Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường

Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Được sự đồng ý của Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Ngày 29/5/2020 Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, Với Chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ

Hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn phối hợp với Ủy Ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tặng quà tết Xuân Canh Tý tại huyện Đình Lập

Ngày 18/01/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn và Công ty Cổ phần Nông nghiệp HP (Hà Nội) tổ chức thăm và tặng quà tết cho các hộ nghèo trên địa bàn thị trấn Đình Lập và xã Đình Lập của huyện Đình Lập.

Hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường

Hội nghị tổng kết thực hiện chương trình phối hợp quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Thực hiện theo chương trình phối hợp số: 2513/CTPH-TNMT-ĐLTKV Ngày 17/12/2018, ngày 30/12/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn và Tổng Công ty Điện lực- TKV tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chương trình phối hợp quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Subscribe to Hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường