Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
387/QĐ-STNMT 29-11-2021 Quyết định thu hồi GCN của ông Hoàng Đức Thiện và bà Vi Thị Điềm
381/QĐ-STNMT 23-11-2021 Quyết định hủy GCN của hộ ông Dương Công Điều tại H. Bắc Sơn
377/QĐ-STNMT 17-11-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành M 889490, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00023, do UBND huyện Văn Quan ký ngày 11/12/2000 cấp cho hộ bà Hoàng Thị Vinh, địa chỉ thường trú tại Bản Coóng, xã Xuân Mai, huyện Văn Quan, tỉn
373/QĐ-STNMT 15-11-2021 Quyết định hủy GCN ông Quản Đức Lĩnh và bà Hà Thị Chiến
375/QĐ-STNMT 15-11-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Hữu Lũng cấp cho ông Nguyễn Văn Hùng.
372/QĐ-STNMT 15-11-2021 Quyết định hủy GCN của ông Vy Văn Định tại huyện Đình Lập
374/QĐ-STNMT 15-11-2021 Quyết định thu hồi GCN của hộ ông Lăng Thế Vinh và bà Nông Thị Nga
370/QĐ-STNMT 12-11-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CI 624687, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CS 00530 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn ký ngày 29/6/2017 cấp cho ông Trần
371/QĐ-STNMT 12-11-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy 03 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn cấp cho ông Lê Văn Cường và bà Lê Thị Son
365/QĐ-STNMT 01-11-2021 Quyet dinh huy GCN ho ong Dinh Quang Thu
361/QĐ-STNMT 25-10-2021 Quyết định hủy GCN đã mất của ông Vũ Xuân Thành và bà Phạm Thị Lan tại huyện Cao Lộc
360/QĐ-UBND 25-10-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành E 0538787, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00396, do UBND huyện Văn Quan ký ngày 11/7/1995 cấp cho ông Nông Văn Tỉnh, địa chỉ thường trú tại thôn Nà Hấy, xã Bình Phúc, huyện Văn Quan,t
358/QĐ-STNMT 22-10-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CV 573998, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CS 00551 do Sở Tài nguyên và Môi trường ký ngày 22/7/2020 cấp cho bà Nguyễn Thị Xuân, đị
353/QĐ-STNMT 20-10-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CE 251427, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CS 05298 do Sở Tài nguyên và Môi trường ký ngày 01/10/2017 cấp cho hộ ông Nguyễn Đình Th
355/QĐ-STNMT 20-10-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BV 644595, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 02613 do UBND huyện Đình Lập ký ngày 09/12/2019 cấp cho hộ bà Hồ Thị Thu, địa chỉ thư
354/QĐ-STNMT 20-10-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy 04 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Chi Lăng ký ngày 16/11/2009 cấp cho ông Nguyễn Văn Long, địa chỉ thường trú tại thôn Đồng Đĩnh, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉn
356/QĐ-STNMT 20-10-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận số H 00141 QSDĐ/367/1998/QĐ-UB(H) do UBND thị xã Lạng Sơn (nay là UBND thành phố Lạng Sơn) ký ngày 21/11/1998 cấp cho hộ ông Hoàng Văn Thắng, địa chỉ thường trú tại
345/QĐ-STNMT 12-10-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AP 218847, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận H 00147, do UBND huyện Văn Quan ký ngày 19/12/2008 cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Đại, địa chỉ thường trú tại thôn Khòn Pá, xã Tân Đoàn, huyện Văn
256/QĐ-STNMT 07-10-2021 QUYẾT ĐỊNH V/v Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Dương Văn Trường và bà Hầu Thị Oanh, thường trú tại xóm Lũng Lừa, xã Đa Thông, huyện Thông Nông, (nay là huyện Hà Quảng), tỉnh Cao Bằn
321/QĐ-STNMT 20-09-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00421 do UBND huyện Cao Lộc ký ngày 22/12/2001 cấp cho hộ ông Phan Thanh Xuân, địa chỉ thường trú thôn Tồng Han, xã Tân Thành, huyện Cao Lộc,tỉnh Lạng Sơn
315/QĐ-STNMT 16-09-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CP 765899, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CS 05631, do Sở Tài nguyên và Môi trường ký ngày 07/12/2018 cấp cho ông Đỗ Ngọc Dũng, đị
312/QĐ-UBND 13-09-2021 QUYẾT ĐỊNH V/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CR 282419, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CS 02324 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn ký ngày 13/02/2019 cấp cho hộ ông
307/QĐ-STNMT 10-09-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BK 333972, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 04672, do UBND huyện Bắc Sơn ký ngày 20/9/2011 cấp cho hộ bà Dương Thị Xanh, địa chỉ
308/QĐ-STNMT 10-09-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CX 548395, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CS 06818 và Giấy chứng nhận có số phát hành CX 548396, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận
306/QĐ-STNMT 10-09-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 293/GH do UBND thị xã Lạng Sơn ký ngày 09/5/1989 cấp cho ông Đỗ Hữu Thắng, địa chỉ thường trú tại số 60, Lê Lợi, khối 3, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạ
226/QĐ-STNMT 09-09-2021 QUYẾT ĐỊNH V/v Hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ ông Nguyễn Việt Hùng, bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, thường trú tại Tổ dân phố 07, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
454/QĐ-STNMT 08-09-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CV 663767 cấp ngày 30/6/2020 cho ông Trịnh Văn Giang, địa chỉ thửa đất: Khu phố 10, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
296/QĐ-STNMT 27-08-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Chi Lăng ký ngày 18/12/2008 cấp cho hộ ông Lương Văn Lá và bà Hoàng Thị Miên, thường trú tại thôn Thạch Lương, xã Y Tịch, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
3544/QĐ-UBND 25-08-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhân quy ̣ ền sử dung đ ̣ ất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cósố phát hành AP 201912, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H01412 cấp cho hộ ông Lê Văn Lợi và bà Lương Thị Thong, thường trú tại t
3543/QĐ-UBND 25-08-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhân quy ̣ ền sử dung đ ̣ ất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cósố phát hành AP 201913, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H01413 cấp cho hộ ông Lê Văn Lợi và bà Lương Thị Thong, thường trú tại t
292/QĐ-STNMT 23-08-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành W 922206, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00134 do UBND huyện Lộc Bình ký ngày 10/9/2003 cấp cho hộ ông Phan Văn Quân, địa chỉ thường trú tại thôn Na Dương Phố 1, thị trấn Na Dương, hu
293/QĐ-STNMT 23-08-2021 QUYẾT ĐỊNH V/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số phát hành CR 507712, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CS 00570 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn ký ngày 20/12/2019 cấp cho hộ ông Vi Văn H
284/QĐ-STNMT 16-08-2021 QUYẾT ĐỊNH V/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CI 660597, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CS 02901 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn ký ngày 29/6/2018 cấp cho hộ ông B
282/QĐ-STNMT 13-08-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành H 962590, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 00480 QSDĐ, do UBND tỉnh Lạng Sơn ký ngày 10/12/1997 cấp cho Trường PTCS xã Quan Sơn (nay là Trường THCS xã Quan Sơn), địa c
278/QĐ-STNMT 13-08-2021 QUYẾT ĐỊNH V/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CL 935014, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CS 02978 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn ký ngày 29/6/2018 cấp cho hộ ông Đ
273/QĐ-STNMT 11-08-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00870 do UBND thị xã Lạng Sơn ký ngày 31/12/2001 cấp cho bà Nguyễn Thị Khái, địa chỉ thường trú số 8/8, Bắc Sơn, khối 6, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉ
270/QĐ-STNMT 11-08-2021 QUYẾT ĐỊNH V/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CP 765899, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CS 05631 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn ký ngày 07/12/2018 cấp cho ông Đỗ
272/QĐ-STNMT 11-08-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BĐ 323365, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH00365 do UBND huyện Bắc Sơn ký ngày 30/11/2010 cấp cho hộ ông Hoàng Kim Hoa và bà Hoàn
275/QĐ-STNMT 11-08-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AG 055837, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất H - 02924 do UBND thành phố Lạng Sơn ký ngày 29/9/2006 cấp cho bà Nguyễn Phương Lan địa chỉ thường trú tại số nhà 9, khối 8
274/QĐ-STNMT 11-08-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BC 326915, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 00136 do UBND thành phố Lạng Sơn ký ngày 21/6/2010 cấp cho ông Nguyễn Văn Chính, địa
271/QĐ-STNMT 11-08-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AP 599705, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận H 00698, do UBND huyện Chi Lăng ký ngày 18/12/2008 cấp cho hộ ông Lương Văn Tiu, địa chỉ thường trú tại thôn Kéo Nọi, xã Bằng Hữu, huyện Chi
