Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị công chức viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn năm 2019

Ngày 27/12/2019 Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2019 để kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019;  tổng kết phong trào thi đua của Công đoàn năm 2019; đánh giá hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Văn Côi, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Chu Văn Thạch, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, các đồng chí trong Đảng ủy Sở, Ban chấp hành Công đoàn Sở và toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong Sở.