Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by TTCNTT TN&MT on 11 May 2020
Số hiệu văn bản
Số 36/2020/TT-BTC
Ngày ban hành
05/05/2020
Ngày hiệu lực
05/05/2020
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Vũ Thị Mai