Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by TTCNTT TN&MT on 17 December 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
Số: 297 /TB-STNMT
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
ds dieu kien tieu chuan tuyen dung.pdf 296.33 KB