Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 ngành tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn

 

Description: D:\anh\2019\Hoi nghi so ket 6 thang nam 2019\chon\IMG_0053.JPG

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

      

Căn cứ Công văn số 979 /VP-KTN ngày 11/7/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về việc tổ chức sơ kết công tác ngành tài nguyên và môi trường; Quy chế làm việc và Chương trình công tác năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Ngày 23/7/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Bùi Văn Côi, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Lãnh đạo Sở, lãnh đạo phòng, đơn vị thuộc Sở; Lãnh đạo một số Sở, Ngành liên quan; Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, cùng với sự cố gắng nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Sở Tài nguyên và Môi trường đã bám sát  chức năng, nhiệm vụ đề ra những giải pháp cụ thể để chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, góp phần vào hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

 

Để hoàn thành các nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tập trung cao độ để giải quyết các nhiệm vụ còn lại theo kế hoạch đã đề ra; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết thủ tục hành chính, không để tình trạng chậm muộn, quá hạn đối với hồ sơ các lĩnh vực về tài nguyên và môi trường của tổ chức, Doanh nghiệp; làm tốt công tác hậu kiểm (Sau kết luận thanh tra, kiểm tra từ năm 2018 trở về trước) đối với các lĩnh vực tài nguyên và môi trường; hoàn thành các hạng mục về dự án đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính đối với diện tích đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường trả về địa phương trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đôn đốc các đơn vị tư vấn hoàn thiện bàn giao sản phẩm cơ sở dữ liệu địa chính 09 xã còn lại để tích hợp, vận hành, khai thác sử dụng; hướng dẫn UBND các huyện thực hiện công tác đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, cấp giấy CNQSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 61 xã, phường, thị trấn còn lại. Tổ chức thực hiện Đề án xác định các điểm tạo quỹ đất dọc tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, giai đoạn 2018-2035  phục vụ mục đích phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phối hợp với UBND các huyện đôn đốc, hướng dẫn và tổ chức thẩm định tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm đối với 12 xã điểm xây dựng nông thôn mới về đích trong năm 2019…   

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận ngành tài nguyên và môi trường Lạng Sơn đã đạt được một số nhiệm vụ công tác trong 6 tháng đầu năm 2019, đồng thời đồng chí cũng chỉ ra những mặt hạn chế, khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và yêu cầu trong thời gian tới Sở Tài nguyên và Môi trường cần khắc phục khó khăn, tồn tại, hạn chế để phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ mà tỉnh giao.