Skip to main content

  Hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6. Ngay bây giờ: Nói không với túi nilon và đồ nhựa dùng một lần chính là việc làm cứu Trái Đất; khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường”.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tuyên truyền đăng ký đất đai lần đầu cho nhân dân thôn Thồng Niềng, huyện Lộc Bình

Thực hiện Kế hoạch số 103-KH/ĐUK ngày 13/02/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện năm 2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đăng ký 01 mô hình “Dân vận khéo làm theo Bác” năm 2023, đó là: “Tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký đất đai lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân tại thôn Thồng Niềng, xã Đông Quan, huyện Lộc Bình”.

Ngày 25/5/2023 Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Đông Quan tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, hướng dẫn đang ký đất đai lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân tại thôn Thồng Niềng, xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND xã Đông Quan, Chủ tịch MTTQ xã, Công chức Địa chính xã Đông Quan; Trưởng thôn  và 50 hộ dân thôn Thồng Niểng.