Skip to main content

  Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 - Bình đẳng giới là thước đo của sự văn minh, tiến bộ và công bằng xã hội - Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc - Bình đẳng giới là chìa khoá để xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới - Hãy chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái - Hãy lên tiếng khi bị bạo lực Hành động ngay hôm nay, bình đẳng giới trong tầm tay....

Tin chỉ đạo điều hành

Công đoàn Việt Nam xây dựng, ban hành 4 chương trình trọng tâm, 1 nghị quyết chuyên đề

Ngay sau Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng và ban hành 4 chương trình trọng tâm, 1 nghị quyết chuyên đề của nhiệm kỳ, trong đó có Nghị quyết về đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đến năm 2028, tầm nhìn đến năm 2033.

Tin chỉ đạo điều hành

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI CHỨC DANH PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Thực hiện Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 26/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị tỉnh; Ngày 21/11/2023 Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy đ

Tin chỉ đạo điều hành

Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 7294/BTNMT-TTTT ngày 30 tháng 8 năm 2023 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 4297/VP-KT ngày 31 tháng 8 năm 2023 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023, ngày 13/9/2023, Sở T

Subscribe to Tin chỉ đạo điều hành