Skip to main content

  Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 - Bình đẳng giới là thước đo của sự văn minh, tiến bộ và công bằng xã hội - Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc - Bình đẳng giới là chìa khoá để xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới - Hãy chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái - Hãy lên tiếng khi bị bạo lực Hành động ngay hôm nay, bình đẳng giới trong tầm tay....

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 24/TB-HĐTDVC 06-12-2023 THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh dự thi vòng 02 kỳ thi tuyển viên chức năm 2023
Số 23/TB-HDTDVC 05-12-2023 THÔNG BÁO Kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2023
Số 19/TB-HĐTDVC 30-11-2023 THÔNG BÁO Số báo danh, phòng thi, ca thi, thời gian, địa điểm thi đối với thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2023
Số 991/QĐ-VPĐKĐĐ 30-11-2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức (xét tuyển) năm 2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số 18/TB -HĐTDVC 28-11-2023 THÔNG BÁO Về việc chỉ tiêu tuyển dụng vị trí việc làm Địa chính viên hạng III trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2023
Số 17/TB-HĐTDVC 24-11-2023 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt phương thức chấm điểm phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2023
Số 15/TB-HĐTDVC 23-11-2023 THÔNG BÁO Kết quả điểm thi phỏng vấn và dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2023
Số 13/QĐ-HĐTDVC 17-11-2023 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt phương thức chấm điểm phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2023
Số 12/QĐ-HĐTDVC 17-11-2023 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức năm 2023
Số 06/TB-HĐTDVC 09-11-2023 THÔNG BÁO Về việc thu phí tuyển dụng viên chức năm 2023
Số 05/TB-HĐTDVC 09-11-2023 THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2023 (vòng 2)
04/TB-HĐTDVC 07-11-2023 Thông báo Danh mục văn bản ôn tập tuyển dụng viên chức năm 2023
914/QĐ-VPĐKĐĐ 07-11-2023 Quyết định Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023
07/STNMT 07-10-2023 DANH SÁCH THÍ SINH NỘP PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023 Đơn vị cần tuyển dụng: Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Cập nhật đến 14 giờ 15 phút, ngày 07/10/2023)
Số 06/STNMT 06-10-2023 DANH SÁCH THÍ SINH NỘP PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023 Đơn vị cần tuyển dụng: Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Cập nhật đến 11 giờ 30 phút, ngày 06/10/2023)
Số 05/STNMT 05-10-2023 DANH SÁCH THÍ SINH NỘP PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023 Đơn vị cần tuyển dụng: Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Tính đến ngày 05/10/2023)
Số 03 STNMT 29-09-2023 DANH SÁCH THÍ SINH NỘP PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023 Đơn vị cần tuyển dụng: Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Tính đến ngày 29/9/2023)
Sô 02/TNMT 26-09-2023 DANH SÁCH THÍ SINH NỘP PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023 Đơn vị cần tuyển dụng: Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Tính đến ngày 26/9/2023)
Số 08/STNMT 21-09-2023 DANH SÁCH THÍ SINH NỘP PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023 Đơn vị cần tuyển dụng: Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Tính đến ngày 21/9/2023)
Số 221/TB-STNMT 06-09-2023 THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn