Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số: 349 /QĐ-STNMT 26-11-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
Số: 350 /QĐ-STNMT 26-11-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Hữu Lũng cấp cho hộ ông Nông Văn Hồng, trú tại thôn Tân Thịnh, xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng,tỉnh Lạng Sơn
Số: 352 /QĐ-STNMT 26-11-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất c
Số: 351 /QĐ-STNMT 26-11-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng cấp ngày 31/12/2001 cho bà La Thị Kim Thoa, trú tại thôn Lùng Cải, xã Tứ Xuyên, huyện Văn Quan
Số: 344 /QĐ-STNMT 24-11-2020 Quyết định Về việc hủy 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
Số: 4316/QĐ-UBND 23-11-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành E 0234682, vào sổ cấp Giấy chứng nhận
Số: 343 /QĐ-STNMT 18-11-2020 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Số: 342 /QĐ-STNMT 12-11-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Hoàng Thị Binh, trú tại thôn Nà Pá, xã Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
Số: 337 /QĐ-STNMT 09-11-2020 Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Hữu Lũng cấp ngày 14/9/2007 cho hộ ông Đặng Quang Hòa và bà Vũ Thị Yến, trú tại khu Tân Hòa, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng,tỉnh Lạng Sơn
Số: 338 /QĐ-STNMT 09-11-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
Số: 314 /QĐ-STNMT 19-10-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Chi Lăng cấp cho hộ ông Vy Văn Cán, thường trú tại thôn Háng Cút, xã Bắc Thủy, huyện Chi Lăng
Số: 311 /QĐ-STNMT 14-10-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Chi Lăng cấp cho hộ ông Nguyễn Quốc Phóng và bà Long Thị Khuyên, thường trú tại thôn Giáp Thượng 2, xã Y Tịch, huyện Chi Lăng
Số: 312 /QĐ-STNMT 14-10-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Chi Lăng cấp cho hộ ông Hoàng Văn Lượng và bà Hoàng Thị Thủy, thường trú tại thôn Đông Khao, xã Vạn Linh
Số: 310 /QĐ-STNMT 14-10-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Hà Thị Xuân, trú tại khu 4, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.
Số: 307 /QĐ-STNMT 12-10-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (viết tắt là Giấy chứng nhận) đã cấp cho ông Triệu Lương Hòa, trú tại Ngõ 18, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh
Số: 300 /QĐ-STNMT 05-10-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (viết tắt là Giấy chứng nhận) đã cấp cho ông Nguyễn Ngọc Dương, hộ khẩu thường trú tại Công an tỉnh Lạng Sơn
Số:288 /QĐ-STNMT 25-09-2020 Quyết định Về việc thu hồi và hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông An Văn Tuấn và bà Nguyễn Thị Hồng Thúy, trú tại thôn Vỹ Thượng, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Số: 286 /QĐ-STNMT 21-09-2020 Quyết định hủy 02 (hai) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BU 007052 và BU 007053, do UBND huyện Văn Lãng cấp ngày 12/9/2013 cho bà Bế Thị Hiền
Số: 278 /QĐ-STNMT 10-09-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành E 0053051,số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00384, do UBND huyện Bình Giacấptháng 12/1994 cho ông Nông Văn Báo, địa chỉ thường trú tạithônNà Nàng,xã Tô Hiệu
Số: 277 /QĐ-STNMT 10-09-2020 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CV 641357, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CS-06440 do Sở TN&MT cấp ngày 17/6/2020 đã cấp cho ông Lê Xuân Khang và Bà Trần Thị Nguyên
Số: 279 /QĐ-STNMT 10-09-2020 Quyết định hủy (02) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BE 735158; BE 735159 do UBND huyện Bắc Sơn cấp ngày 08/12/2010 cho hộ ông Nguyễn Văn Phúc và bà Lường Thị Sinh
Số: 272 /QĐ-STNMT 28-08-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, do Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng cấp ngày 26/5/2014 cho ông Vi Văn Đoàn và bà Nông Thị
Số: 270 /QĐ-STNMT 28-08-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CV 644054, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 00934, do UBND huyện Bắc Sơn cấp ngày 31/3/2020 cho hộ bà Hoàng Thị Chiều
Số: 268 /QĐ-STNMT 26-08-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AI 258463, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận H 01321, do UBND huyện Văn Quan ngày cấp 29/12/2006 cho hộ bà Nguyễn Thị Pét
Số: 269 /QĐ-STNMT 26-08-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BĐ 859907, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 01907, do UBND huyện Bắc Sơn cấp ngày 20/9/2011 cho hộ ông Mai Văn Tiến
Số: 267 /QĐ-STNMT 25-08-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BL 552431, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 02207, do UBND huyện Văn Quan cấp ngày 30/12/2012 hộ ông Hứa Văn Mùi và bà Cam Thị Phượng
Số: 264 /QĐ-STNMT 20-08-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (viết tắt là Giấy chứng nhận) đã cấp cho ông Hoàng Văn Hùng và bà Lành Thị Ít, trú tại khu 5, thị trấn Đình Lập
Số: 263 /QĐ-STNMT 19-08-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 260 /QĐ-STNMT 18-08-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 253 /QĐ-STNMT 13-08-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Số: 254 /QĐ-STNMT 13-08-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Bình Gia cấp ngày 14/4/2011 cho bà Tô Thị Liên, trú tại khối 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia,
Số: 251 /QĐ-STNMT 11-08-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AE 361960, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 1443 do Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng cấp ngày 06/02/2007 cho hộ ông Nghiêm Huy Khoa và bà Mai Thị Tình
Số: 252 /QĐ-STNMT 11-08-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Văn Lãng cấp ngày 16/12/2013 cho hộ ông Hoàng Văn Toàn và bà Hoàng Thị Hè
Số: 248 /QĐ-STNMT 10-08-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Hoàng Văn Dương và bà Nông Thị Mai, trú tại khối 7, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
Số: 247 /QĐ-STNMT 07-08-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ởvà tài sản khác gắn liền với đất (viết tắt là Giấy chứng nhận) đã cấp cho hộ ông Nông Văn Đeng, trú tại tổ 3, khối 3, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc
Số: 246 /QĐ-STNMT 07-08-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành BC 226485, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00073 do Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng cấp ngày 27/7/2011 cho ông Bùi Quang Đài
Số: 245 /QĐ-STNMT 05-08-2020 Quyết định hủy 03 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng cấp ngày 29/6/2004 cho hộ bà Hoàng Thị Thủy và ông Nông Văn Hiên, địa chỉ thường trú tại thôn Điển Trên, xã Thanh Sơn, huyện Hữu Lũng,tỉnh Lạng Sơn
Số: 238 /QĐ-STNMT 03-08-2020 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 236 /QĐ-STNMT 29-07-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 233 /QĐ-STNMT 24-07-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 228/QĐ-STNMT 17-07-2020 Quyết định hủy 05 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 220 /QĐ-STNMT 10-07-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Số: 219 /QĐ-STNMT 10-07-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Số: 216 /QĐ-STNMT 03-07-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 206 /QĐ-STNMT 30-06-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 211 /QĐ-STNMT 30-06-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 210 /QĐ-STNMT 30-06-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 214 /QĐ-STNMT 30-06-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 207 /QĐ-STNMT 30-06-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 212 /QĐ-STNMT 30-06-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 205 /QĐ-STNMT 30-06-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 209 /QĐ-STNMT 30-06-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 208 /QĐ-STNMT 30-06-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 213/QĐ-STNMT 30-06-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
The website encountered an unexpected error. Please try again later.