Skip to main content
Submitted by TTCNTT TN&MT on 6 March 2020
Số hiệu văn bản
Số 06/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành
03/01/2020
Ngày hiệu lực
20/02/2020
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc