Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số: 370 /QĐ-STNMT 24-12-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Trình Văn Vệ, trú tại thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Số: 2056 /STNMT-TTr 23-12-2019 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính.
Số: 367 /QĐ-STNMT 20-12-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (viết tắt là Giấy chứng nhận) đã cấp cho hộ ông Hoàng Văn Phi và bà Nông Thị Duyên, trú tại thôn Pá Phiêng, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc
Số: 368 /QĐ-STNMT 20-12-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Hứa Trung Và và bà Nông Thị Lệ, trú tại Khu Trung tâm, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.
Số: 686 /BC-STNMT 17-12-2019 Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2019, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Số: 680 /BC-STNMT 16-12-2019 Báo cáo Kết quả thực hiện quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn năm 2019
Số: 354 /QĐ-HĐKTSH 13-12-2019 Quyết định Ban hành Nội quy kiểm tra, sát hạch tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số: 352 /QĐ-STNMT 11-12-2019 Quyết định Về việc hủy kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019
Số: 351 /QĐ-STNMT 10-12-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (viết tắt là Giấy chứng nhận) đã cấp cho hộ ông Tô Văn Dình, trú tại thôn Hợp Tân, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Số: 339/QĐ-STNMT 04-12-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Hoàng Tuấn Phong, trú tại thôn Khun Phang, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.
Số: 340 /QĐ-STNMT 04-12-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ bà Lê Thị Tiếu, trú tại số nhà 09, phố Hòa Bình, khu 2, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.
Số: 337 /QĐ-STNMT 03-12-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Doanh nghiệp tư nhân Hà Giang, địa chỉ tại Tổ 5, khối 1, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Số: 337 /QĐ-STNMT 03-12-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Triệu Thị Miện, trú tại thôn Quán Thanh, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.
Số: 327 /QĐ-STNMT 27-11-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng do UBND huyện Bắc Sơn cấp ngày 20/11/2009 cho hộ ông Hoàng Doãn Thủy và bà Dương Thúy Mai trú tại thôn Tiến Hợp 2, xã Hữu Vĩnh, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số:328 /QĐ-STNMT 27-11-2019 Quyết định Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Bắc Sơn cấp ngày 30/11/2010 cho hộ ông Hoàng Công Phương và bà Dương Thị Đệ trú tại thôn Lân Luông, xã Long Đống, huyện Bắc Sơn
Số: 323 /QĐ-STNMT 26-11-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Hoàng Văn Long và bà Bế Thị Mùi, trú tại thôn Còn Quyền, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Số: 321 /QĐ-STNMT 26-11-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp cho bà Long Thùy Hương ngày 13/9/2017, trú tại số 168, đường Trần Quang Khải, khối Trần Quang Khải I, P. Chi Lăng
Số: 319 /QĐ-STNMT 26-11-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Ngô Thị Loan, trú tại thôn Tềnh Chè, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Số: 324 /QĐ-STNMT 26-11-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Hoàng Văn Huấn và bà Nông Thị Hoan, trú tại thôn Nà Chuông, xã Tri Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
Số: 325 /QĐ-STNMT 26-11-2019 Quyết định hủy 03 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp cho ông Vũ Đức Hiền (Vũ Xuân Thảo), do UBND thành phố Lạng Sơn cấp ngày 31/12/2014
Số: 317 /QĐ-STNMT 26-11-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND thị xã Lạng Sơn (nay là UBND thành phố Lạng Sơn) đã cấp cho hộ ông Chu Đức Giang ngày 24/6/1999, trú tại khối 9, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
Số: 322 /QĐ-STNMT 26-11-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp cho ông Lương Duy Việt ngày 11/6/2018, trú tại số 6/5, đường Bến Bắc, khối 10, phường Tam Thanh, TP. Lạng Sơn
Số: 320 /QĐ-STNMT 26-11-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND thành phố Lạng Sơn đã cấp cho bà Hà Thị Duyên và ông Đinh Tiến Dũng ngày 19/9/2008; đã chuyển nhượng cho ông Ngụy Văn Đường và được chỉnh lý sang tên tại trang 4 Giấy chứng nhận
