Skip to main content

  Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 - Bình đẳng giới là thước đo của sự văn minh, tiến bộ và công bằng xã hội - Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc - Bình đẳng giới là chìa khoá để xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới - Hãy chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái - Hãy lên tiếng khi bị bạo lực Hành động ngay hôm nay, bình đẳng giới trong tầm tay....

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 106/KH-STNMT 13-09-2023 KẾ HOẠCH Về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số 105/KH-STNMT 12-09-2023 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việ
Số 189/BC-VPĐKĐĐ 10-03-2023 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác tháng 3, Kế hoạch nhiệm vụ tháng 4 năm 2023
Số 154/BC-VPĐKĐĐ 02-03-2023 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác Quý I, Kế hoạch nhiệm vụ quý II năm 2023
Số 73/BC-STNMT 17-02-2023 BÁO CÁO Kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 02, kế hoạch công tác tháng 3 năm 2023
Số 97/BC-VPĐKĐĐ 10-02-2023 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác tháng 02, Kế hoạch nhiệm vụ tháng 03 năm 2023
Số 84/KH-VPĐKĐĐ 07-02-2023 KẾ HOẠCH Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai
Số 14/KH-STNMT 02-02-2023 KẾ HOẠCH Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số 711/BC-STNMT 16-12-2022 Báo cáo Kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2022, kế hoạch công tác tháng 01 năm 2023
Số 707/BC-STNMT 15-12-2022 BÁO CÁO Kết quả công tác năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Số 677/BC-STNMT 07-12-2022 BÁO CÁO Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023
Số 638/BC-STNMT 22-11-2022 BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, đề xuất, đăng ký nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Số 472/BC-STNMT 15-09-2022 BÁO CÁO Kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 9, kế hoạch công tác tháng 10 năm 2022
Số 425/BC-STNMT 16-08-2022 BÁO CÁO Kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 8, kế hoạch công tác tháng 9 năm 2022
Số 364/BC_STNMT 15-07-2022 BÁO CÁO Kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 7, kế hoạch công tác tháng 8 năm 2022
Số 280/BC-STNMT 09-06-2022 BÁO CÁO Tình hình kết quả triển khai chuyển đổi số 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Số 57/KH-STNMT 07-04-2022 KẾ HOẠCH Về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2022
35/KH-STNMT 03-03-2022 Kế hoạch Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường
14/BC-STNMT 13-01-2022 BÁO CÁO Kết quả công tác năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 Ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số 14/BC-STNMT 13-01-2022 BÁO CÁOKết quả công tác năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm năm 2022NgànhTàinguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn