Skip to main content

  Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 - Bình đẳng giới là thước đo của sự văn minh, tiến bộ và công bằng xã hội - Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc - Bình đẳng giới là chìa khoá để xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới - Hãy chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái - Hãy lên tiếng khi bị bạo lực Hành động ngay hôm nay, bình đẳng giới trong tầm tay....

Gia đình tôi có thửa đất số 28 thuộc tờ bản đồ số 22 tại thôn Nà Pài, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn (có diện tích 960,7 m vuông) thuộc sở chủ hữu hộ Ông Hoàng Tân Tiến, Mong quý cơ quan cho gia đình chúng tôi biết mảnh này có vào quy hoạch không ạ?

Trả lời

Theo Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 07/07/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn quyết định về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Thửa đất số 28, tờ bản đồ số 22 tại thôn Nà Pài, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn có diện tích: 960,7m2 có: 135,7m2 thuộc quy hoạch đất giao thông, 825,0m2 thuộc quy hoạch đất thương mại dịch vụ.

Tên của bạn
Hoàng Việt Trung
Địa chỉ email
viettrung2909@gmail.com