ký ngày 22/3/2011 cấp cho bà Ngô Thị Thắng, địa chỉ thư
236/QĐ-STNMT 16-07-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành T 400818, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00122 QSDĐ/QĐ-UB(H), do UBND huyện Bắc Sơn ký ngày 08/5/2001 cấp cho ông Hoàng Công Lên, địa chỉ thường trú tại xã Long Đống, huyện Bắc Sơn,tỉ
635/QĐ-STNMT 15-07-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành CP 629082, số vào số cấp giấy chứng nhận C803598 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình cấp cho ông, bà Phạm Văn Xuân - Phan Thị Quyến
232/QĐ-STNMT 09-07-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Văn Lãng ký ngày 22/12/2009 cấp cho hộ ông Hà Minh Hải, thường trú tại thôn Cô Liền (nay là thôn Tân Lập) xã Bắc La, huyện Văn L
Số: 224 /QĐ-STNMT 02-07-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy 09 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho ông Hoàng Văn Bằng, địa chỉ thường trú tại thôn Bản Đẩy, xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc
Số: 217/QĐ-STNMT 30-06-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AM 423069, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận H 01134 do UBND huyện Chi Lăng ký ngày 20/11/2009 cấp cho bà Lô Thị Cần, địa chỉ thường trú thôn Đông Mồ, xã Quang Lang (nay là khu Hữu Nghị,
số: 214/QĐ-STNMT 28-06-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CĐ 097382, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CS 00831 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn ký ngày 25/11/2016 cấp cho hộ ông
Số: 208/QĐ-STNMT 24-06-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành Y 045545, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00786 QSDĐ/171/QĐ-UB(H), do UBND huyện Hữu Lũng ký ngày 29/6/2004 cấp cho hộ ông Hoàng Đức Mệnh, địa chỉ thường trú tại thôn Diễn
số 209/QĐ-STNMT 24-06-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BD 306960 và BD 306961, do UBND huyện Văn Quan ký ngày 06/12/2010 cấp cho bà Nguyễn Thị Lưu và ông Mạc Văn Thèn,
số 210/QĐ-UBND 24-06-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BM 135667, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 02795 do UBND thành phố Lạng Sơn ký ngày 31/12/2013 cấp cho bà Đặng Thị Vân
số 207 /QĐ-STNMT 23-06-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtcó số phát hành AM 424374, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận H 00870, do UBND huyện Văn Quan ký ngày 19/12/2008 cấp cho hộ ông Vi Văn Tăng và bà Hoàng Thị Đỏ, địa chỉ thường trú tại thôn Nà Khau
Số: 203/QĐ-STNMT 17-06-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Bắc Sơn cấp cho ông Dương Đình Quyên, thường trú tại thôn Nà Riềng I, xã Quỳnh Sơn (nay là thôn Nà Riềng, xã Bắc Quỳnh), huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số: 202/QĐ-STNMT 17-06-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BE 223235,số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 01222 do UBND thành phố Lạng Sơn ký ngày 26/8/2011 cấp cho bà Đặng Thị
số: 199/QĐ-UBND 15-06-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BN 503811, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 00158 do Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập ký ngày 01/03/2010 cấp cho hộ bà Vi Thị Tần
Số: 200 /QĐ-STNMT 15-06-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy 07 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Văn Lãng cấp cho Hộ bà Triệu Kim Liên, thường trú tại thôn Thâm Mè A, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng
số: 198/QĐ-STNMT 15-06-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BE 573769, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 01220 do UBND huyện Văn Lãng ký ngày 14/01/2010 cấp cho hộ ông Nông Chí Thông
Số: 189/QĐ-STNMT 11-06-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BC 465051, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 00286 do UBND huyện Tràng Định cấp ngày 13/5/2010 cho bà Bế Thị Bẩy
Số: 173 /QĐ-STNMT 07-06-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 02061 do UBND thành phố Lạng Sơn ký ngày 15/01/2004 cấp cho hộ bà Chu Thị Tuyết, địa chỉ thường trú tại đường Phan Huy Trú, khối Cửa Nam, phường Chi Lăng,
Số: 169 /QĐ-STNMT 03-06-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BT 765344, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 02133 do UBND thành phố Lạng Sơn ký ngày 23/6/2014 cấp cho ông Đinh Thế Lợi và bà Lươ
Số: 155 /QĐ-STNMT 28-05-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BN 164362, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH00443 do Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập ký ngày 07/8/2013 cấp cho hộ ông Lương Văn Sán
