Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Bảo vệ các loài nguy cấp có ý nghĩa toàn cầu tại Việt Nam

 

Dự án Tăng cường quan hệ đối tác nhằm bảo vệ các loài nguy cấp có ý nghĩa toàn cầu tại Việt Nam (WLP) sẽ hướng đến việc bảo vệ các loài nguy cấp có ý nghĩa đa dạng sinh học toàn cầu nhờ việc giảm các mối đe dọa từ khai thác, buôn bán, tiêu thụ bất hợp pháp thông qua cơ chế hợp tác đa bên.

http://monre.gov.vn/Portal/PublishingImages/2020/03/IMG-5086_resize.JPG

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp trực tuyến với các đơn vị liên quan về dự án WLP

Chiều ngày 24/3, chủ trì cuộc họp trực tuyến với các đơn vị liên quan về dự án WLP, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho rằng, dự án này có ý nghĩa thiết thực, quan trọng trong bối cảnh các loài nguy cấp tại Việt Nam đang bị suy giảm, thậm chí, có những loài đang đứng trên bờ vực tuyệt chủng.

Trình bày về dự án WLP, bà Hoàng Thị Thanh Nhàn – Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học cho biết, Dự án được Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Ngân hàng thế giới (WB), thực hiện từ năm 2019 – 2022. Dự án gồm 4 hợp phần, trong đó, Hợp phần 1 là hoàn thiện các quy định chính sách, pháp luật và quản lý dữ liệu để bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Hợp phần 2 là tăng cường năng lực cho các lực lượng thực thi pháp luật quốc gia và các cơ quan quản lý bảo tồn để giảm thiểu các mối đe dọa đối với các loài nguy cấp. Hợp phần 3 là tăng cường mối quan hệ đối tác và mở rộng quy mô và thể chế hóa các chiến dịch đổi hành vi, làm giảm nhu cầu tiêu thụ các loài nguy cấp. Hợp phần 4 là quản lý, đánh giá và giám sát Dự án.

Triển khai Dự án, trong năm 2019 đã tập trung thiết lập và hoàn thiện bộ máy tổ chức, cơ cấu và nhân lực, xây dựng và trình phê duyệt Sổ tay hướng dẫn và Kế hoạch thực hiện Dự án.

Bước sang năm 2020, theo dự kiến, đối với Hợp phần 1 sẽ thực hiện hoạt động hỗ trợ xây dựng các quy định pháp luật về bảo vệ loài, với việc nghiên cứu cách tiếp cận, yêu cầu của quốc tế về bảo tồn và phát triển bền vững các loài sinh vật; phân tích, đánh giá thực trạng hoạt dộng này ở Việt Nam; khảo sát, đánh giá hệ thống thể chế, chính sách, pháp luật, việc tổ chức thực hiện và cácnguồn lực cho các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học, cứu hộ, tái thả các loài nguy cấp.

Bên cạnh đó, Dự án cũng sẽ thực hiện đánh giá hiện trạng các cơ sở gây nuôi, bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp và đề xuất giải pháp quản lý; điều tra, khảo sát trên toàn quốc; đồng thời tiếp tục nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về các loại hình, việc thành lập, vận hành và quản lý đối với các cơ sở bảo tồn chuyển chỗ và đề xuất áp dụng cho Việt Nam.

Trong năm 2020, Dự án cũng sẽ hỗ trợ xây dựng và thực hiện lồng ghép nội dung bảo vệ động vật hoang dã trong Chương trình hoạt động của Ban chỉ đạo quốc gia về đa dạng sinh học; xây dựng Chương trình bảo tồn các loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ và tham vấn các bên liên quan trong quá trình xây dựng và hoàn thiện; xây dựng hướng dẫn kỹ thuật cứu hộ, chăm sóc và tái thả một số loài động vật hoang dã nguy cấp; đánh giá nhu cầu tăng cường năng lực và xây dựng tài liệu tập huấn tăng cường năng lực thực hiện các quy định pháp luật về quản lý và bảo vệ đa dạng sinh học, động vật hoang dã cho các cơ quan liên quan ở cấp trung ương và địa phương; xây dựng và tổ chức các chương trình tập huấn tăng cường năng lực…

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đánh giá cao sự nỗ lực của các cán bộ Dự án trong năm 2019 đã tập trung xây dựng và hoàn thành Kế hoạch triển khai Dự án, các công tác chuẩn bị làm nền tảng hoạt động cho các năm tiếp theo. Thứ trưởng yêu cầu Ban quản lý dự án rà soát, hoàn thiện Kế hoạch năm 2020, có ý kiến của nhà tài trợ, thực hiện đúng các nội dung, đảm bảo nguồn kinh phí đối ứng theo đúng quy định của nhà tài trợ và pháp luật Việt Nam.

Thứ trưởng nhấn mạnh: “Đối với Dự án này, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ các loài nguy cấp cần được coi là nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình triển khai Dự án. Chính điều này sẽ tạo nên tiếng nói thay đổi nhận thức, hành vi và cách ứng xử của con người đối với các loài hoang dã nguy cấp, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái tự nhiên. Cũng từ Dự án này, những nghiên cứu về hiện trạng và đề xuất chính sách pháp luật để bảo vệ các loài động thực vật hoang dã sẽ được xem xét khi sửa đổi Luật Đa đạng sinh học, tạo hành lang pháp lý về bảo tồn đa dạng sinh học chặt chẽ, dễ thực thi”./.

 

 

Theo http://monre.gov.vn/