Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Thể loại văn bản Trích yếu
Số: 333 /QĐ-BTNMT 06/02/2020 Quyết định Quyết định Ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số: 1676 /QĐ-TTg 21/11/2019 Quyết định Quyết định phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội
Số: 91/2019/NĐ-CP 19/11/2019 Nghị định Nghị định Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Số: 91/2019/NĐ-CP 19/11/2019 Nghị định Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Số: 922/STNMT-QLĐĐ 01/07/2019 Công văn Công văn về việc đăng tải dự thảo văn bản quy phạm pháp luật lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn để lấy ý kiến góp ý
Số: 60/2016/NĐ-CP 01/07/2019 Nghị định Nghị định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Số 964 /QĐ-BTNMT 17/04/2019 Quyết định Quyết định số 964 /QĐ-BTNMT Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ
Số: 1170 /QĐ-BTNMT 17/04/2019 Quyết định Quyết định số 1170 /QĐ-BTNMT phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040
Sô: 867/QĐ-BTNMT 10/04/2019 Quyết định Quyết định số 867/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra, đánh giá công tác quản lý chất thải rắn trên phạm vi cả nước
Số 818 /QĐ-BTNMT 03/04/2019 Quyết định Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi
Số 328 /STNMT-TTCNTTTNMT 20/03/2019 Công văn Công văn về việc đăng tải dự thảo văn bản quy phạm pháp luật lên Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn để lấy ý kiến góp ý
Số: 30 /KH-STNMT 14/03/2019 Kế hoạch Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng chống ma túy năm 2019
27/2019/NĐ-CP 13/03/2019 Nghị định Nghị định số 27/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ
01/2019/TT-BTNMT 08/03/2019 Thông tư Thông tư số 01/2019/TT-BTNMT Quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018của Bộ TN&MT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Số: 23 /KH-STNMT 06/03/2019 Kế hoạch Kế hoạch Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số: 37 /QĐ-STNMT 01/03/2019 Quyết định Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Đinh Thị Khừng, đất tại khối 2, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Số: 39 /QĐ-STNMT 01/03/2019 Quyết định Quyết định Về việc thôi ủy quyền cho Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Số 34 /QĐ-STNMT 01/03/2019 Quyết định Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Dương Thị Tuy, trú tại thôn Ngả Hai, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số: 36 /QĐ-STNMT 01/03/2019 Quyết định Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp hộ ông Hoàng Công Toan, trú tại thôn Nà Rào, xã Long Đống, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn
Số: 31 /QĐ-STNMT 01/03/2019 Quyết định Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận H-02972 do UBND thành phố Lạng Sơn cấp ngày 06/01/2004 cho hộ ông Hứa Viết Vò, trú tại số 409, đường Trần Đăng Ninh, khối 5, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn
Số: 33 /QĐ-STNMT 01/03/2019 Quyết định Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Đàm văn Cường, trú tại thôn Than Muội, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
Số: 35 /QĐ-STNMT 01/03/2019 Quyết định Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Hoàng Thị Đảm, trú tại thôn Tiên Đáo 1, xã Long Đống, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số: 32 /QĐ-STNMT 01/03/2019 Quyết định Quyết định V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Bế Ngọc Dụ và bà Lý Thị Quý trú tại thôn Nà Han, xã Tri Phương, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
Số: 858 BTNMT-VP 28/02/2019 Công văn Chương trình công tác năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số: 24 /QĐ-STNMT 27/02/2019 Quyết định Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp bà Trần Thị Hoạch, trú tại thôn Ngả Hai, xã Vũ Lễ , huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn