Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020 ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Lạng Sơn

Ngày 16/01/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020 ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Lạng Sơn. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ Tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố.