Skip to main content

  Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 - Bình đẳng giới là thước đo của sự văn minh, tiến bộ và công bằng xã hội - Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc - Bình đẳng giới là chìa khoá để xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới - Hãy chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái - Hãy lên tiếng khi bị bạo lực Hành động ngay hôm nay, bình đẳng giới trong tầm tay....

Tôi năm ngoái vừa chuyển đổi mục đích sử dụng đất xong rồi làm nhà nhưng 2 thửa đất có gần nhau cùng chủ hộ .nên không biết chỉ chuyển 1 thửa nay bên BĐS sang đo đạc mới biết chỗ đất tôi làm nhà xuống là chưa chuyển sang đất làm nhà vậy tôi muốn làm sang đất nhà luôn thì có giải quyết được k ạ.

Trả lời

Xin hướng dẫn ý kiến của bạn như sau:

 

Hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở thuộc trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cụ thể như sau:

1. Về thành phần hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép của hộ gia đình, cá nhân:

Căn cứ  Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, hồ sơ gồm có:

(1) Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT).

(2) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bản gốc).

2. Về nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Hồ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường, xã, thị trấn hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn nơi có đất.

3. Về thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân.

Căn cứ Khoản 2 Điều 59 Luật Đất đai năm 2013 quy định:

“2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định”

4. Về trình tự thực hiện thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân

Căn cứ Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai, trình tự thực hiện:

(1) Người sử dụng đất nộp hồ sơ xin phép chuyển mục đích sử dụng đất.

(2) Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.

(3) Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

(4) Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

 (5) Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

(6) Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Như vậy, thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện. Bạn cần lập hồ sơ xin phép chuyển mục đích và nộp hồ sơ như nội dung hướng dẫn nêu trên để được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Tên của bạn
Hoàng thị thoa
Địa chỉ email
thoahoang9891@gmail.com