Skip to main content

  Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 - Bình đẳng giới là thước đo của sự văn minh, tiến bộ và công bằng xã hội - Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc - Bình đẳng giới là chìa khoá để xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới - Hãy chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái - Hãy lên tiếng khi bị bạo lực Hành động ngay hôm nay, bình đẳng giới trong tầm tay....

Tin chuyên ngành

Bổ sung nội dung hoạt động chế biến, sử dụng, xuất khẩu khoáng sản vào Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản: Đảm bảo quản lý toàn diện khoáng sản

(TN&MT) - Góp ý cho Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản, nhiều ý kiến cho rằng phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Luật không có sự chồng chéo với phạm vi điều chỉnh của các Luật liên quan.

Tin chuyên ngành

Sẽ có cơ chế hỗ trợ các địa phương thu gom, xử lý rác thải điện tử

Trong thời gian tới, khi Quy chế quản lý và sử dụng tiền đóng góp tài chính của nhà sản xuất, nhập khẩu được ban hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ hỗ trợ các địa phương, các đơn vị tái chế tổ chức việc thu gom, xử lý, tái chế chất thải nói chung và pin, ắc quy nói riêng.

Tin chuyên ngành

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 8755/BTNMT-ĐKDLTTĐĐ ngày 13/10/2023 về việc chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, ngày 06/11/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành công văn số 1562/UBND-KT để chỉ đạo

Tin chuyên ngành

Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý thực hiện đấu giá quyền cấp quyền khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 1087/CĐ-TTg ngày 11/11/2023 về việc tăng cường quản lý thực hiện đấu giá quyền cấp quyền khai thác khoáng sản, khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

Subscribe to Tin chuyên ngành