Số: 318 /QĐ-STNMT 26-11-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND thị xã Lạng Sơn (nay là UBND thành phố Lạng Sơn) đã cấp cho hộ ông Chu Văn Tin ngày 24/6/1999; đồng thời cấp lại Giấy chứng nhận, ông Chu Đức Giang do nhận thừa kế
Số: 308 /QĐ-STNMT 20-11-2019 Quyết định Phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Số: 304 /QĐ-STNMT 15-11-2019 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 21/8/2019 cho ông Phùng Ngọc Huy và bà Phạm Thị Nhịp tại thôn Pá Nim, xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
Số: 305 /QĐ-STNMT 15-11-2019 Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 18/12/2017 cho ông Vũ Hữu Nam và bà Nguyễn Thị Tâm tại thôn Khơ Đa, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
Số: 2220 /QĐ-UBND 14-11-2019 Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
Số: 302 /QĐ-STNMT 08-11-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp cho bà Lương Thị Mùi ngày 30/5/2019, trú tại Khe Dăm, xã Lâm Ca, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
Số: 1713 /STNMT-QLĐĐ 01-11-2019 Đôn đốc thực hiện kiểm kê đất đai theo chuyên đề năm 2019
Số: 292 /QĐ-STNMT 24-10-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Trần Văn Hậu, trú tại thôn Na Hoa, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
Số: 294 /QĐ-STNMT 24-10-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ bà Hoàng Thị Lệ và ông Đỗ Văn Thuyết, trú tại Phố Tân Xuân, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.
Số: 291 /QĐ-STNMT 24-10-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Hà Văn Ban và bà Vi Thị Ét, trú tại thôn Nà Lốc, xã Khánh Khê, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.
Số: 293 /QĐ-STNMT 24-10-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Bắc Sơn cấp ngày 30/11/2010 cho hộ ông Hoàng Công Giới và bà Hoàng Thị Nga trú tại thôn An Ninh Minh Quang, xã Long Đống, huyện Bắc Sơn
Số: 290 /QĐ-STNMT 24-10-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Hoàng Văn Chuyên và bà Hoàng Thị Hạnh, trú tại thôn Bản Khính, xã Khánh Khê, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.
Số: 274 /QĐ-STNMT 18-10-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Trung Dự và bà Nông Thị Hiền, trú tại thôn Cây Hồng, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng.
Số: 275 /QĐ-STNMT 18-10-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Phạm Thị Kim Nga, trú tại 425 Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ thành phố Hà Nội.
Số: 273 /QĐ-HĐXTVC 17-10-2019 Quyết định Về việc ban hành Nội quy kỳ xét tuyển viên chức năm 2019
Số: 271 /QĐ-STNMT 16-10-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng do UBND huyện Đình Lập cấp ngày 23/01/1995 cho ông Nông Văn Phản, trú tại thôn Bản Chuông, xã Đình Lập, huyện Đình Lập
Số: 272 /QĐ-STNMT 16-10-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND thành phố Lạng Sơn đã cấp ngày 20/4/2012 cho hộ bà Phương Thị Sléo; đồng thời cấp lại Giấy chứng nhận
Số: 1541 /STNMT-VP 11-10-2019 Về việc triển khai, phổ biến các văn bản hợp nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số: 1553 /STNMT-NKS 11-10-2019 Về việc hướng dẫn, đôn đốc thực hiện quản lý các hoạt động trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước.
Số: 260 /QĐ-STNMT 30-09-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do UBND thị xã Lạng Sơn (nay là UBND thành phố Lạng Sơn) cấp ngày 05/8/2002 cho hộ ông Hoàng Như Quỳnh, trú tại số 32, đường Cao Thắng, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
Số: 259 /QĐ-STNMT 30-09-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Bắc Sơn cấp ngày 14/12/2017 cho ông Dương Công Trường tại Thôn An Ninh 1, xã Long Đống, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số: 234 /QĐ-STNMT 28-09-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp GCN H 00833 do UBND huyện Bắc Sơn cấp ngày 24/01/2005 cho ông Hoàng Kim Hương tại Thôn Nà Nhì, xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Số: 253 /QĐ-STNMT 19-09-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành W 922312, số vào sổ cấp GCN 00089 do UBND huyện Lộc Bình cấp ngày 10/9/2003 cho hộ ông Mai Văn Thành tại thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Số: 252 /QĐ-STNMT 18-09-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 29/10/2018 cho ông Hà Văn Quyết và bà Hà Thu Hường tại xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.