270/QĐ-STNMT 11-08-2021 QUYẾT ĐỊNH V/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CP 765899, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CS 05631 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn ký ngày 07/12/2018 cấp cho ông Đỗ
260/QĐ-STNMT 03-08-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00012 do UBND huyện Đình Lập ký ngày 25/01/1995 cấp cho ông Hà Văn Đam, địa chỉ thường trú tại thôn Quang Hòa, xã Cường Lợi, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
259/QĐ-STNMT 02-08-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AG 055713 và có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất H-04523 do UBND thành phố Lạng Sơn ký ngày 27/10/2006 cấp cho hộ ông Hoàng Văn Vượng địa chỉ thường trú tại thôn Đồng
257/QĐ-STNMT 30-07-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 01354 QSDĐ/621/2002/QĐ-UB(H) do UBND thành phố Lạng Sơn ký năm 2002 cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Tám địa chỉ thường trú tại số 27b, đường Trưng Trắc, khối Cửa Bắc, phườn
2065/QĐ-UBND 30-07-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ H00170 QSDĐ/131/1999/QĐ-UB (H) do UBND thị xã Lạng Sơn cấp cho hộ ông Hà Viết Phun (năm 2007 thừa kế cho bà Hoàng Thị Bó)
256/QĐ-STNMT 30-07-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành Giấy chứng nhận AG 222690, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận H - 04633 do UBND thành phố Lạng Sơn ký ngày 23/7/2007 cấp cho hộ ông Đặng Văn Tươi và bà Hoàng Thị Hà địa chỉ thường trú tại
258/QĐ-STNMT 30-07-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BN 344489, sổ cấp Giấy chứng nhận CH 02051 và Giấy chứng nhận có số phát hành BN 344490, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 0205
255/QĐ-STNMT 30-07-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 01875 QSDĐ/36/2004/QĐ-UB(H) do UBND thành phố Lạng Sơn ký ngày 09/01/2004 cấp cho hộ ông Hoàng Minh Chiến địa chỉ thường trú tại khối 6, đường Lê Đại Hành phường Đôn
241/QĐ-STNMT 22-07-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BS 867155, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 00435 do UBND huyện Lộc Bình ký ngày 03/4/2014 cấp cho hộ ông Triệu Văn Trình và bà H
240/QĐ-STNMT 22-07-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AH 049591, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận H 00665 do UBND huyện Cao Lộc ký ngày 17/11/2007 cấp cho ông Bế Viết Sính và bà Mạn Thị Cò, địa chỉ thường trú khối 10, thị trấn Cao Lộc, huy
238/QĐ-STNMT 20-07-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BC 226952, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 00068, do UBND huyện Hữu Lũng ký ngày 22/3/2011 cấp cho bà Ngô Thị Thắng, địa chỉ thư
236/QĐ-STNMT 16-07-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành T 400818, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00122 QSDĐ/QĐ-UB(H), do UBND huyện Bắc Sơn ký ngày 08/5/2001 cấp cho ông Hoàng Công Lên, địa chỉ thường trú tại xã Long Đống, huyện Bắc Sơn,tỉ
635/QĐ-STNMT 15-07-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành CP 629082, số vào số cấp giấy chứng nhận C803598 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình cấp cho ông, bà Phạm Văn Xuân - Phan Thị Quyến
232/QĐ-STNMT 09-07-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Văn Lãng ký ngày 22/12/2009 cấp cho hộ ông Hà Minh Hải, thường trú tại thôn Cô Liền (nay là thôn Tân Lập) xã Bắc La, huyện Văn L
Số: 224 /QĐ-STNMT 02-07-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy 09 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho ông Hoàng Văn Bằng, địa chỉ thường trú tại thôn Bản Đẩy, xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc
Số: 217/QĐ-STNMT 30-06-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AM 423069, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận H 01134 do UBND huyện Chi Lăng ký ngày 20/11/2009 cấp cho bà Lô Thị Cần, địa chỉ thường trú thôn Đông Mồ, xã Quang Lang (nay là khu Hữu Nghị,
số: 214/QĐ-STNMT 28-06-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CĐ 097382, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CS 00831 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn ký ngày 25/11/2016 cấp cho hộ ông
Số: 208/QĐ-STNMT 24-06-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành Y 045545, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00786 QSDĐ/171/QĐ-UB(H), do UBND huyện Hữu Lũng ký ngày 29/6/2004 cấp cho hộ ông Hoàng Đức Mệnh, địa chỉ thường trú tại thôn Diễn
