Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số: 1316 /QĐ-UBND 08-07-2020 Quyết định Về việc thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do người được cách ly tự nguyện chi trả
Số: 1279 /QĐ-UBND 07-07-2020 Quyết định Về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 64 /KH-STNMT 03-07-2020 Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 Ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Lạng Sơn
S: 3276 /2020/TTHT/UBND-YNPT 01-07-2020 Thỏa thuận hợp tác chiến lược về Viễn thông và Công nghệ thông tin giai đoạn 2020 – 2025 giữa Ủy bản nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam
Số: 114 /KH-UBND 30-06-2020 Kế hoạch Thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo giai đoạn 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số: 211 /QĐ-STNMT 30-06-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 1214 /QĐ-UBND 29-06-2020 Quyết định Về việc công nhận điểm du lịch sinh thái thác Đăng Mò
Số: 1215 /QĐ-UBND 29-06-2020 Quyết định Về việc công nhận điểm du lịch Chùa Tiên - Giếng Tiên
Số: 1204 /QĐ-UBND 26-06-2020 Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, tỷ lệ 1/5.000
Số :335/QĐ-VPDKĐĐ 26-06-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bắc Sơn
Số 334/ QĐ-VPĐKĐĐ 26-06-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Văn Quan
Số: 62 /KH-STNMT 23-06-2020 Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06/12/2019 của Chính phủ
Số: 30 /2020/ QĐ-UBND 22-06-2020 Quyết định Ban hành quy định về cơ quan tiếp nhận, giải quyết và thời gian các bước thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất...
Số: 197 /QĐ-STNMT 17-06-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 192/QĐ-STNMT 15-06-2020 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 194/QĐ-STNMT 15-06-2020 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 191 /QĐ-STNMT 15-06-2020 Quyết định Về việc cử cán bộ thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính “4 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn.
Số: 193/QĐ-STNMT 15-06-2020 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 271 /BC-STNMT 12-06-2020 Báo cáo Sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Số: 190/QĐ-STNMT 12-06-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 989 /STNMT-QLĐĐ 12-06-2020 Báo cáo tình hình kết quả xử lý các khu đất bị lấn chiếm hoặc lấn chiếm một phần và các khu đất trống không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả trên địa bàn.
Số: 60 /KH-STNMT 11-06-2020 Kế hoạch Nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, Ngành (DDCI) của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020
Số: 184 /QĐ-STNMT 09-06-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 256 /BC-STNMT 05-06-2020 Báo cáo Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số: 179 /QĐ-STNMT 04-06-2020 Quyết định về việc hủy 03 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 178 /QĐ-STNMT 04-06-2020 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 57/KH-STNMT 04-06-2020 Kế hoạch Về việc triển khai tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số: 56 /KH-STNMT 25-05-2020 Kế hoạch Về việc triển khai tổ chức các hoạt động tuyên truyền Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020
Số: 1665 /QD-UBND 24-05-2020 Quyết định về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu trung tâm thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
Số: 55/KH-STNMT 20-05-2020 Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
Số: 132 /QĐ-STNMT 19-05-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 84 /KH-UBND 19-05-2020 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 18/9/2019 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 36- KL/TW ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI
Số: 133 /QĐ-STNMT 19-05-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 135 /QĐ-STNMT 19-05-2020 Quyết định Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các lĩnh vực hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số: 137 /QĐ-STNMT 19-05-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 131 /QĐ-STNMT 19-05-2020 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số: 216 /BC-STNMT 18-05-2020 Báo cáo Kết quả hoạt động tham gia Chương trình an toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2020 và đề xuất chương trình giai đoạn 2021-2025
số 159-KH/ĐUK 15-05-2020 Kế hoạch thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020
số 214 /QTPH-TAND-STNMT 14-05-2020 Quy trình phối hợp thực hiện công tác đo đạc thửa đất phục vụ giải quyết các dự án về tranh chấp đất đai
