Skip to main content

  Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 - Bình đẳng giới là thước đo của sự văn minh, tiến bộ và công bằng xã hội - Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc - Bình đẳng giới là chìa khoá để xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới - Hãy chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái - Hãy lên tiếng khi bị bạo lực Hành động ngay hôm nay, bình đẳng giới trong tầm tay....

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Giám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021” đối với Sở Tài nguyên và Môi trường

         Ngày 22/3/2022, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021” đối với Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng chí Triệu Quang Huy, Uỷ viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, Uỷ viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Phó Trưởng  Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Lạng Sơn chủ trì buổi làm việc; cùng tham gia đoàn có đồng chí Lưu Bá Mạc, Chu Thị Hồng Thái ĐBQH tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh.

          Làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Côi, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; lãnh đạo một số phòng, đơn vị liên quan.

Toàn cảnh hội nghị

          Theo báo cáo, những năm qua công tác tiếp công dân (TCD), giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) luôn được Sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Kết quả thực hiện, đã Tiếp công dân được 455 lượt, trong đó có 44 lượt do Giám đốc Sở tiếp định kỳ. Tổng số đơn tiếp nhận là 502 đơn, trong đó số đơn không đủ điều kiện xử lý là 71 đơn, có 152 đơn thuộc thẩm quyền tham mưu và giải quyết do UBND tỉnh chuyển đến. Phân loại đơn: có 163 đơn khiếu nại (thuộc thẩm quyền 37 đơn); đơn kiến nghị, phản ánh 278 đơn (thuộc thẩm quyền 93); đơn tố cáo 61 (thuộc thẩm quyền kiểm tra, xem xét 22 đơn, trong đó đủ điều kiện thụ lý giải quyết 08 đơn). Kết quả các đơn thư thuộc thẩm quyền đã được Sở thẩm tra, xác minh giải quyết xong.

Đồng chí Bùi Văn Côi, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

          Tại buổi làm việc, đồng chí Giám đốc Sở và đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị đã trao đổi, giải trình làm rõ thêm một số vấn đề đoàn giám sát quan tâm về các giải pháp nâng cao chất lượng TCD, giải quyết KNTC.

Đồng chí Triệu Quang Huy, Phó trưởng đoàn giám sát

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Triệu Quang Huy, Phó trưởng đoàn giám sát ghi nhận những kết quả công tác TCD, giải quyết KNTC của Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời gian qua, đồng thời chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục. Đồng chí đề nghị, thời gian tới Sở tiếp tục tuyên truyền giáo dục pháp luật tài nguyên và môi trường đến các tổ chức, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các chính sách pháp luật về đất đai; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát kịp thời các văn bản, tham mưu cho tỉnh cụ thể hóa các quy định của Trung ương, chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực của ngành dễ phát sinh khiếu nại, khiếu kiện; tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, nhất là thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu về công tác TCD, kiên quyết xử lý các vi phạm. Đối với các kiến nghị của Sở, Đoàn giám sát tiếp thu, tổng hợp gửi các cơ quan có thẩm quyền xem xét để hoàn thiện các quy định về TCD, giải quyết KNTC.

Tg. Trần Quang Trung