Số: 250 /QĐ-STNMT 17-09-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do UBND thị xã Lạng Sơn (nay là UBND thành phố Lạng Sơn) cấp ngày 20/12/2001 cho ông Lưu Doãn Chính, trú tại số 6, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số: 232 /QĐ-STNMT 30-08-2019 Quyết định hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng do UBND huyện Lộc Bình cấp ngày 20/12/2004 cho hộ ông Hoàng Văn Giáp và bà Vi Thị Ngan tại Khu Pò Mục, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Số: 233 /QĐ-STNMT 30-08-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Bắc Sơn cấp ngày 10/8/2010 cho hộ ông Bàn Nguyên Quý và bà Đặng Thị Xuân tại thôn Tân Rã Bản Liếng, xã Long Đống, huyện Bắc Sơn, tỉnh L
Số: 220 /QĐ-STNMT 27-08-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Hữu Lũng cấp cho ông Hoàng Văn Thái, đất tại thôn Na Hoa, xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
Số: 218 /QĐ-STNMT 26-08-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 04/6/2019 cho bà Đoàn Thị Biên, trú tại số 9, đường Lê Đại Hành, khối 11, phường Vĩnh Trại thành phố Lạng Sơn
Số: 219 /QĐ-STNMT 26-08-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND thị xã Lạng Sơn (nay là UBND thành phố Lạng Sơn) đã cấp ngày 18/8/1999 cho hộ bà Hoàng Thị Hồng, địa chỉ thửa đất tại khối 8, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Số: 217 /QĐ-STNMT 22-08-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , do UBND huyện Đình Lập cấp ngày 21/01/2010 cho hộ ông Mã Văn Hùng và bà Dương Thị Khuyên, trú tại thôn 3 Trại Giữa, xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh
Số: 212 /QĐ-STNMT 21-08-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành E057064, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 74, do UBND huyện Đình Lập cấp ngày 08/01/1995 cho ông Lộc Văn Tương, trú tại thôn Kim Quán, xã Đình Lập, huyện Đình Lập
Số: 213 /QĐ-STNMT 21-08-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AG 218987, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận H-04650, do UBND thành phố Lạng Sơn cấp ngày 19/7/2007 cho hộ ông Vy Văn Sở, trú tại thôn Vĩ Thượng, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn
Số: 214 /QĐ-STNMT 21-08-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Hoàng Văn La, trú tại thôn Phố Mới, xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng.
Số: 207 /QĐ-STNMT 13-08-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Hữu Lũng cấp cho hộ ông Nông Văn Cành, đất tại thôn Chục Bây, xã Yên Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
Số: 205 /QĐ-STNMT 12-08-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Lăng Văn Thắng và bà Đàm Thị Minh, đất tại thôn Bản Liếp, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Số: 192 /QĐ-STNMT 31-07-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận do UBND huyện Hữu Lũng cấp ngày 05/7/2005 cho bà Đỗ Thị Nhung, đất tại khu Cầu Mười, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
Số: 193 /QĐ-STNMT 31-07-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Hoàng Văn Tuyên và bà Hoàng Thị Sự, tại thôn Yên Thủy 2, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Số: 186 /QĐ-STNMT 24-07-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND thị xã Lạng Sơn (nay là thành phố Lạng Sơn) cấp ngày 10/01/2001 cho hộ ông Nguyễn Văn Thường, trú tại số 20, đường Phố Muối, khối 1, P. Tam Thanh
Số: 188 /QĐ-STNMT 24-07-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND TP Lạng Sơn cấp ngày 16/12/2013 cho ông Dương Văn Quyền, trú tại số 69, đường Nguyễn Du, khối 2 P. Đông Kinh, TP Lạng Sơn
Số: 187 /QĐ-STNMT 24-07-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND thành phố Lạng Sơn cấp ngày 03/6/2013 cho hộ bà Phạm Thị Tâm, trú tại số 58, đường Bùi Thị Xuân, khối 6, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn
Số: /QĐ-STNMT 22-07-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lý Văn Thìm, trú tại khu Hòa Bình I, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng.