số: 474/QĐ-STNMT 27-05-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CN 579037 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình cấp cho ông, bà Trần Đình Nghĩa — Trần Thị Tiếp
Số: 150 /QĐ-STNMT 26-05-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00939 do UBND huyện Hữu Lũng ký ngày 29/6/2004 cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Liên, địa chỉ thường trú tại thôn Diễn, xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng
Số: 146 /QĐ-STNMT 25-05-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AH 053177, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận H 00101 do UBND huyện Cao Lộc ký ngày 14/6/2007 cấp cho bà Bế Thị Khoa và ông Phùng Văn Bẩy
Số: 142 /QĐ-STNMT 17-05-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CI 754404, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CS 01653 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn ký ngày 07/11/2017 cấp cho ông Hoà
Số: 141 /QĐ-STNMT 17-05-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành Y 191297, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 02035 QSDĐ/725/2003/QĐ-UB(H) do UBND thành phố Lạng Sơn ký ngày 05/12/2003 cấp cho bà Triệu Thị Khinh
Số:138/QĐ-STNMT 13-05-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Bắc Sơn ký ngày 18/12/2010 cho hộ ông Nguyễn Văn Tượng và bà Nguyễn Thị Hằng
Số: 132 /QĐ-STNMT 06-05-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00541 do UBND huyện Bắc Sơn ký ngày 10/12/1999 cấp cho ông Phùng Văn Hứa
Số: 125 /QĐ-STNMT 29-04-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 01344 do UBND huyện Cao Lộc ký ngày 13/6/2005 cấp cho Bà Phạm Thúy Điệp, Địa chỉ thường trú tại số 310, khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng
Số: 119 /QĐ-STNMT 28-04-2021 QUYẾT ĐỊNHVề việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtcó số phát hànhBE 185425, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00596do UBND thành phố Lạng Sơn ký ngày 15/6/2011 cấp cho ông Nguyễn Văn Dũng
Số: 108 /QĐ-STNMT 16-04-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành S 834315, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 729 do UBND huyện Hữu Lũng ký ngày 30/01/2002 cấp cho hộ ông Giáp Thanh Lâm
Số: 100 /QĐ-STNMT 13-04-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 03759/QSDĐ/1037/2004/QĐ-UB (H) do UBND thành phố Lạng Sơn ký ngày 12/11/2004 cấp cho ông Đoàn Anh Tuấn
Số: 101 /QĐ-STNMT 13-04-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Văn Quan ký ngày 06/12/2010 cấp cho hộ bà Lã Thị Loan
Số: 99 /QĐ-STNMT 13-04-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất có số phát hành CR 484739, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 06523 do UBND thành phố Lạng Sơn ký ngày 07/8/2020 cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Dư
Số: 98 /QĐ-STNMT 12-04-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00842/QSDĐ/277/QĐ-UB(H) do UBND thị xã Lạng Sơn ký ngày 27/12/2001 cấp cho hộ bà Vy Kim Thu, địa chỉ thường trú tại khối 6, phường Đông Kinh
Số: 97 /QĐ-STNMT 12-04-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CR 573492, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CS 00142 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn ký ngày 17/7/2019 cấp cho bà V
Số: 91 /QĐ-STNMT 07-04-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00232 do UBND huyện Bắc Sơn ký ngày 06/4/2000 cấp cho hộ ông Hoàng Đình Thổ, địa chỉ thửa đất tại thôn Minh Đán, xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn
Số: 89 /QĐ-STNMT 07-04-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất c
Số: 90 /QĐ-STNMT 07-04-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BA 931589, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00005 do UBND huyện Cao Lộc ký ngày 20/5/2010 cấp cho bà Bùi Thị Hồng, địa chỉ thường tr
Số: 92 /QĐ-STNMT 07-04-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Số: 84 /QĐ-STNMT 02-04-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CN 810337, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CS-04398 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn ký ngày 18/6/2018 cấp cho bà Nông
Số: 85 /QĐ-STNMT 02-04-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành BC 173305, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH-00400 do UBND thành phố Lạng Sơn ký ngày 19/8/2010 cấp cho ông Nguyễn Đức Thịnh
Số: 79 /QĐ-STNMT 25-03-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất có số phát hành BE 223671, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 00845 do UBND thành phố Lạng Sơn ký ngày 17/11/2011 cấp cho bà Đào Thị Hoa,
Số: 173 /QĐ - STNMT 23-03-2021 QUYẾT ĐỊNH Hủy bỏ giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số R 599648 do UBND huyện Buôn Đôn cấp ngày 15/10/2001, cho hộ ông Nguyễn Văn Ngự.