Số: 129 /QĐ-STNMT 14-05-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất có số phát hành BT 560320, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH- 03237 do UBND thành phố Lạng Sơn đã cấp cho ông Phạm Bình Hùng và bà Đinh Thu Hương
Số: 52 /KH-STNMT 05-05-2020 Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 24/02/2020 của Tỉnh Ủy Lạng Sơn thực hiện Kết luận số 56-KL/TW, ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị
26-04-2020 THƯ CẢM ƠN
Số: 50/KH-STNMT 19-04-2020 Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030 của Ngành tài nguyên và môi trường
Số: 753 /STNMT-BVMT 19-04-2020 Về việc triển khai hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020
Số:102 /QĐ-STNMT 31-03-2020 Quyết định hủy 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ Dương Ngọc Môn và bà Sằn Móc Phúc, trú tại thôn Nà Quan, xã Đồng Thắng, huyện Đình Lập
Số 01 -KH /TBTT 31-03-2020 Kế hoạch Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Số: 100 /QĐ-STNMT 30-03-2020 Quyết định Về việc hủy 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Lăng Viết Văn và bà Lý Thị Hành, trú tại Thôn Bản Duộc, xã Hòa Bình, huyện Bình Gia
Số: 98 /QĐ-STNMT 27-03-2020 Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Số: 796/QĐ-BTNMT 27-03-2020 Quyết định Ban hành Quy trình thí điểm liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quan trắc môi trƣờng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng
Số: 535 /STNMT-BVMT 27-03-2020 Về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19
Số: 517 /STNMT-BVMT 25-03-2020 Về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Số: 470 /STNMT-BVMT 19-03-2020 về việc triển khai hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2020
Số: 470 /STNMT-BVMT 19-03-2020 về việc triển khai hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2020
Số: 480 /STNMT-BVMT 19-03-2020 Công bố Báo cáo “Đánh giá Khí hậu tỉnh Lạng Sơn”.
Số: 457 /STNMT-TTr 16-03-2020 Về việc triển khai Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Số: 60/QĐ-STNMT 20-02-2020 Quyết định hủy 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp cho bà Nguyễn Thị Hoa
Số: 59 /QĐ-STNMT 20-02-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp ngày 19/3/2019 cho bà Trịnh Thị Hạnh
Số: 201 /STNMT-VP 19-02-2020 Phối hợp đăng ký triển khai cài đặt phần mềm diệt virus bản quyền CMC Antivirus
Số: 131 /STNMT-VP 07-02-2020 Xin ý kiến góp ý vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh
Số: 23 /KH-STNMT 05-02-2020 Kế hoạch Triển khai các hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số: 113 /STNMT-BVMT 04-02-2020 Tăng cường công tác phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Số: 36 /QĐ-STNMT 04-02-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Hoàng Văn Huân, thôn Chợ Bãi 2, xã Yên Phúc, huyện Văn Quan
Số: 37 /QĐ-STNMT 04-02-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Số: 33 /QĐ-STNMT 04-02-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Số: 34 /QĐ-STNMT 04-02-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Số: 35/QĐ-STNMT 04-02-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Hoàng Quốc Hưng và bà Nguyễn Thị Thu Hiền, trú tại thôn Chợ Bãi 2, xã Yên Phú, huyện Văn Quan
Số: 38 /QĐ-STNMT 04-02-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận
Số: 19 /KH-STNMT 31-01-2020 Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020
Số: 17/KH-STNMT 31-01-2020 Kế hoạch Triển khai phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị ngành tài nguyên và môi trường năm 2020
Số: 16/KH-STNMT 30-01-2020 Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ
Số: 14 /KH-STNMT 30-01-2020 Kế hoạch Kiểm tra, làm việc với UBND các huyện, thành phố về công tác quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên, môi trường năm 2020
Số: 21 /QĐ-STNMT 22-01-2020 Quyết định hủy 05 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Lộc Bình cấp ngày 24/4/2014 cho bà Mã Thị Hằng tại xã Quan Bản, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Số: 19 /QĐ-STNMT 22-01-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do UBND huyện Lộc Bình cấp ngày 25/6/2004 cho hộ bà Lô Thị Kim Anh; đồng thời cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Lô Thị Kim Anh (Lô Kim Anh)
Số: 20 /QĐ-STNMT 22-01-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BL 372068, số vào sổ CH 01541 do UBND huyện Lộc Bình cấp ngày 24/4/2014 cho hộ ông Mã Văn Trưởng tại xã Quan Bản, huyện Lộc Bình
Số: 17 /QĐ-STNMT 22-01-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Lộc Bình cấp ngày 13/9/2013 cho hộ ông Vy Văn Ngộ và bà Hoàng Thị Khanh tại thôn Bản Chu A, xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình
Số: 13/KH-STNMT 20-01-2020 Kế hoạch Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số: 92 /STNMT-TTr 20-01-2020 Gửi Kế hoạch thanh tra về tài nguyên và môi trường năm 2020
Số: 12 /KH - STNMT 17-01-2020 Kế hoạch Thực hiện Quyết định 68/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của UBND tỉnh, Quyết định số 91/QĐ-BTNMT ngày 13/01/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 13/01/2020 của UBND tỉnh
Số: 10 /BC-STNMT 11-01-2020 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác tháng 01, kế hoạch công tác tháng 02 năm 2020
Số: 04 /QĐ-STNMT 08-01-2020 Quyết định hủy 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất do Sở TN&MT đã cấp ngày 29/3/2019 cho ông Trần Xuân Hiển và Giấy chứng nhận do Sở TN&MT đã cấp ngày 04/7/2019 cho ông Trần Xuân Hiền và bà Bùi Thị Đào Liễu
Số: 01 /QĐ-STNMT 02-01-2020 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Hoàng Văn Mận, trú tại khối 3, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Số: 382 /QĐ-STNMT 31-12-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Hoàng Văn Khánh và bà Hoàng Thị Huệ, trú tại thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Số: 309/HDLN-SKHĐT-STC-SXD-STNMT-SLĐTBXH-CT 31-12-2019 Hướng dẫn liên ngành về thủ tục và hồ sơ đề nghị hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư quy định tại Nghị quyết số 12/2018/NĐ-HĐND ngày 10/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số: 2112 /CTr-STNMT 31-12-2019 Chương trình Công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020
Số: 370 /QĐ-STNMT 24-12-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Trình Văn Vệ, trú tại thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Số: 371 /QĐ-STNMT 24-12-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Lăng Văn Tấn, trú tại thôn Nà Slìm, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Số: 2056 /STNMT-TTr 23-12-2019 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính.
Số: 367 /QĐ-STNMT 20-12-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (viết tắt là Giấy chứng nhận) đã cấp cho hộ ông Hoàng Văn Phi và bà Nông Thị Duyên, trú tại thôn Pá Phiêng, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc
Số: 368 /QĐ-STNMT 20-12-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Hứa Trung Và và bà Nông Thị Lệ, trú tại Khu Trung tâm, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.
Số: 686 /BC-STNMT 17-12-2019 Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2019, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Số: 680 /BC-STNMT 16-12-2019 Báo cáo Kết quả thực hiện quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn năm 2019
Số: 354 /QĐ-HĐKTSH 13-12-2019 Quyết định Ban hành Nội quy kiểm tra, sát hạch tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số: 352 /QĐ-STNMT 11-12-2019 Quyết định Về việc hủy kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019
Số: 351 /QĐ-STNMT 10-12-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (viết tắt là Giấy chứng nhận) đã cấp cho hộ ông Tô Văn Dình, trú tại thôn Hợp Tân, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Số: 340 /QĐ-STNMT 04-12-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ bà Lê Thị Tiếu, trú tại số nhà 09, phố Hòa Bình, khu 2, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.
Số: 339/QĐ-STNMT 04-12-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Hoàng Tuấn Phong, trú tại thôn Khun Phang, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.
Số: 337 /QĐ-STNMT 03-12-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Doanh nghiệp tư nhân Hà Giang, địa chỉ tại Tổ 5, khối 1, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Số: 337 /QĐ-STNMT 03-12-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Triệu Thị Miện, trú tại thôn Quán Thanh, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.
Số: 327 /QĐ-STNMT 27-11-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng do UBND huyện Bắc Sơn cấp ngày 20/11/2009 cho hộ ông Hoàng Doãn Thủy và bà Dương Thúy Mai trú tại thôn Tiến Hợp 2, xã Hữu Vĩnh, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số:328 /QĐ-STNMT 27-11-2019 Quyết định Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Bắc Sơn cấp ngày 30/11/2010 cho hộ ông Hoàng Công Phương và bà Dương Thị Đệ trú tại thôn Lân Luông, xã Long Đống, huyện Bắc Sơn