Skip to main content

  Hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6. Ngay bây giờ: Nói không với túi nilon và đồ nhựa dùng một lần chính là việc làm cứu Trái Đất; khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường”.

Submitted by Hoàng Thị Nghĩa on 30 December 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
Số 360/TB-STNMT
Ngày ban hành
Ngày ban hành