Số: 184 /QĐ-STNMT 18-07-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Vi Thị Thơi, trú tại thôn Làng Cóc, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng.
Số: 182 /QĐ-STNMT 17-07-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Hà Văn Thái và bà Hoàng Thị Dịch, trú tại thôn Bản Dạ, xã Xuân Mai, huyện Văn Quan.
Số: 183 /QĐ-STNMT 17-07-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do UBND huyện Đình Lập cấp ngày 10/12/2013 cho ông Nguyễn Anh Tuấn và bà Nguyễn Thị Lý, thường trú tại Khu 6, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn
Số: 179 /QĐ-STNMT 10-07-2019 Quyết định hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Bắc Sơn cấp ngày 30/10/2018 cho ông Dương Quang Tuấn tại Khối Phố Trần Phú, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số: 178 /QĐ-STNMT 10-07-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do UBND thành phố Lạng Sơn cấp ngày 31/3/2005 cho ông Hoàng Tuấn Anh, trú tại số 12/6, đường Bà Triệu, khối 5, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số: 177 /QĐ-STNMT 10-07-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành U 143815, do UBND huyện Cao Lộc cấp cho ông Đặng Văn Tự, tại thôn Liên Hòa, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Số: 989 /STNMT-NKS 10-07-2019 Công văn hướng dẫn chi tiết mẫu biểu Tờ khai đăng ký và hồ sơ tài liệu yêu cầu trong san lấp, cải tạo mặt bằng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số: 162 /QĐ-STNMT 27-06-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành V069392, số vào sổ 00048 do UBND huyện Lộc Bình cấp ngày 11/02/2003 cho hộ bà Nông Thị Hảo tại khu Piêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Số: 163/QĐ-STNMT 27-06-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành W 890294, số vào sổ 00861 do UBND huyện Lộc Bình cấp ngày 20/5/2003 cho hộ ông Vi Văn Tý và bà Nông Thị Hậu tại khu Nhà Thờ, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Số: 161 /QĐ-STNMT 26-06-2019 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền đất do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 24/4/2019 cho bà Trịnh Thị Hải, đất tại thôn Đại Sơn, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
Số: 160 /QĐ-STNMT 25-06-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND thành phố Lạng Sơn cấp ngày 12/4/2006 cho ông Đinh Xuân Ban; đồng thời cấp lại 02 Giấy chứng nhận cho ông Đinh Quang Chung do nhận thừa kế, trú tại thôn Khòn Phổ, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn
Số: 159 /QĐ-STNMT 25-06-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 01692, do UBND thành phố Lạng Sơn cấp ngày 11/12/2002 cho hộ ông Đinh Đức Dũng, trú tại số 63/2, đường Đèo Giang, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số: 157 /QĐ-STNMT 20-06-2019 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, cấp ngày 22/6/2016 cho hộ ông Đỗ Quang Sơn và bà La Thị Dung
Số: 154 /QĐ-STNMT 13-06-2019 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 13/5/2019 cho bà Lăng Thị Bích Hà, đất tại Thôn Yên Hạ, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc
Số: 152 /QĐ-STNMT 12-06-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành BL 373200, số vào sổ CH 02200 do UBND huyện Bắc Sơn cấp ngày 31/8/2012 cho hộ ông Vi Vĩnh Thăng và bà Nguyễn Thị Thoa tại thôn Pò Đồn, xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số: 153 /QĐ-STNMT 12-06-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BT 747802, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH-03494 do UBND thành phố Lạng Sơn cấp ngày 09/7/2015 cho hộ ông Lục Quốc Hoàn
Số: 147 /QĐ-STNMT 04-06-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát BL 337999, BL 338000, BL 373001, BL 373002 do UBND huyện Bắc Sơn cấp ngày 31/8/2012 cho hộ ông Lộc Đình Vưu và bà Lộc Thị Huế tại thôn Ngọc Lâu, xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số: 145 /QĐ-STNMT 04-06-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 01947 do UBND thành phố Lạng Sơn cấp cho hộ ông Hoàng Văn Nhí và bà Vy Thị Tuyết ngày 01/3/2004; đồng thời cấp lại Giấy chứng nhận cho bà Vy Thị Tuyết do nhận thừa kế
Số: 144 /QĐ-STNMT 04-06-2019 Quyết định hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BT 718631, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH-03694, do UBND thành phố Lạng Sơn cấp ngày 17/12/2015 cho bà Nguyễn Thị Xuân Hòa
Số: 146 /QĐ-STNMT 04-06-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành O 259297, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 01951 QSDĐ/145/QĐUB(H) do UBND thành phố Lạng Sơn cấp ngày 26/4/2004 cho bà bà Hoàng Thị Ky, trú tại thôn Quán Hồ, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn
Số: 142 /QĐ-STNMT 30-05-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do UBND Thành phố Lạng Sơn đã cấp ngày 12/6/2012 cho bà Sầm Thị Chí; đồng thời cấp lại Giấy chứng nhận cho ông Chu Văn Thanh do nhận thừa kế, trú tại khối Trần Quang Khải II, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn
Số: 141 /QĐ-STNMT 28-05-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Linh Văn Phúc, trú tại thôn Bắc Lệ, xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
Số: 135 /QĐ-STNMT 22-05-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận số H 00649 do UBND huyện Cao Lộc cấp ngày 24/11/2003 cho hộ ông Lý Trung Thành và bà Lăng Thị Bích, đất tại thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Số: 132/QĐ-STNMT 16-05-2019 Quyết định hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00416 do UBND huyện Bắc Sơn cấp ngày 15/7/2002 cho hộ ông Ngô Quang Thanh tại số 13, khối phố Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số: 133 /QĐ-STNMT 16-05-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Cao Lộc cấp cho hộ ông Đinh Văn Đức và bà Hoàng Thị Linh, đất tại thôn Còn Quyền, xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Số: 126 /QĐ-STNMT 10-05-2019 Quyết định hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Bắc Sơn cấp ngày 30/11/2010 cho hộ ông Hoàng Công Huynh và bà Phùng Thị Ngon thôn Nà Rào, xã Long Đống, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số: 123 /QĐ-STNMT 06-05-2019 Quyết định hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp ngày 29/8/2017, cho bà Lương Thị Nấng (Lấng), trú tại đường Bà Triệu, khối 5, phường Đông Kinh, TPLS
Số: 125 /QĐ-STNMT 06-05-2019 Quyết định hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với do UBND thành phố Lạng Sơn đã cấp ngày 18/8/2010 cho ông Lê Tiến Thịnh, trú tại số 44, ngõ 1, đường Ngô Thì Sỹ, phường Tam Thanh, TPLS
Số: 115 QĐ-STNMT 25-04-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp Giấy chứng nhận T 00015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 22/4/2005 cho Chi nhánh Đầu tư phát triển và Chế biến khoáng sản Lạng Sơn
Số: 106 /QĐ-STNMT 23-04-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 146 QSDĐ/353, số phát hành D 0513405 do UBND huyện Hữu Lũng cấp ngày 10/9/1994 cho ông Vy Văn Kỷ, đất tại thôn Hòa Bình, xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
Số: 103 /QĐ-STNMT 22-04-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Vương Văn Quân, trú tại thôn Toàn Tâm, xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
Số: 104 /QĐ-STNMT 22-04-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Mông Văn Sáy, trú tại Thôn Phủ Đô, xã Đô Lương, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
Số: 99 /QĐ-STNMT 17-04-2019 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Cao Lộc cấp ngày 12/3/2010 cấp cho hộ ông Hoàng Tuấn Hùng, đất tại thôn Chục Pình, xã Bình Trung, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Số 95 /QĐ-STNMT 10-04-2019 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp ngày 21/8/2002 cho hộ ông Đoàn Văn Vịnh; đồng thời cấp lại Giấy chứng nhận cho bà Nông Thị Điều, trú tại số 74, Phai Luông, khối Đại Thắng, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn
Số: 96 /QĐ-STNMT 10-04-2019 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp ngày 18/6/2018 cho bà Hoàng Thị Vân Anh (đã chuyển nhượng cho ông Lộc Tiến Công và bà Nông Thị Cọi trú tại số 32/1, đường Nguyễn Du, P.Đông Kinh,TPLS