Skip to main content

  Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 - Bình đẳng giới là thước đo của sự văn minh, tiến bộ và công bằng xã hội - Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc - Bình đẳng giới là chìa khoá để xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới - Hãy chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái - Hãy lên tiếng khi bị bạo lực Hành động ngay hôm nay, bình đẳng giới trong tầm tay....

Xin chào các A/C.
Tôi muốn hỏi về tình hình sử dụng quỹ bảo vệ môi trường của tỉnh Lạng sơn năm 2021 và nửa đầu năm 2022.
Xin cảm ơn!

Trả lời

Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn là tổ chức tài chính trực thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn. Quỹ hoạt động nhằm mục đích hỗ trợ tài chính cho các chương trình, dự án bảo vệ môi trường; các hoạt động bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học; phòng chống  khắc phục ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, nhưng phải đảm bảo bảo toàn vốn Điều lệ và tự bù đắp chi phí quản lý.

Được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường và sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị liên quan. Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, Quỹ Bảo vệ môi trường đã thực hiện triển khai hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao, tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản lý tài chính của đơn vị, Quy chế hỗ trợ tài chính trong công tác bảo vệ môi trường cụ thể: Cho vay ưu đãi; hỗ trợ nông thôn mới; xác nhận ký quỹ cho các đơn vị ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường,...

Để hiểu rõ hơn về tình hình hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn. Đề  nghị  ông vui lòng liên hệ: Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn (Địa chỉ: Tổ 9, khối 8, Phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Điện thoại liên hệ: 02053.775.588 để được giải đáp, hướng dẫn)./.

Tên của bạn
Đoàn Quốc Khánh
Địa chỉ email
dqkhanhls@gmail.com