Số: 75 /QĐ-STNMT 22-03-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành Y 033763, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận H 00709 do UBND huyện Hữu Lũng ký ngày 19/7/2004 cấp cho ông hộ ông Hoàng Văn Tân và bà Phương Thị Sâm, địa chỉ thường trú tại thôn Làng Cà, x
Số: 72 /QĐ-STNMT 22-03-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Văn Quan ký ngày 06/12/2010 cấp cho hộ bà Hoàng Thị Viền, địa chỉ thường trú tại thôn Chợ Bãi 1
Số: 74 /QĐ-STNMT 22-03-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BS 428247, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 02161 do UBND huyện Văn Quan ký ngày 30/01/2019 cấp cho bà Hà Thị Nụ, địa chỉ thường
Số: 73 /QĐ-STNMT 22-03-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AI 258158, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận H 01067 do UBND huyện Văn Quan ký ngày 18/02/2009 cấp cho bà Lê Thị Sắm, địa chỉ thường trú tại phố Tân Xuân, thị trấn Văn Quan
Số: 854/QĐ-UBND 10-03-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành W 916804, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 00025, QSDĐ/1529/QĐ-UB (H), cấp ngày 31/12/2002, do UBND huyện Chi Lăng cấp cho hộ ông Triệu Ngọc Hiền, thường trú tại thôn
Số: 57 /QĐ-STNMT 03-03-2021 QUYẾT ĐỊNHVề việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất có số phát hành CĐ 097411, số vào sổ cấp Giấy chứngnhận CS-04197,do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn kýngày 01/11/2016cấp cho BàĐỗ Ngọc Hoa và
Số: 56 /QĐ-STNMT 03-03-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BD 185998, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 01013 do UBND huyện Chi Lăng ký ngày 04/4/2013 cấp cho bà Ngô Thị Thảo, địa chỉ thườn
Số: 49 /QĐ-STNMT 25-02-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 02074/QSDĐ/249/2004/QĐ-UB (H) do UBND thành phố Lạng Sơn ký ngày 05/5/2004 cấp cho hộ ông Đinh Văn Đức, trú tại thôn Khòn Khuyên, xã Mai Pha
Số: 47 /QĐ-STNMT 24-02-2021 QUYẾT ĐỊNHVề việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CP 799470, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH-06171,do UBND thành phố Lạng Sơn kýngày 31/01/2019cấpcho ông Hoàng Văn Vai cùng vợ là
Số: 45 /QĐ-STNMT 23-02-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành AM 794446, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận H-03636 do UBND thành phố Lạng Sơn ký ngày 14/11/2008 cấp cho bà Nguyễn Thị Sơn
Số: 51/QĐ-STNMT 22-02-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CV 618244, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CS 06496
Số: 18 /QĐ-STNMT 19-01-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành BE 560702 và BE 560667 do UBND huyện Văn Lãng ký ngày 14/01/2010 cấp cho hộ ông Hoàng Viết Cường,
Số: 17 /QĐ-STNMT 18-01-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành BG 877819 và BG 877821, do UBND huyện Bình Gia ký ngày 16/11/2010 cấp cho hộ ông Hoàng Xuân Tiến, địa chỉ thường trú tại thôn Nà Nát, xã Hồng Phong, huyện Bình Gia
Số: 15 /QĐ-STNMT 15-01-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AC 459516, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 006 do UBND huyện Hữu Lũng ký ngày 31/5/2005 cấp cho ông Nguyễn Thanh Hải và bà Triệu Thị Nga
Số: 10 /QĐ-STNMT 13-01-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất có số phát hành BC 326125, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 00093 do UBND thành phố Lạng Sơn cấp
Số: 12 /QĐ-STNMT 13-01-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất có số phát hành BE 143728, số vào sổ cấp giấy CH 01898 do UBND thành phố Lạng Sơn cấp ngày 17/8/2012 đã cấp cho ông Phạm Thế Huy và vợ là bà Đỗ Thị Th
Số: 13 /QĐ-STNMT 13-01-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Số: 07 /QĐ-STNMT 12-01-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành AO 824180, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận H 00180 do UBND huyện Chi Lăng ký ngày 18/12/2008 cấp cho hộ ông Lương Xuân Oánh
Số: 03 /QĐ-STNMT 07-01-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AD 336370, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00147 do UBND huyện Hữu Lũng
Số: 397 /QĐ-STNMT 31-12-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Cao Lộc cấp cho ông Ngô Văn Vinh địa chỉ thường trú tại thôn Bắc Đông I, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc
Số: 395/QĐ-STNMT 28-12-2020 QUYẾT ĐỊNH V/v Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Hoàng Văn Báo và bà Nguyễn Thị Nhung thường trú tại xóm Đoỏng Hoan, thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng
Số: 383 /QĐ-STNMT 23-12-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Số: 364 /QĐ-STNMT 17-12-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BI 072037, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 02612, do UBND huyện Bắc Sơn
Số: 372 /QĐ-STNMT 16-12-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Số: 365 /QĐ-STNMT 08-12-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Chi Lăng cấp cho hộ ông Vi Văn Thảo, thường trú tại thôn Nam Hội, xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng
Số: 362/QĐ-STNMT 02-12-2020 QUYẾT ĐỊNH V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng cấp cho hộ ông Nguyễn Đình Nghị (Nguyễn Hữu Nghị) và bà Nguyễn Thị Huệ, trú tại thôn Sơn Đông, xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng
Số: 363/QĐ-STNMT 02-12-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất có số phát hành W922600 do UBND huyện Lộc Bình đã cấp cho Hộ ông Hoàng Văn Vượng;
Số: 350 /QĐ-STNMT 26-11-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Hữu Lũng cấp cho hộ ông Nông Văn Hồng, trú tại thôn Tân Thịnh, xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng,tỉnh Lạng Sơn
Số: 352 /QĐ-STNMT 26-11-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất c
Số: 351 /QĐ-STNMT 26-11-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng cấp ngày 31/12/2001 cho bà La Thị Kim Thoa, trú tại thôn Lùng Cải, xã Tứ Xuyên, huyện Văn Quan
Số: 349 /QĐ-STNMT 26-11-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
Số: 344 /QĐ-STNMT 24-11-2020 Quyết định Về việc hủy 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
Số: 4316/QĐ-UBND 23-11-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành E 0234682, vào sổ cấp Giấy chứng nhận
Số: 343 /QĐ-STNMT 18-11-2020 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Số: 342 /QĐ-STNMT 12-11-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Hoàng Thị Binh, trú tại thôn Nà Pá, xã Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
Số: 337 /QĐ-STNMT 09-11-2020 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Hữu Lũng cấp ngày 14/9/2007 cho hộ ông Đặng Quang Hòa và bà Vũ Thị Yến, trú tại khu Tân Hòa, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng,tỉnh Lạng Sơn
Số: 338 /QĐ-STNMT 09-11-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
Số: 314 /QĐ-STNMT 19-10-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Chi Lăng cấp cho hộ ông Vy Văn Cán, thường trú tại thôn Háng Cút, xã Bắc Thủy, huyện Chi Lăng
Số: 310 /QĐ-STNMT 14-10-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Hà Thị Xuân, trú tại khu 4, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.
