Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by TTCNTT TN&MT on 14 February 2020
Số hiệu văn bản
Số: 333 /QĐ-BTNMT
Ngày ban hành
06/02/2020
Ngày hiệu lực
06/02/2020
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Trần Quý Kiên