số 209/QĐ-STNMT 24-06-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BD 306960 và BD 306961, do UBND huyện Văn Quan ký ngày 06/12/2010 cấp cho bà Nguyễn Thị Lưu và ông Mạc Văn Thèn,
số 210/QĐ-UBND 24-06-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BM 135667, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 02795 do UBND thành phố Lạng Sơn ký ngày 31/12/2013 cấp cho bà Đặng Thị Vân
số 207 /QĐ-STNMT 23-06-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtcó số phát hành AM 424374, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận H 00870, do UBND huyện Văn Quan ký ngày 19/12/2008 cấp cho hộ ông Vi Văn Tăng và bà Hoàng Thị Đỏ, địa chỉ thường trú tại thôn Nà Khau
Số: 203/QĐ-STNMT 17-06-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Bắc Sơn cấp cho ông Dương Đình Quyên, thường trú tại thôn Nà Riềng I, xã Quỳnh Sơn (nay là thôn Nà Riềng, xã Bắc Quỳnh), huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số: 202/QĐ-STNMT 17-06-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BE 223235,số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 01222 do UBND thành phố Lạng Sơn ký ngày 26/8/2011 cấp cho bà Đặng Thị
số: 199/QĐ-UBND 15-06-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BN 503811, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 00158 do Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập ký ngày 01/03/2010 cấp cho hộ bà Vi Thị Tần
Số: 200 /QĐ-STNMT 15-06-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy 07 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Văn Lãng cấp cho Hộ bà Triệu Kim Liên, thường trú tại thôn Thâm Mè A, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng
số: 198/QĐ-STNMT 15-06-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BE 573769, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 01220 do UBND huyện Văn Lãng ký ngày 14/01/2010 cấp cho hộ ông Nông Chí Thông
Số: 189/QĐ-STNMT 11-06-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BC 465051, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 00286 do UBND huyện Tràng Định cấp ngày 13/5/2010 cho bà Bế Thị Bẩy
Số: 173 /QĐ-STNMT 07-06-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 02061 do UBND thành phố Lạng Sơn ký ngày 15/01/2004 cấp cho hộ bà Chu Thị Tuyết, địa chỉ thường trú tại đường Phan Huy Trú, khối Cửa Nam, phường Chi Lăng,
Số: 169 /QĐ-STNMT 03-06-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BT 765344, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 02133 do UBND thành phố Lạng Sơn ký ngày 23/6/2014 cấp cho ông Đinh Thế Lợi và bà Lươ
Số: 155 /QĐ-STNMT 28-05-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BN 164362, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH00443 do Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập ký ngày 07/8/2013 cấp cho hộ ông Lương Văn Sán
số: 474/QĐ-STNMT 27-05-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CN 579037 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình cấp cho ông, bà Trần Đình Nghĩa — Trần Thị Tiếp
Số: 150 /QĐ-STNMT 26-05-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00939 do UBND huyện Hữu Lũng ký ngày 29/6/2004 cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Liên, địa chỉ thường trú tại thôn Diễn, xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng
Số: 146 /QĐ-STNMT 25-05-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AH 053177, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận H 00101 do UBND huyện Cao Lộc ký ngày 14/6/2007 cấp cho bà Bế Thị Khoa và ông Phùng Văn Bẩy
Số: 142 /QĐ-STNMT 17-05-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CI 754404, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CS 01653 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn ký ngày 07/11/2017 cấp cho ông Hoà
Số: 141 /QĐ-STNMT 17-05-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành Y 191297, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 02035 QSDĐ/725/2003/QĐ-UB(H) do UBND thành phố Lạng Sơn ký ngày 05/12/2003 cấp cho bà Triệu Thị Khinh
Số:138/QĐ-STNMT 13-05-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Bắc Sơn ký ngày 18/12/2010 cho hộ ông Nguyễn Văn Tượng và bà Nguyễn Thị Hằng
Số: 132 /QĐ-STNMT 06-05-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00541 do UBND huyện Bắc Sơn ký ngày 10/12/1999 cấp cho ông Phùng Văn Hứa
Số: 125 /QĐ-STNMT 29-04-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 01344 do UBND huyện Cao Lộc ký ngày 13/6/2005 cấp cho Bà Phạm Thúy Điệp, Địa chỉ thường trú tại số 310, khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng
Số: 119 /QĐ-STNMT 28-04-2021 QUYẾT ĐỊNHVề việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtcó số phát hànhBE 185425, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00596do UBND thành phố Lạng Sơn ký ngày 15/6/2011 cấp cho ông Nguyễn Văn Dũng
Số: 108 /QĐ-STNMT 16-04-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành S 834315, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 729 do UBND huyện Hữu Lũng ký ngày 30/01/2002 cấp cho hộ ông Giáp Thanh Lâm
Số: 100 /QĐ-STNMT 13-04-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận 03759/QSDĐ/1037/2004/QĐ-UB (H) do UBND thành phố Lạng Sơn ký ngày 12/11/2004 cấp cho ông Đoàn Anh Tuấn
Số: 101 /QĐ-STNMT 13-04-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Văn Quan ký ngày 06/12/2010 cấp cho hộ bà Lã Thị Loan
Số: 99 /QĐ-STNMT 13-04-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất có số phát hành CR 484739, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 06523 do UBND thành phố Lạng Sơn ký ngày 07/8/2020 cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Dư
Số: 98 /QĐ-STNMT 12-04-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00842/QSDĐ/277/QĐ-UB(H) do UBND thị xã Lạng Sơn ký ngày 27/12/2001 cấp cho hộ bà Vy Kim Thu, địa chỉ thường trú tại khối 6, phường Đông Kinh
Số: 97 /QĐ-STNMT 12-04-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CR 573492, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CS 00142 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn ký ngày 17/7/2019 cấp cho bà V
Số: 91 /QĐ-STNMT 07-04-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00232 do UBND huyện Bắc Sơn ký ngày 06/4/2000 cấp cho hộ ông Hoàng Đình Thổ, địa chỉ thửa đất tại thôn Minh Đán, xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn
Số: 89 /QĐ-STNMT 07-04-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất c
Số: 90 /QĐ-STNMT 07-04-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BA 931589, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00005 do UBND huyện Cao Lộc ký ngày 20/5/2010 cấp cho bà Bùi Thị Hồng, địa chỉ thường tr
Số: 92 /QĐ-STNMT 07-04-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Số: 84 /QĐ-STNMT 02-04-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CN 810337, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CS-04398 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn ký ngày 18/6/2018 cấp cho bà Nông
Số: 85 /QĐ-STNMT 02-04-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành BC 173305, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH-00400 do UBND thành phố Lạng Sơn ký ngày 19/8/2010 cấp cho ông Nguyễn Đức Thịnh
Số: 79 /QĐ-STNMT 25-03-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất có số phát hành BE 223671, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 00845 do UBND thành phố Lạng Sơn ký ngày 17/11/2011 cấp cho bà Đào Thị Hoa,
Số: 173 /QĐ - STNMT 23-03-2021 QUYẾT ĐỊNH Hủy bỏ giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số R 599648 do UBND huyện Buôn Đôn cấp ngày 15/10/2001, cho hộ ông Nguyễn Văn Ngự.
Số: 75 /QĐ-STNMT 22-03-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành Y 033763, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận H 00709 do UBND huyện Hữu Lũng ký ngày 19/7/2004 cấp cho ông hộ ông Hoàng Văn Tân và bà Phương Thị Sâm, địa chỉ thường trú tại thôn Làng Cà, x
Số: 72 /QĐ-STNMT 22-03-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Văn Quan ký ngày 06/12/2010 cấp cho hộ bà Hoàng Thị Viền, địa chỉ thường trú tại thôn Chợ Bãi 1
Số: 74 /QĐ-STNMT 22-03-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BS 428247, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 02161 do UBND huyện Văn Quan ký ngày 30/01/2019 cấp cho bà Hà Thị Nụ, địa chỉ thường
Số: 73 /QĐ-STNMT 22-03-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AI 258158, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận H 01067 do UBND huyện Văn Quan ký ngày 18/02/2009 cấp cho bà Lê Thị Sắm, địa chỉ thường trú tại phố Tân Xuân, thị trấn Văn Quan
Số: 854/QĐ-UBND 10-03-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành W 916804, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 00025, QSDĐ/1529/QĐ-UB (H), cấp ngày 31/12/2002, do UBND huyện Chi Lăng cấp cho hộ ông Triệu Ngọc Hiền, thường trú tại thôn
Số: 57 /QĐ-STNMT 03-03-2021 QUYẾT ĐỊNHVề việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất có số phát hành CĐ 097411, số vào sổ cấp Giấy chứngnhận CS-04197,do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn kýngày 01/11/2016cấp cho BàĐỗ Ngọc Hoa và