Skip to main content

  Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 - Bình đẳng giới là thước đo của sự văn minh, tiến bộ và công bằng xã hội - Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc - Bình đẳng giới là chìa khoá để xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới - Hãy chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái - Hãy lên tiếng khi bị bạo lực Hành động ngay hôm nay, bình đẳng giới trong tầm tay....

bando.jpg
n97s8n-gwt7be.jpg
botainguyen-ukikgd.jpg
cong.png

cong.jpg

qhsdd.jpg

traloivuongmac2.jpg

vb_cctthc.png

tracuuhoso.jpg

hdcongdl.jpg

hddvc.jpg

thamvandgmt.jpg

Duongdaynong.jpg

pakn-7ld477.jpg

| TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI

» Quy trình thủ tục

» Quy trình thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm

» Hướng dẫn nộp hồ sơ

» Danh mục dự án đầu tư 

» Văn bản hành chính

» Bảng giá đất tỉnh

» Giá đất cụ thể

» Đấu giá đất

» Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận QSD đất

» Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất

» Quy hoạch, kế hoạch QSD đất

| TÀI NGUYÊN NƯỚC

» Quy trình thủ tục

» Hướng dẫn nộp hồ sơ

» Danh mục dự án đầu tư 

» Văn bản hành chính

| KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

» Quy trình thủ tục

» Hướng dẫn nộp hồ sơ

» Danh mục dự án đầu tư 

» Văn bản hành chính

| TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN

» Quy trình thủ tục

» Hướng dẫn nộp hồ sơ

» Danh mục dự án đầu tư 

» Văn bản hành chính

| BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

» Quy trình thủ tục

» Danh mục dự án đầu tư 

» Văn bản hành chính

| BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

» Quy trình thủ tục

» Hướng dẫn nộp hồ sơ

» Danh mục dự án đầu tư 

» Xây dựng nông thôn mới

» Văn bản hành chính

| VIỄN THÁM

» Quy trình thủ tục

» Hướng dẫn nộp hồ sơ

» Danh mục dự án đầu tư 

» Văn bản hành chính

| ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ

» Quy trình thủ tục

» Hướng dẫn nộp hồ sơ

» Danh mục dự án đầu tư 

» Văn bản hành chính

| THANH TRA KIỂM TRA

» Quy trình thủ tục

» Tin thanh tra, kiểm tra

» Giải quyết đơn thư khiếu nại

» Văn bản hành chính

| KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

» Thông tin dự án, hạng mục đầu tư,

đấu thầu, mua sắm công

» Văn bản hành chính

| CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

» Danh mục TTHC

» Văn bản về TTHC

» Tuyên truyền về DVC trực tuyến

06_0.png

Thanh toan truc tuyen_0.png

 

quytrinhtthcstnmt.png

Lĩnh vực đất đai
1 Chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
2 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp tỉnh
3 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao
4 Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao
5 Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao
6 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép cơ quan có thẩm quyền đối với tổ chức
7 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
8 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý
9 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
10 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
11 Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề
12 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế
13 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu
14 Tách thửa hoặc hợp thửa đất
15 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
16 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
17 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
18 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện
19 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
20 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
21 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
22 Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp
23 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở
24 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định
25 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận
26 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm
27 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp
28 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất
29 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại trang bổ sung của giấy chứng nhận do bị mất
30 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền
31 Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất
32 Điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước 01/7/2004
33 Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo
34 Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
35 Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
36 Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
37 Thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp
38 Cung cấp dữ liệu đất đai
Lĩnh vực tài nguyên nước
1 Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm
2 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm
3 Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm
4 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm
5 Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm
6 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm
7 Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ
8 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ
9 Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
10 Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình đã vận hành
11 Cấp lại giấy phép tài nguyên nước
12 Lấy ý kiến cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh
13 Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất
14 Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi
15 Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình chưa vận hành
Lĩnh vực Địa chất khoáng sản
1 Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản
2 Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản
3 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản
4 Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản
5 Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản
6 Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản
7 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản
8 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản
9 Đóng cửa mỏ khoáng sản
10 Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
11 Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
12 Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
13 Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình
14 Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình (đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó) bao gồm cả đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch
15 Chấp thuận tiến hành khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản
16 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản
17 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
Lĩnh vực Môi trường
1 Cấp giấy phép môi trường
2 Cấp lại giấy phép môi trường
3 Cấp Giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ
4 Cấp đổi giấy phép môi trường
5 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường
6 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học
7 Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
8 Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP)
Lĩnh vực Khí tượng thủy văn
1 Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
2 Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
3 Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
Lĩnh vực Viễn thám - Thông tin dữ liệu TNMT
1 Khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường
Đo đạc bản đồ và Thông tin địa lý
1 Cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II
2 Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ
Đăng ký biện pháp bảo đảm
1 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất)
2 Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai
3 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận
4 Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu
5 Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký
6 Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký
7 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
8 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở
9 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Lay y kien nhan dan ve Luat Dat dai sua doi_0.png

tuyendung2_1.jpg

Cauhoithuonggap.png

QR facebook stnmt chuan.jpg

phatngonbaochi.jpg

Hoi dap.png

default.png

 

SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ

Thống kê truy cập