Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường

Hội nghị trực tuyến phổ biến, tuyên truyền Luật Đo đạc và Bản đồ

Được sự nhất trí của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai phổ biến, tuyên truyền Luật Đo đạc và bản đồ tại văn bản số 2044/VP-KTN ngày 24/5/2019 . Sáng ngày 21/6/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai phổ biến, tuyên truyền Luật Đo đạc và bản đồ.

Hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn làm việc với UBND huyện Văn Quan công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường

Ngày 23/01/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn tổ chức buổi làm việc với UBND huyện Văn Quan nhằm tháo gõ khó khăn, vướng mắc tồn tại trong công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Văn Quan. Dự buổi làm việc có các đồng chí Bùi Văn Côi, Giám đốc Sở, đồng chí Nguyễn Đình Duyệt, Phó Giám đốc Sở, các đồng chí Lãnh đạo phòng, đơn vị thuộc Sở.

Hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, làm việc với UBND huyện Đình Lập và UBND huyện Lộc Bình

Thực hiện tăng cường công tác quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường, khắc phục chỉ số SIPAS và xây dựng nông thôn mới năm 2018, trong 2 ngày 24 và 25/7/2018, Đoàn công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường do đồng chí Bùi Văn Côi, tỉnh ủy viên,Giám đốc Sở làm trưởng Đoàn, cùng lãnh đạo các phòng, đơn vị: Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên nước và Khoáng sản, Văn phòng Sở, Chi cục Bảo vệ môi trường, Văn phòn

Subscribe to Hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường