Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị trực tuyến phổ biến, tuyên truyền Luật Đo đạc và Bản đồ

Được sự nhất trí của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai phổ biến, tuyên truyền Luật Đo đạc và bản đồ tại văn bản số 2044/VP-KTN ngày 24/5/2019 . Sáng ngày 21/6/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai phổ biến, tuyên truyền Luật Đo đạc và bản đồ. Tới dự tại điểm cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, có các đồng chí Ngô Viết Hải, Phó Giám đốc Sở, Chủ trì Hội nghị, đồng chí Phan Thanh Hiếu, Cục trưởng cục Đo đạc Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam – Bộ Tài nguyên và Môi trường; và các đồng chí Lãnh đạo Đại diện lãnh đạo một số Sở, ngành, cơ quan liên quan; dự tại 11 điểm cầu các huyện, thành phố, có các đồng chí lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, Thành ủy; Đại diện lãnh đạo HĐND huyện, thành phố; Lãnh đạo UBND huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc gồm: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất và các đơn vị được cấp Giấy phép hoạt động Đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh  và dự tại  điểm cầu các xã có các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND cấp xã;  Công chức địa chính xã;  Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn trên địa bàn xã.

Description: D:\anh\2019\Hoi nghi truc tuyen\chon\64813629_1630317197104294_8431665300545470464_n.jpg

Đồng chí Ngô Viết Hải, Phó Giám đốc Sở TN&MT, phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe các đồng chí  Báo cáo viên Cục Đo đạc Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam – Bộ Tài nguyên và Môi trường, phổ biến những nội dung cơ bản trong Luật Đo đạc và bản đồ, Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ, Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám; Thông tư số 17/2018/TT-BTNMT ngày 31/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật thành lập, cập nhật bản đồ chuẩn biên giới quốc gia và thể hiện đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên các sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ; Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Ngô Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm của từng Sở, ban, ngành đối với từng nội dung có liên quan được giao trong Luật để triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, đúng luật.