Nhảy đến nội dung

  Hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6. Ngay bây giờ: Nói không với túi nilon và đồ nhựa dùng một lần chính là việc làm cứu Trái Đất; khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường”.

Liên hệ

Submitted by Ban biên tập Sở TNMT on 20 January 2018

 

cong So.JPG

 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LẠNG SƠN


 
                - Địa chỉ: Số 05, Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, TP. Lạng Sơn
                - Số điện thoại: (84) 02053.870.327
                - Số Fax:            (84) 02053.870.327
                - Email:              stnmt@langson.gov.vn