Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị tuyên truyền biển, đảo và đại dương năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 729/QĐ-TTg ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030; Công văn số 3214/BTNMT-BHĐVN-TTTT ngày 21 tháng 5 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Công văn số 2516/VP-KT ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Văn phòng UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, tháng hành động vì môi trường năm 2024; ngày 28/6/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Bình Gia tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền về biển, đảo và đại dương năm 2024.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có khoảng 150 cán bộ, công chức các phòng, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và người có uy tín trên địa bàn huyện Bình Gia. Tại Hội nghị các học viên đã được báo cáo viên Sở Tài nguyên và Môi trường giới thiệu, tuyên truyền về Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, vai trò, tầm quan trọng, tiềm năng và những thách thức đối với biển Đông, hệ thống các đảo, hệ sinh thái biển; trách nhiệm của mỗi cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào bảo vệ môi trường, bảo vệ biển, đảo và đại dương.

Báo cáo viên Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngoài ra, các học viên còn được báo cáo viên tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường nông thôn, môi trường rừng, phân loại rác tại nguồn, giới thiệu về tín chỉ các bon, những thách thức của biến đổi khí hậu và trách nhiệm thực hiện, tham gia ứng phó, phòng ngừa; tại hội nghị các học viên đã được ban tổ chức và báo cáo viên giải đáp các câu hỏi, hướng dẫn triển khai xây dựng các công trình bảo vệ môi trường, cách tổ chức tuyên truyền trong cộng đồng dân cư.

Kết thúc Hội nghị, Ban tổ chức đề nghị các Học viên khi về đơn vị, địa phương sẽ là những tuyên truyền viên cấp cơ sở truyển tải những thông tin đã tiếp thu được tại Hội nghị này cho các đồng chí, đồng nghiệp, nhân dân và cộng đồng dân cư tại địa phương làm tốt công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và nâng cao nhận thức về biển, đảo và đại dương./.


Tác giả: Trần Quang Trung, TP. Quản lý môi trường