Số: 311 /QĐ-STNMT 14-10-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Chi Lăng cấp cho hộ ông Nguyễn Quốc Phóng và bà Long Thị Khuyên, thường trú tại thôn Giáp Thượng 2, xã Y Tịch, huyện Chi Lăng
Số: 312 /QĐ-STNMT 14-10-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Chi Lăng cấp cho hộ ông Hoàng Văn Lượng và bà Hoàng Thị Thủy, thường trú tại thôn Đông Khao, xã Vạn Linh
Số: 307 /QĐ-STNMT 12-10-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (viết tắt là Giấy chứng nhận) đã cấp cho ông Triệu Lương Hòa, trú tại Ngõ 18, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh
Số: 300 /QĐ-STNMT 05-10-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (viết tắt là Giấy chứng nhận) đã cấp cho ông Nguyễn Ngọc Dương, hộ khẩu thường trú tại Công an tỉnh Lạng Sơn
Số:288 /QĐ-STNMT 25-09-2020 Quyết định Về việc thu hồi và hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông An Văn Tuấn và bà Nguyễn Thị Hồng Thúy, trú tại thôn Vỹ Thượng, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Số: 286 /QĐ-STNMT 21-09-2020 Quyết định hủy 02 (hai) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BU 007052 và BU 007053, do UBND huyện Văn Lãng cấp ngày 12/9/2013 cho bà Bế Thị Hiền
Số: 277 /QĐ-STNMT 10-09-2020 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CV 641357, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CS-06440 do Sở TN&MT cấp ngày 17/6/2020 đã cấp cho ông Lê Xuân Khang và Bà Trần Thị Nguyên
Số: 279 /QĐ-STNMT 10-09-2020 Quyết định hủy (02) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BE 735158; BE 735159 do UBND huyện Bắc Sơn cấp ngày 08/12/2010 cho hộ ông Nguyễn Văn Phúc và bà Lường Thị Sinh
Số: 278 /QĐ-STNMT 10-09-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành E 0053051,số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00384, do UBND huyện Bình Giacấptháng 12/1994 cho ông Nông Văn Báo, địa chỉ thường trú tạithônNà Nàng,xã Tô Hiệu
Số: 270 /QĐ-STNMT 28-08-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CV 644054, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 00934, do UBND huyện Bắc Sơn cấp ngày 31/3/2020 cho hộ bà Hoàng Thị Chiều
Số: 272 /QĐ-STNMT 28-08-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, do Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng cấp ngày 26/5/2014 cho ông Vi Văn Đoàn và bà Nông Thị
Số: 268 /QĐ-STNMT 26-08-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AI 258463, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận H 01321, do UBND huyện Văn Quan ngày cấp 29/12/2006 cho hộ bà Nguyễn Thị Pét
Số: 269 /QĐ-STNMT 26-08-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BĐ 859907, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 01907, do UBND huyện Bắc Sơn cấp ngày 20/9/2011 cho hộ ông Mai Văn Tiến
Số: 267 /QĐ-STNMT 25-08-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BL 552431, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 02207, do UBND huyện Văn Quan cấp ngày 30/12/2012 hộ ông Hứa Văn Mùi và bà Cam Thị Phượng
Số: 264 /QĐ-STNMT 20-08-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (viết tắt là Giấy chứng nhận) đã cấp cho ông Hoàng Văn Hùng và bà Lành Thị Ít, trú tại khu 5, thị trấn Đình Lập
Số: 263 /QĐ-STNMT 19-08-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 260 /QĐ-STNMT 18-08-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 253 /QĐ-STNMT 13-08-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
The website encountered an unexpected error. Please try again later.