Skip to main content

  Hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6. Ngay bây giờ: Nói không với túi nilon và đồ nhựa dùng một lần chính là việc làm cứu Trái Đất; khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường”.

Submitted by Hoàng Thị Nghĩa on 21 April 2023
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
Số 845/STNMT-VP
Ngày ban hành
Ngày ban hành