Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Thông tin phát triển ngành

Sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường: Đổi mới để đáp ứng kỳ vọng của đại biểu và cử tri

Chiều 10/6, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Đỗ Chí nghĩa đã đồng chủ trì Hội thảo tham vấn đại biểu Quốc hội về một số nội dung quan trọng trong dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường

Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Được sự đồng ý của Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Ngày 29/5/2020 Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, Với Chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ

Thông tin phát triển ngành

Tập trung quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen

Chiều ngày 28/4, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp trực tuyến với đại diện Tổng cục Môi trường, Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Bộ về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối

Thông tin phát triển ngành

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị

Chiều ngày 27/4, Thứ trưởng Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp trực tuyến với các đơn vị trực thuộc Bộ về xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

Thông tin phát triển ngành

Hoàn thiện thể chế, chính sách TN&MT, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài

Ngày 28/4, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa chủ trì cuộc họp trực tuyến với các đơn vị liên quan về xây dựng Kế hoạch hành động của Ban cán sự đảng Bộ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về “Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác

Thông tin phát triển ngành

Bộ TN&MT: Xây dựng hệ thống dữ liệu quan trắc gắn với lộ trình phát triển Chính phủ điện tử của Ngành

Sáng 27/4, Bộ Tài nguyên và Môi trường có cuộc họp bàn về triển khai Dự án xây dựng hệ dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường. Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng các Thứ trưởng: Võ Tuấn Nhân; Trần Quý Kiên; Lê Công Thành; Lê Minh Ngân chủ trì cuộc họp.